دانشگاه ملایر در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه ملایر

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

ریاضی محض

ریاضی

1

ریاضی کاربردی

ریاضی

2

فیزیک

فیزیک

3

 

رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه ملایر

پذیرش در سال 91

گرایش

نام رشته

ردیف

سازه

مهندسی عمران

1

 

رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ملایر

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

محیط زیست- ارزیابی محیط زیست

محیط زیست

1