//رشته های دکتری دانشگاه لرستان- خرم آباد

مدرسان شریف

استاد وکیلی

رشته های دکتری دانشگاه لرستان- خرم آباد

دانشگاه لرستان در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه لرستان

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

جغرافیای طبیعی- آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی)

علوم جغرافیایی

1

اقتصاد بخش عمومی

علوم اقتصادی

2

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت

3

روان شناسی تربیتی

روان شناسی تربیتی

4

روان شناسی عمومی

روان شناسی عمومی

5

 

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه لرستان

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

چینه و فسیل شناسی

زمین شناسی

1

پترولوژی

زمین شناسی

2

اقتصادی

زمین شناسی

3

شیمی فیزیک

شیمی

4

شیمی آلی

شیمی

5

شیمی تجزیه

شیمی

6

شیمی معدنی

شیمی

7

فیزیولوژی گیاهی

زیست شناسی- علوم گیاهی

8

ریاضی محض

ریاضی

9

ریاضی کاربردی

ریاضی

10

فیزیک

فیزیک

11

 

رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه لرستان

پذیرش در سال 91

گرایش

نام رشته

ردیف

قدرت

مهندسی برق

1

 

رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

شیمی و حاصلخیزی خاک

علوم خاک

1

تغذیه دام

علوم دامی

2

سازه های آبی

علوم و مهندسی آب

3

اصلاح نباتات

زراعت- اصلاح نباتات

4

فیزیولوژی گیاهان زراعی

زراعت- اصلاح نباتات

5

بیوتکنولوژی کشاورزی

زراعت- اصلاح نباتات

6

اکولوژی گیاهان زراعی

زراعت- اصلاح نباتات

7

جنگل داری و علوم جنگل

جنگل داری

8

 

رشته های گروه زبان دانشگاه لرستان

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

1

زبان و ادبیات عرب

زبان و ادبیات عرب

2

 

رشته های دکتری دانشگاه لرستان- خرم آباد
به این مطلب امتیاز دهید.
۱۳۹۱-۲-۱ ۰۸:۳۲:۵۵ +۰۴:۳۰۱ اردیبهشت, ۱۳۹۱|ظرفیت دانشگاه ها|۱ ديدگاه

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
بهاره خوشنود
بهاره خوشنود

با سلام و خسته نباشید