دانشگاه کاشان در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه کاشان

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

جزا و جرم شناسی

حقوق جزا

1

علوم قرآن و حدیث

الهیات و معارف اسلامی

2

 

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه کاشان

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

شیمی فیزیک

شیمی

1

شیمی آلی

شیمی

2

شیمی تجزیه

شیمی

3

شیمی معدنی

شیمی

4

ریاضی محض

ریاضی

5

علوم و فناوری نانو (نانو مواد)

نانو فیزیک

6

فیزیک

فیزیک

7

نانوشیمی (نانو مواد معدنی)

نانوشیمی

8

 

رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه کاشان

پذیرش در سال 91

گرایش

نام رشته

ردیف

قدرت

مهندسی برق

1

طراحی کاربردی(دینامیک جامدات)

مهندسی مکانیک

2

تبدیل انرژی

مهندسی مکانیک

3

استخراج

مهندسی معدن

4

فراوری مواد معدنی

مهندسی معدن

5

مهندسی نرم افزار

مهندسی کامپیوتر

6

هوش مصنوعی

مهندسی کامپیوتر

7

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

8

 

رشته های گروه زبان دانشگاه کاشان

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

1

زبان و ادبیات عرب

زبان و ادبیات عرب

2