• مشاوره و اخبار آزمون دکتری 98 - 99 و دکتری بدون کنکور استعداد درخشان

 •   مدرسان شریف

  رشته های دکتری دانشگاه لرستان- خرم آباد

  دانشگاه لرستان در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

  رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه لرستان

  پذیرش در سال 91

  گرایش

  رشته

  ردیف

  جغرافیای طبیعی- آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی)

  علوم جغرافیایی

  1

  اقتصاد بخش عمومی

  علوم اقتصادی

  2

  مدیریت رفتار سازمانی

  مدیریت

  3

  روان شناسی تربیتی

  روان شناسی تربیتی

  4

  روان شناسی عمومی

  روان شناسی عمومی

  5

   

  رشته های گروه علوم پایه دانشگاه لرستان

  پذیرش در سال 91

  گرایش

  رشته

  ردیف

  چینه و فسیل شناسی

  زمین شناسی

  1

  پترولوژی

  زمین شناسی

  2

  اقتصادی

  زمین شناسی

  3

  شیمی فیزیک

  شیمی

  4

  شیمی آلی

  شیمی

  5

  شیمی تجزیه

  شیمی

  6

  شیمی معدنی

  شیمی

  7

  فیزیولوژی گیاهی

  زیست شناسی- علوم گیاهی

  8

  ریاضی محض

  ریاضی

  9

  ریاضی کاربردی

  ریاضی

  10

  فیزیک

  فیزیک

  11

   

  رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه لرستان

  پذیرش در سال 91

  گرایش

  نام رشته

  ردیف

  قدرت

  مهندسی برق

  1

   

  رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان

  پذیرش در سال 91

  گرایش

  رشته

  ردیف

  شیمی و حاصلخیزی خاک

  علوم خاک

  1

  تغذیه دام

  علوم دامی

  2

  سازه های آبی

  علوم و مهندسی آب

  3

  اصلاح نباتات

  زراعت- اصلاح نباتات

  4

  فیزیولوژی گیاهان زراعی

  زراعت- اصلاح نباتات

  5

  بیوتکنولوژی کشاورزی

  زراعت- اصلاح نباتات

  6

  اکولوژی گیاهان زراعی

  زراعت- اصلاح نباتات

  7

  جنگل داری و علوم جنگل

  جنگل داری

  8

   

  رشته های گروه زبان دانشگاه لرستان

  پذیرش در سال 91

  گرایش

  رشته

  ردیف

  زبان و ادبیات فارسی

  زبان و ادبیات فارسی

  1

  زبان و ادبیات عرب

  زبان و ادبیات عرب

  2

   

  کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
  avatar
  بهاره خوشنود
  بهاره خوشنود

  با سلام و خسته نباشید