دانشگاه تبریز در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

برای دریافت اخبار لحظه‌ای از زمان دقیق اعلام نتایج نهایی دکتری 98 سراسری و آزاد عضو کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست شوید ... برای عضویت کلیک کنید ...

رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه تبریز

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

علوم جغرافیایی

1

جغرافیای طبیعی- ژئومورفولوژی

علوم جغرافیایی

2

جغرافیای طبیعی- آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی)

علوم جغرافیایی

3

اقتصادسنجی

علوم اقتصادی

4

اقتصاد پولی

علوم اقتصادی

5

اقتصاد

علوم اقتصادی

6

اقتصاد بخش عمومی

علوم اقتصادی

7

علوم اقتصادی

علوم اقتصادی

8

تاریخ ایران بعد از اسلام

تاریخ

9

جامعه شناسی(اقتصادی و توسعه)

علوم اجتماعی

10

فلسفه غرب

فلسفه

11

برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی درسی

12

روان شناسی تربیتی

روان شناسی تربیتی

13

روان شناسی عمومی

روان شناسی عمومی

14

 

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه تبریز

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

آب شناسی

زمین شناسی

1

پترولوژی

زمین شناسی

2

اقتصادی

زمین شناسی

3

شیمی فیزیک

شیمی

4

شیمی آلی

شیمی

5

شیمی تجزیه

شیمی

6

شیمی معدنی

شیمی

7

شیمی کاربردی

شیمی

8

پلیمر

شیمی

9

الکتروشیمی

شیمی

10

فیزیولوژی گیاهی

زیست شناسی- علوم گیاهی

11

سلولی و تکوینی گیاهی

زیست شناسی- علوم گیاهی

12

ژنتیک

زیست شناسی- علوم سلولی و ملکولی

13

ریاضی محض

ریاضی

14

ریاضی کاربردی

ریاضی

15

فیزیک

فیزیک

16

فوتونیک

فوتونیک

17

علوم کامپیوتر

علوم کامپیوتر

18

مغز و شناخت

علوم اعصاب شناختی

19

 

رشته های گروه علوم پایه پردیس بین الملل ارس

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

اقتصادی

زمین شناسی

1

 

رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه تبریز

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

الکترونیک

مهندسی برق

1

مخابرات (میدان)

مهندسی برق

2

مخابرات (سیستم)

مهندسی برق

3

قدرت

مهندسی برق

4

کنترل

مهندسی برق

5

سازه

مهندسی عمران

6

مهندسی زلزله

مهندسی عمران

7

مکانیک خاک و پی

مهندسی عمران

8

سازه های هیدرولیکی

مهندسی عمران

9

سازه های دریایی

مهندسی عمران

10

مهندسی آب

مهندسی عمران

11

ساخت و تولید

مهندسی مکانیک

12

طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)

مهندسی مکانیک

13

طراحی کاربردی (دینامیک- کنترل و ارتعاشات)

مهندسی مکانیک

14

تبدیل انرژی

مهندسی مکانیک

15

مهندسی مواد و متالوژی

مهندسی مواد و متالوژی

16

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

17

 

رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تبریز

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

مکانیک ماشین های کشاورزی

مکانیک ماشین های کشاورزی

1

انرژی در کشاورزی

مکانیزاسیون کشاورزی

2

کشاورزی دقیق

مکانیزاسیون کشاورزی

3

برداشت محصولات کشاورزی

مکانیزاسیون کشاورزی

4

مهندسی پس از برداشت

مکانیزاسیون کشاورزی

5

سبزی کاری

علوم باغبانی و فضای سبز

6

تکنولوژی مواد غذایی

علوم و صنایع غذایی

7

شیمی مواد غذایی

علوم و صنایع غذایی

8

مهندسی صنایع غذایی

علوم و صنایع غذایی

9

اقتصاد منابع طبیعی

اقتصاد کشاورزی

10

سیاست و توسعه کشاورزی

اقتصاد کشاورزی

11

پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک

علوم خاک

12

شیمی و حاصلخیزی خاک

علوم خاک

13

تغذیه نشخوارکنندگان

علوم دامی

14

اصلاح نژاد دام

علوم دامی

15

آبیاری و زهکشی

علوم و مهندسی آب

16

سازه های آبی

علوم و مهندسی آب

17

منابع آب

علوم و مهندسی آب

18

اصلاح نباتات (ژنتیک بیومتری)

زراعت- اصلاح نباتات

19

فیزیولوژی گیاهان زراعی

زراعت- اصلاح نباتات

20

اصلاح نباتات (ژنتیک ملکولی و مهندسی ژنتیک)

زراعت- اصلاح نباتات

21

بیوتکنولوژی کشاورزی گیاهی

زراعت- اصلاح نباتات

22

اکولوژی گیاهان زراعی

زراعت- اصلاح نباتات

23

حشره شناسی کشاورزی (کنه شناسی و سیستماتیک حشرات)

حشره شناسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

24

سم شناسی و فیزیولوژی حشرات

حشره شناسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

25

نماتدهای انگل حشرات

حشره شناسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

26

بیماری شناسی گیاهی- قارچ شناسی

حشره شناسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

27

بیماری شناسی گیاهی- نماتولوژی

حشره شناسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

28

 

رشته های گروه زبان دانشگاه تبریز

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

1

 

رشته های گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

فیزیولوژی ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

1

 

رشته های گروه فنی و مهندسی پردیس بین الملل ارس

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

مکانیک خاک و پی

مهندسی عمران

1

سازه های هیدرولیکی

مهندسی عمران

2

بد نیستمیتونست بهتر باشهقابل قبولهخوبعالی (شما اولین نفری هستید که امتیاز میدهید)
Loading...