ظرفیت سال 92 آزمون دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی:

کانال تلگرام دکتری

برای بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید.

2120-علم اطلاعات و دانش