مجموعه علوم اجتماعی از جمله رشته های کنکور دکتری سراسری است که دارای گرایش های زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

–         جامعه شناسی گروه های اجتماعی

–         رفاه اجتماعی

–         جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

–         جامعه شناسی فرهنگی

–         جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران

–         جامعه شناسی سیاسی

–         سیاست گذاری فرهنگی

تلاش کرده ایم در صفحات زیر اطلاعات لازم و موجود در خصوص آزمون دکتری نیمه متمرکز سراسری مجموعه علوم اجتماعی و گرایش های آن را گردآوری نماییم.