• مشاوره و اخبار آزمون دکتری 98 - 99 و دکتری بدون کنکور استعداد درخشان

 •   مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری

  رشته های دکتری دانشگاه زابل

   دانشگاه زابل در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

  رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه زابل

  پذیرش در سال 91

  گرایش

  رشته

  ردیف

  اقتصاد منابع طبیعی

  اقتصاد کشاورزی

  1

  آبیاری و زهکشی

  علوم و مهندسی آب

  2

  زراعت

  زراعت- اصلاح نباتات

  3

   

   

  کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
  avatar