• مشاوره و اخبار آزمون دکتری 98 - 99 و دکتری بدون کنکور استعداد درخشان

 •   مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری

  منابع کنکور دکتری تاریخ ایران قبل از اسلام

  مطالعه کتاب ها و منابع زير از سوي دوستان شما به داوطلبان آزمون دکتري سراسري تاریخ ایران قبل از اسلام پيشنهاد شده است. شما نيز مي توانيد نظرات خود را در زمينه منابع دکترا تاریخ ایران پیش از اسلام مطرح نماييد

   

  فهرست منابع پیشنهادی

  مواد امتحانی

  برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

  زبان انگلیسی

  برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

  استعداد تحصیلی

  -ابوالقاسمي، محسن: راهنماي زبانهاي باستاني ايران(جلداول: متن)،سمت،1375.

  -احتشام، مرتضي؛ ايران در زمان هخامنشيان، تهران، شركت سهامي كتاب‌هاي جيبي، چاپ اول، (1355).

  -آلتهايم، فرانتس و استيل، روت: تاريخ اقتصاد دولت ساساني، ترجمه هوشنگ صادقي، تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي،1382.

  -آموزگار، ژاله؛ تاريخ اساطيري ايران؛ تهران: انتشارات سمت، 1380.

  -اومستد، ا.ت، تاريخ شاهنشاهي هخامنشي، ترجمه محمد مقدم، تهران، انتشارات اميركبير،1380

  -بريان، پي‌ير، تاريخ امپراطوري هخامنشي (از كوروش تا اسكندر)، ترجمه مهدي سمسار، تهران، انتشارات كارنگ، 1382.

  -بنگستون، هرمان؛ يونانيان و پارسيان، ترجمه‌ي تيمور قادري، تهران، انتشارات فكر روز، چاپ اول، 1376.

  -بهار، مهرداد، از اسطوره تا تاريخ، تهران، نشر چشمه، 1377

  -بویس، مری: «تاریخ کیش زرتشت»، جلد دوم، ترجمهٔ همایون صنعتی‌زاده، انتشارات توس، ۱۳۷۵.

  -بويس، مري: زردشتيان؛ باورها و آداب ديني آنها، ترجمه عسکر بهرامي، تهران: ققنوس،1381.

  -بويس، مري؛ هخامنشيان، ترجمه‌ي همايون صنعتي‌زاده، تهران، انتشارات توس، چاپ اول، 1375..

  -بيات، عزيزالله؛ شناسايي منابع و مآخذ تاريخ ايران؛ تهران: انتشارات اميرکبير، 1380.

  -بياني، شيرين: شامگاه اشکانيان و بامداد ساسانيان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران،1383.

  -بياني، شيرين؛ تاريخ ايران باستان از ورود آريايي‌ها به ايران تا پايان هخامنشيان، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1381.

  -پيرنيا، حسن؛ تاريخ ايران باستان، تهران، دنياي كتاب، چاپ دوم، 1362.

  -تاريخ ايران از سلوکيان تا فروپاشي دولت ساساني(جلد سوم ـ قسمت اول)، پژوهش دانشگاه کيمبريج، گردآورنده احسان يارشاطر، ترجمه حسن انوشه، تهران: اميرکبير،1373.

  -تاريخ ايران از سلوکيان تا فروپاشي دولت ساساني(جلد سوم ـ قسمت دوم)، پژوهش دانشگاه کيمبريج، گردآورنده احسان يارشاطر، ترجمه حسن انوشه، تهران: اميرکبير،1377.

  -تاریخ ایران از عهد باستان تا قرن ۱۸، پیگولووسکایا، ترجمه کریم کشاورز، تهران، ۱۳۵۳.

  -تاریخ ایران باستان. دیاکونوف، میخائیل میخائیلوویچ. روحی ارباب. انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم

  -تفضلي، احمد: تاريخ ادبيات ايران پيش از اسلام، به کوشش ژاله آموزگار، تهران: سخن،1376.

  -خداداديان، اردشير؛ آريايي‌ها و مادها؛ مجموعه اول و دوم؛ تهران: انتشارات اصالت تنشير، 1376.

  -خداداديان، اردشير؛ هخامنشي‌ها؛ تهران: انتشارات به ديد، 1378.

  -داندامايف، آ. محمد ؛ تاريخ سياسي هخامنشيان، ترجمه‌ي خشايار بهاري، تهران، كارنگ، چاپ اول، 1381.

  داندامايف، آ. محمد؛ ايران در دوران نخستين شاهان هخامنشي، ترجمه‌ي روحي ارباب، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ دوم، 1373.

  -دريايي، تورج : تاريخ و فرهنگ ساساني، ترجمه مهرداد قدرت ديزجي، تهران: ققنوس،1382.

  -دريايي، تورج : شاهنشاهي ساساني، ترجمه مرتضي ثاقب فر، تهران: ققنوس،1383.

  دريايي، تورج: سقوط ساسانيان: فاتحين خارجي، مقاومت داخلي و تصوير پايان جهان، ترجمه منصوره اتحاديه(نظام مافي) و فرحناز امير خاني حسينک لو، تهران: نشر تاريخ ايران،1381.

  -دياكونف، م.م، اشكانيان، ترجمه كريم كشاورز، تهران، انتشارات پيام، 1378

  -دياكونوف، ميخائيل ميخائيلوويچ؛ تاريخ ايران باستان، ترجمه‌ي روحي ارباب، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ سوم، 1382.

  -دیاکونوف، ا. م.: «تاریخ ماد»، ترجمهٔ کریم کشاورز، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۰،

  -رجبي، پرويز؛ هزاره‌هاي گمشده؛ جلد چهارم؛ تهران: انتشارات توس، 1381.

  -زرين کوب، عبدالحسين: تاريخ مردم ايران، ج1؛ ايران قبل از اسلام، تهران: اميرکبير،1373.

  -زرین‌کوب، عبدالحسین: «تاریخ مردم ایران»، (ایران قبل از اسلام)، انتشارات امیرکبیر

  -زنر، آر. سي: زروان يا مُعماي زردشتی گري، ترجمه تيمور قادري، تهران: فکر روز،1375.

  -سامي، علي، تمدن هخامنشي، شيراز، انتشارات دانشگاه شيراز، 1341

  -شارپ، رلف نارمن؛ فرمان‌هاي شاهنشاهان هخامنشي، تهران، انتشارات پازينه، چاپ اول، 1382.

  -شيپمان، کلاوس: تاريخ شاهنشاهي ساساني، ترجمه فرامرز نجد سميعي، تهران: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري،1383.

  -عريان، سعيد: راهنماي کتيبه هاي ايراني ميانه(پهلوي- پارتي)، تهران: سازمان ميراث فرهنگي کشور(پژوهشگاه)،1382.

  -فراي، ريچارد نلسون ؛ ميراث باستاني ايران، ترجمه‌ي مسعود رجب‌نيا، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ ششم، 1383.

  -فراي، ريچارد نلسون: تاريخ باستاني ايران، ترجمه مسعود رجب نيا، تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي،1383.

  -كورت، آملي؛ هخامنشيان، ترجمه مرتضي ثاقب‌فر، تهران، ققنوس، چاپ سوم، 1382.

  -كوك، جان مانوئل؛ شاهنشاهي هخامنشي، ترجمه‌ي مرتضي ثاقب‌فر، تهران، ققنوس، چاپ اول، 1384.

  -کخ، هايد ماري؛از زبان داريوش،ترجمه ی پرويز رجبی،تهران،کارنگ،چاپ اول،1376.

  -کریستن سن، آرتور امانوئل : سلطنت قباد و ظهور مزدک، ترجمه احمد بیرشک، تهران: کتابخانه طهوری،1374.

  -کريستن سن، آرتور؛ ايران در زمان ساسانيان؛ ترجمة رشيد ياسمي؛ تهران: انتشارات ساحل، 1382

  -کلیما، اوتاکر: تاریخ جنبش مزدکیان، ترجمه جهانگیر فکری ارشاد، تهران: توس، 1386.

  -کمرون، جورج گلن؛ ايران در سپيده دم تاريخ؛ ترجمة حسن انوشه؛ تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، 1381.

  -کولسنيکف، آ. اي: ايران در آستانه يورش تازيان، ترجمه محمد رفيق يحيايي، تهران: آگاه،2537[شاهنشاهي].

  -گريشويچ، ايليا؛ تاريخ ايران دوره هخامنشيان، ترجمه‌ي مرتضي ثاقب‌فر، تهران، انتشارات جامي، چاپ نخست، 1385.

  -گوتشميد، آلفردفن، تاريخ ايران و ممالك همجوار آن (از زمان اسكندر تا انقراض اشكانيان) ترجمه كيكاووس جهانداري، تهران، انتشارات ققنوس، 1379

  -گيرشمن، رومن؛ ايران از آغاز تا اسلام، ترجمه‌ي محمدمعين، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ دوازدهم، 1379.

  -لوكوك، پي‌ير، كتيبه‌هاي هخامنشي، ترجمه نازيلا خلخالي، تهران،‌انتشارات فرزان، 1382

  -لوکونين، ولاديمير گريگورويچ: تمدن ايران ساساني، ترجمه عنايت الله رضا، تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي،1372.

  -محمدي[ملایری]، محمد: تاريخ و فرهنگ ايران در دوران انتقال از عصر ساساني به عصر اسلامي، جلد 1-5، تهران، توس،1379.

  محمدي[ملایری]، محمد: فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی و ادبیات عربی، تهران: توس، 1374.

  -محمود آبادي، سيد اصغر، پژوهش‌هايي در تاريخ فرهنگ و سياست ايران باستان، اهواز، انتشارات مهزيار، 1383

  -مشكور، محمد جواد، ايران در عهد باستان در تاريخ اقوام و پادشاهان پيش از اسلام، تهران، انتشارات اشرفي، 1369

  -مشكور، محمدجواد ؛ تاريخ سياسي و اجتماعي اشكانيان، تهران، دنياي كتاب، چاپ دوم، 1367.

  -مشکور، محمد جواد : تاريخ سياسي ساسانيان، 2ج، تهران: دنياي کتاب،1367.

  -مشکور، محمد جواد؛ رجب نيا، مسعود؛ تاريخ سياسي و اجتماعي اشکانيان؛ تهران: انتشارات دنياي کتاب، 1374.

  -مهرآبادي، ميترا؛ خاندان‌هاي حكومتگر ايران باستان، تهران، انتشارات فتحي، چاپ اول، 1372.

  -ميراحمدي، مريم؛ كتابشناسي تاريخ ايران در دوران باستان، تهران، انتشارات اميركبير، چاپ اول، 1369.

  -نفيسي، سعيد: مسيحيت در ايران تا صدر اسلام، به اهتمام عبدالکريم جربزه دار، تهران: اساطير،1383.

  -نفيسي، سعيد، تاريخ اجتماعي ايران، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1342

  -نولدکه، تئودور: تاريخ ايرانيان و عربها در زمان ساسانيان، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،1378.

  -نيبرگ، هنريك ساموئل؛ دين‌هاي ايران باستان، ترجمه‌ي سيف‌الدين نجم‌آبادي، كرمان، انتشارات دانشگاه شهيد باهنر كرمان، چاپ اول، 1383.

  -هرتسفلد، ارنست: ايران در شرق باستان، ترجمه همايون صنعتي زاده، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي؛کرمان:دانشگاه شهيد باهنر(کرمان)،1381..

  -هوار، كلمان، ايران و تمدن ايراني، حسن انوشه، تهران، انتشارات اميركبير، 1379

  -هينتس، والتر؛ دنياي گمشده عيلام؛ ترجمة فيروز فيروزنيا؛ تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، 1376.

  -هينس، والتر، داريوش و پارس‌ها، ترجمه عبدالرحمن صدريه، تهران، انتشارات اميركبير، 1380

  -وثوقي، محمدباقر؛ بررسي منابع و مآخذ تاريخ ايران پيش از اسلام؛ تهران: انتشارات دانشگاه پيام نور، 1385.

  -ويدن گرن، گئو: فئوداليسم در ايران باستان، ترجمه هوشنگ صادقي، تهران: نشر قطره،1378.

  -ويسهوفر، يوزف: ايران باستان(از 550 پيش از ميلاد تا 650 پس از ميلاد)، ترجمه مرتضي ثاقب فر، تهران: ققنوس، 1382.

  -وينتر، انگلبرت و ديگناس، بئاته: روم و ايران دو قدرت جهاني در کشاکش و همزيستي، ترجمه کيکاووس جهانداري، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز،1386.

  ازآغازتاهخامنشی

  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی

   از هخامنشیان تا پایان ساسانی

  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

  روشتحقیقدرتاریخباستان

   

  مطالب مرتبط

  معرفی آزمون دکتری تاریخ ایران قبل از اسلام... رشته تاریخ ایران قبل از اسلام از جمله رشته های کنکور دکتری سراسری است که دارای زیر گرایش نیست. تلاش کرده ایم در صفحات زیر اطلاعات لازم و موجود در خصو...
  رشته های مجاز به ثبت نام دکتری تاریخ ایران قبل از اسلام... رشته های مجاز به شرکت در آزمون دکتری رشته تاریخ ایران قبل از اسلام: فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد رشته های زیر می توانند در آزمون دکتری تاریخ ایران قب...
  ضرایب دروس آزمون دکتری تاریخ ایران قبل از اسلام... در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته تاریخ ایران قبل از اسلام به شرح زیر می باشد: زبان انگلیسی با ضریب 2 استعداد تحصیلی با ضریب 1 م...
  ظرفیت پذیرش دکتری تاریخ ایران قبل از اسلام... ظرفیت سال 92 آزمون دکتری تاریخ ایران قبل از اسلام : برای بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید دانلود سوالات دکتری تاریخ ایران پیش از اسلام ...
  کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
  avatar