مدرسان شریف   کنفرانس توسعه و تعالی کسب و کار   negareh   negareh93-07

منابع کنکور دکتری علوم اجتماعی

مطالعه کتاب ها و منابع زیر از سوی دوستان شما به داوطلبان آزمون دکتری سراسری مجموعه علوم اجتماعی پیشنهاد شده است. شما نیز می توانید نظرات خود را در زمینه منابع دکترا مجموعه علوم اجتماعی مطرح نمایید.

 

فهرست منابع پیشنهادی

مواد امتحانی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

زبان انگلیسی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

استعداد تحصیلی

- جامعه شناسی ، آنتونی گیدنز ، ترجمه منوچهر صبوری ، نشر نی

- جامعه شناسی توسعه، دکتر مصطفی ازکیا، نشر کلمه

- جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی در ایران، دکتر مصطفی ازکیا ، انتشارات اطلاعات

- جامعه شناسی ادبیات، روبراسکار پیت، ترجمه دکتر مرتضی کتبی، انتشارات سمت

- تغییرات اجتماعی ، ترجمه دکتر منصوری وثوقی، نشر نی

- جامعه‏ شناسی مسائل اجتماعی معاصر در ایران، معیدفر، ‏سعید ،  تهران: انتشارات سرزمین ما.

- رویکردهای نظری هفتگانه به مسائل اجتماعی ، دکتر صدیق سروستانی ، انتشارات دانشگاه تهران

- جامعه‌شناسی روستایی، دکتر منصور وثوقی، انتشارات کیهان

- جامعه شناسی شهر، دکتر فریده ممتاز

 -جامعه‌شناسی شهری، جزوه دکتر صدیق سروستانی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

- جامعه شناسی شهری ، دکتر غلامعباس توسلی ، انتشارات دانشگاه پیام نور

 -جامعه شناسی سیاسی، دکتر حسین بشیریه، نشر نی

-  دیباچه ‏ای بر جامعه‏ شناسی سیاسی ایران، بشیریه، حسین ،  تهران: نشر نگاه معاصر.

-  سیاست،‏ جامعه ‏شناسی و نظریه اجتماعی، گیدنز، آنتونی ,  ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.

 

جامعه شناسی توسعه

  

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی

جامعه شناسی ادبیات
 بررسی مسائل اجتماعی ایران
جامعه شناسی روستایی
جامعه شناسی سیاسی

- نظریه‌های جامعه شناسی در دوران معاصر، جورج ریتزر، ترجمه محسن ثلاثی، نشر علمی، چاپ آخر

- نظریه‌های جامعه‌شناسی، دکتر تقی‌‌آزاد ارمکی، انتشارات سروش

- مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی، ریمون آرون، باقر پرهام، انتشارات علمی فرهنگی

-زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی، لوئیس کوزر، ترجمه محسن ثلاثی ، نشر علمی

- نظریه‌های جامعه‌شناسی، دکتر غلامعباس توسلی ، انتشارات سمت

- جزوه نظریه‌های جامعه‌شناسی، دکتر محمد عبداللّهی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

- جامعه‌شناسی آنتونی گیدنز، منوچهر صبوری ، نشر نی

- بنیان‏های جامعه‏شناختی: خاستگاههای ایده‏های اساسی در جامعه‏شناسی، ریتزر،‏ جورج ، ترجمه تقی آزاد ارمکی، تهران: نشر سیمرغ.

- آینده بنیانگذاران جامعه‏شناسی، زیتلین، ایروینگ، ام. و همکاران ، ترجمه غلام‏عباس توسلی، تهران: نشر قومس.

- نظریات جامعه شناسان قرن بیستم و مکاتب نوین جامعه شناسی، نظیر نوکارکردگرایی، نظریات بوردیو، الکساندر و …

-  نظریه اجتماعی مدرن، ترجمه عباس مخبر

نظریه های جامعه شناسی

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

- روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، دکتر باقر ساروخانی، دو جلد، انتشارات پژوهشگاه

- کندوکاوها و پنداشته‌ها ، دکتر فرامرز رفیع‌پور، شرکت سهامی انتشار

- ارل ببی ، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ترجمه رضا فاضل ، انتشارات سمت ، جلد اول

-پیمایش در تحقیقات اجتماعی ، دی . ای . دواس، ترجمه هوشنگ نایبی، نشر نی

- روش‌های آماری، دکتر کریم منصورفر، انتشارات دانشگاه تهران

- روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، ایران‏نژاد پاریزی، مهدی،  تهران: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.

- استدلال آماری در جامعه‏شناسی، مولر، جی. اچ. و همکاران، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی.

- بررسی انتقادی روش های تحقیق در علوم اجتماعی، تالیف حسین بهروان

- آمار در علوم اجتماعی، نورمن آر. کورتز

- جزوه روش تحقیق نظری دکتر ازکیا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

- جزوه روش تحقیق نظری دکتر صدیق، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

آماروروش تحقیق پیشرفته کمی و کیفی

 

با ثبت نام در خبرنامه و آگاهی از آخرین اخبار و اطلاعات شانس خود را برای قبولی دکتری افزایش دهید :

پس از درج ایمیل و ثبت کد تأیید می بایست به ایمیل خود مراجعه نموده و بر روی لینک تأیید ثبت نام که برای شما ایمیل شده است کلیک کنید.
کمک مالی به موسسه حمایت از کودکان سرطانی

درج نظر