• مشاوره و اخبار آزمون دکتری 98 - 99 و دکتری بدون کنکور استعداد درخشان

 •   مدرسان شریف

  رشته های دکتری دانشگاه حکیم سبزواری

  دانشگاه حکیم سبزواری در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

  رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری

  پذیرش در سال 91

  گرایش

  رشته

  ردیف

  جغرافیای طبیعی- ژئومورفولوژی

  علوم جغرافیایی

  1

   

  رشته های گروه علوم پایه دانشگاه حکیم سبزواری

  پذیرش در سال 91

  گرایش

  رشته

  ردیف

  ریاضی محض

  ریاضی

  1

  فیزیک

  فیزیک

  2

   

  رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه حکیم سبزواری

  پذیرش در سال 91

  گرایش

  نام رشته

  ردیف

  الکترونیک

  مهندسی برق

  1

  بیوالکتریک

  مهندسی پزشکی

  2

   

  رشته های گروه زبان دانشگاه حکیم سبزواری

  پذیرش در سال 91

  گرایش

  رشته

  ردیف

  زبان و ادبیات عرب

  زبان و ادبیات عرب

  1

   

  رشته های گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری

  پذیرش در سال 91

  گرایش

  رشته

  ردیف

  فیزیولوژی ورزشی

  تربیت بدنی و علوم ورزشی

  1

   

  کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
  avatar