دانشگاه باقرالعلوم (ع) در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه باقرالعلوم (ع)

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

علوم سیاسی

علوم سیاسی

1

سیاست گذاری فرهنگی

علوم سیاسی

2

فلسفه و کلام اسلامی

فلسفه

3

فرهنگ و ارتباطات

علوم ارتباطات

4

علوم قرآنی- مدرسی معارف اسلامی

الهیات و معارف اسلامی

5