• مشاوره و اخبار آزمون دکتری 98 - 99 و دکتری بدون کنکور استعداد درخشان

 •   مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری

  رشته های دکتری دانشگاه قم

  دانشگاه قم در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

  رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه قم

  پذیرش در سال 91

  گرایش

  رشته

  ردیف

  جزا و جرم شناسی

  حقوق جزا

  1

  حقوق خصوصی

  حقوق خصوصی

  2

  فلسفه اخلاق

  فلسفه

  3

  علوم قرآن و حدیث

  الهیات و معارف اسلامی

  4

  فقه و مبانی حقوق اسلامی

  الهیات

  5

   

  رشته های گروه علوم پایه دانشگاه قم

  پذیرش در سال 91

  گرایش

  رشته

  ردیف

  ریاضی محض

  ریاضی

  1

  ریاضی کاربردی

  ریاضی

  2

  فیزیک

  فیزیک

  3

   

  رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه قم

  پذیرش در سال 91

  گرایش

  نام رشته

  ردیف

  سازه

  مهندسی عمران

  1

   

  رشته های گروه زبان دانشگاه قم

  پذیرش در سال 91

  گرایش

  رشته

  ردیف

  زبان و ادبیات فارسی

  زبان و ادبیات فارسی

  1

   

   

  کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
  avatar