فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد رشته های زیر می توانند در آزمون دکتری برنامه ریزی آموزشی شرکت نمایند:

کانال تلگرام دکتری

–    کلیه گرایش های علوم تربیتی