ظرفیت سال 92 آزمون دکتری مجموعه علوم اجتماعی :

کانال تلگرام دکتری

برای بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید.

2110-علوم اجتماعی- جامعه شناسی-1

 

2110-علوم اجتماعی- جامعه شناسی-2