در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته برنامه ریزی شهری به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

    دروس کارشناسی :

–   روش تحقیق در جغرافیا

    دروس کارشناسی ارشد :

– جغرافیای شهری پیشرفته

– مکتب ها و نظریه های جغرافیا