دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

پذیرش در سال 91

گرایش

نام رشته

ردیف

قدرت

مهندسی برق

1

کنترل

مهندسی برق

2

مهندسی زلزله

مهندسی عمران

3

مهندسی آب

مهندسی عمران

4

طراحی کاربردی(دینامیک جامدات)

مهندسی مکانیک

5

طراحی کاربردی(دینامیک-کنترل و ارتعاشات)

مهندسی مکانیک

6

تبدیل انرژی

مهندسی مکانیک

7

آب و فاضلاب

مهندسی محیط زیست

8