در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

  دروس کارشناسی :

–  مقدمه ای بر کتابداری و اطلاع رسانی

– آشنایی با فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ذخیره و بازیابی شبکه ها و پایگاه های اطلاعاتی )

  دروس کارشناسی ارشد :

– آمار و روش تحقیق

– مدیریت اطلاعات ( سازماندهی و نمایه سازی اطلاعات ، مرجع شناسی و اشاعه اطلاعات )