دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

تاریخ ایران بعد از اسلام

تاریخ

1

آینده پژوهی

آینده پژوهی

2

 

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

شیمی تجزیه

شیمی

1

ریاضی محض

                    ریاضی

2

 

رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

پذیرش در سال 91

گرایش

نام رشته

ردیف

مکانیک خاک و پی

مهندسی عمران

1

 

رشته های گروه هنر دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

معماری

معماری

1

 

رشته های گروه زبان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

زبان و ادبیات عرب

زبان و ادبیات عرب

1