رشته مهندسی برق – الکترونیک از جمله رشته های کنکور دکتری سراسری است که دارای گرایش های زیر است :

کانال تلگرام دکتری

–         طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ و دیجیتال

–         طراحی مدارهای مجتمع نوری

–         مدار و سیستم

–         نیمه هادی

–         افزار و نیمه هادی

–         آنالوگ

–         دیجیتال

تلاش کرده ایم در صفحات زیر اطلاعات لازم را در خصوص آزمون دکتری نیمه متمرکز سراسری مهندسی برق – الکترونیک  گردآوری نماییم.