دانشگاه صنعتی مالک اشتر در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه صنعتی مالک اشتر

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

شیمی آلی

شیمی

1

شیمی تجزیه

شیمی

2

شیمی معدنی

شیمی

3

شیمی کاربردی

شیمی

4

ریاضی کاربردی

ریاضی

5

نانو فیزیک محاسباتی

نانو فیزیک

6

فیزیک

فیزیک

7

فوتونیک

فوتونیک

8

 

رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

پذیرش در سال 91

گرایش

نام رشته

ردیف

الکترونیک

مهندسی برق

1

مخابرات(میدان)

مهندسی برق

2

مخابرات(سیستم)

مهندسی برق

3

قدرت

مهندسی برق

4

کنترل

مهندسی برق

5

(GIS)سیستم اطلاعات جغرافیایی

مهندسی عمران- نقشه برداری

6

مهندسی دریا

مهندسی دریا

7

ائرودینامیک

مهندسی هوا- فضا

8

جلوبرندگی(پیشرانش)

مهندسی هوا- فضا

9

سازه های هوایی

مهندسی هوا- فضا

10

مکانیک پرواز و کنترل ماهواره

مهندسی هوا- فضا

11

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع

12

مهندسی نرم افزار

مهندسی کامپیوتر

13

هوش مصنوعی

مهندسی کامپیوتر

14

مهندسی مواد و متالوژی

مهندسی مواد و متالوژی

15

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

16

(IT)مهندسی

(IT)مهندسی

17