دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

شیمی فیزیک

شیمی

1

شیمی آلی

شیمی

2

شیمی تجزیه

شیمی

3

شیمی معدنی

شیمی

4

ریاضی محض

ریاضی

5

ریاضی کاربردی

ریاضی

6

فیزیک

فیزیک

7

 

رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

پذیرش در سال 91

گرایش

نام رشته

ردیف

الکترونیک

مهندسی برق

1

مخابرات(میدان)

مهندسی برق

2

مخابرات(سیستم)

مهندسی برق

3

قدرت

مهندسی برق

4

کنترل

مهندسی برق

5

سازه

مهندسی عمران

6

مهندسی زلزله

مهندسی عمران

7

مکانیک خاک و پی

مهندسی عمران

8

راه و ترابری

مهندسی عمران

9

مهندسی آب

مهندسی عمران

10

محیط زیست

مهندسی عمران

11

ژئودزی

مهندسی عمران- نقشه برداری

12

فتوگرامتری

مهندسی عمران- نقشه برداری

13

سنجش از دور

مهندسی عمران- نقشه برداری

14

(GIS)سیستم اطلاعات جغرافیایی

مهندسی عمران- نقشه برداری

15

ساخت و تولید

مهندسی مکانیک

16

طراحی کاربردی(دینامیک جامدات)

مهندسی مکانیک

17

طراحی کاربردی(دینامیک-کنترل و ارتعاشات)

مهندسی مکانیک

18

تبدیل انرژی

مهندسی مکانیک

19

جلوبرندگی(پیشرانش)

مهندسی هوا- فضا

20

مکانیک پرواز و کنترل ماهواره

مهندسی هوا- فضا

21

بیوالکتریک

مهندسی پزشکی

22

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع

23

مهندسی مواد و متالوژی

مهندسی مواد و متالوژی

24

(IT)مهندسی

(IT)مهندسی

25

مهندسی سیستم های انرژی

مهندسی سیستم های انرژی

26