مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  هم آموز

پذیرش بدون آزمون دکتری تخصصی دانشگاه رازی

دانشگاه رازی کرمانشاه دانشجوی دکتری بدون آزمون میپذیرد.
به گزارش پی اچ دی تست،دانشگاه رازي كرمانشاه در اجراي ابلاغيه (آئين نامه ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره هاي تحصيلي بالاتر) از بين داوطلبان ممتاز واجد شرايط در رشته هاي مشروحه زير براي سال تحصيلي 93-92 در مقطع دكتري تخصصي دانشجو مي پذيرد.

رديف
نام رشته تحصيلي
گرايش
ملاحظات
1
جغرافياي طبيعي
ژئومورفولوژي
2
اقليم شناسي
آب و هوا شناسي
 
3
زبان و ادبيات فارسي
4
آموزش زبان انگليسي
 
5
زبان و ادبيات عرب
 
6
زبان شناسي همگاني
 
7
علوم اقتصادي
 
8
نانو شيمي
9
شيمي آلي
10
شيمي تجزيه
11
شيمي معدني
12
شيمي كاربردي
 
13
زيست شناسي- علوم جانوري
بيوسيستماتيك جانوري
 
14
زيست شناسي- علوم سلولي مولكولي
گرايش سلولي مولكولي
 
15
زيست شناسي-فيزيولوژي گياهي
16
ريز زيست فناوري
 
17
آمار
 
18
رياضي محض
آناليز رياضي
 
19
رياضي كاربردي
آناليز عددي
 
20
رياضي كاربردي
تحقيق در عمليات
 
21
فيزيك
نظري
 
22
فيزيك
حالت جامد
 
23
فيزيك
ذرات بنيادي
 
24
مهندسي برق
قدرت
 
25
مهندسي برق
الكترونيك
 
26
مهندسي عمران
سازه
 
27
مهندسي عمران
سازه هاي هيدروليكي
 
28
مهندسي مكانيك
تبديل انرژي
 
29
مهندسي مكانيك
طراحي كاربردي
ديناميك جامدات
30
مهندسي شيمي
طراحي فرايند
 
31
مهندسي شيمي
ترموسينتيك و كاتاليست
 
32
مهندسي كامپيوتر
معماري كامپيوتر
 
33
مهندسي كشاورزي
آبياري و زهكشي
 
34
مهندسي كشاورزي
اصلاح نباتات-ژنتيك ملكولي مهندسي ژنتيك
 
35
مهندسي كشاورزي
ژنتيك بيومتري
 
36
مهندسي كشاورزي
توسعه كشاورزي
 
37
مهندسي كشاورزي
ترويج كشاورزي
 
38
مهندسي كشاورزي
حشره شناسي كشاورزي
 
39
مهندسي كشاورزي
زراعت – فيزيولوژي گياهان زراعي
 
40
مهندسي كشاورزي
زراعت-اكولوژي گياهان زراعي
 
41
علوم دامي
تغذيه دام
 
42
تربيت بدني
برنامه ريزي و مديريت ورزشي -قلب و عروق
 
 
 
الف) شرايط عمومي:
احراز صلاحيت عمومي مطابق مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
1- دارا بودن صلاحيت عمومي به تشخيص هيات مركزي دانشجو
2- نداشتن منع قانوني از ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي براي داوطلبان مرد.
 
ب) شرايط اختصاصي :
1- متقاضيان بايد دوره كارشناسي ارشد را حداكثر طي مدت 5 نيمسال با دارا بودن  حداقل معدل  17 (بدون احتساب نمره پايان نامه) و نمره پايان نامه حداقل 18 به اتمام رسانده باشند و جز رتبه هاي اول تا سوم دانشجويان هم‌رشته و هم‌ورودي خود باشند و داراي حداقل دو مقاله مستخرج از پايان نامه در مجلات علمي – پژوهشي نمايه شده معتبر ملي يا بين المللي باشند(دانش آموخته رتبه اول در دو دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد داراي حداقل يك مقاله مستخرج از پايان نامه پذيرفته شده يا چاپ شده در مجلات علمي – پژوهشي با نمايه معتبر ملي يا بين المللي باشد).

2- متقاضيان حائز شرايط بند 1-كه يكسال از زمان فراعت از تحصيل آنها گذشته باشد، بايد داراي حداقل 4 مقاله در مجلات علمي پژوهشي نمايه شده معتبر ملي يا بين المللي باشند.

3- دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد  يكي از موسسات آموزش عالي مورد تأئيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

تبصره 1:
رشته تحصيلي دوره كارشناسي ارشد مي بايست با رشته مورد تقاضا براي ادامه تحصيل مرتبط باشد.
تبصره 2 : لازم بذكر است پذيرش بدون آزمون از دانش آموختگان دانشگاههاي غير دولتي ، غيرانتفاعي، آزاد، جامع علمي كاربردي، مجازي، دانشسراها و دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كه زير نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نمي باشد،  بعمل نمي آيد  .
4-  دانشجويان نمونه كشوري در دوره كارشناسي ارشد فقط براي اولين سال پس از فارغ التحصيلي مي توانند شركت نمايند.
5- دانش آموختگان شيوه آموزش محور با توجه به دارا نبودن نمره پايان نامه بايستي جزو رتبه اول هر دو شيوه آموزشي (آموزشي پژوهشي ، آموزشي) باشند.
6- متقاضي بايد تا تاريخ 31/6/92 دانش آموخته شده باشد.
7- قبولي در مصاحبه گروه مربوطه.
مدارك مورد نياز
1-    تكميل فرم تقاضانامه براي ثبت نام دوره دكتري .
2-    تصويرمدارك و ريز نمرات دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد.
3-    ارسال مدرك نظام وظيفه براي آقايان.
تبصره: داوطلبان داراي هريك از شرايط ذيل، نياز به ارسال مدرك نظام وظيفه ندارند.
·        دانشجوي دوره كارشناسي ارشد كه تا شهريور ماه سال 1392 دانش آموخته گردد.
·    دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد كه از زمان فارغ التحصيلي تا تاريخ 01/07/1392بيشتر از شش ماه سپري نشده باشد.
·        متولدين سال 1353 و قبل از آن.
4-    گواهي رتبه هاي برتر و معدل دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد.
5- ارائه سوابق آموزشي وپژوهشي.
6- تصوير چكيده پايان نامه دوره كارشناسي ارشد.
7- تصوير كليه صفحات شناسنامه و كارت ملي.
8- فرم مخصوص دانشجويان كارشناسي ارشد  كه تا تاريخ 31/6/1392فارغ التحصيل خواهند شد.
9- اصل و تصوير رسيد بانكي(ارسال رسيدي كه به نام صاحب حساب است) به مبلغ 000/350 ريال به حساب شماره 2177333702009 نزد بانك ملي به نام درآمدهاي اختصاصي دانشگاه رازي.
تذكر 1)  مدارك ارسالي و وجه پرداختي داوطلب به هيج عنوان مسترد نخواهد شد.
تذكر 2)  چنانچه در هريك از مراحل ثبت نام و تحصيل مشخص گردد كه داوطلب واجد هريك از شرايط فوق الذكر نبوده،  بلافاصله از ثبت نام و يا ادامه تحصيل وي جلوگيري به عمل آمده و طبق مقررات رفتار خواهد شد.
* داوطلبان حائز شرايط مي بايست مدارك فوق را حداكثر تا پايان وقت اداري   10/4/1392   با پست پيشتاز به نشاني: كرمانشاه – طاق بستان – بلوار باغ ابريشم – پرديس دانشگاه رازي – سازمان مركزي دانشگاه – دفتر استعدادهاي درخشان – كد پستي 6714967346 ارسال نمايند و يا مدارك درخواستي خود را شخصاَ تا تاريخ فوق به دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه تحويل نمايند.
تذكر: به مدارك ناقص و يا خارج از تاريخ مذكور ترتيب اثر داده نخواهد شد.
مدارك داوطلبين پس از وصول، توسط دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه  مورد بررسي قرار گرفته و در صورت داشتن شرايط لازم جهت مصاحبه به گروه مربوطه معرفي خواهند شد. به همين منظور داوطلبين مي توانند جهت اطلاع از بررسي اوليه مدارك خود با شماره تلفن 4274511-0831 مسئول گروه استعدادهاي درخشان دانشگاه تماس حاصل نمايند.
فرم ثبت نام

اصلاحیه آگهی پذیرش بدون آزمون دوره دکتری دانشگاه رازی

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
hadise
hadise

سلام
ببخشید تو آگهیتون اول زده بودین مبلغ 500000 ریال برا ثبتنام میگیرید الان نگاه کردم زدین 350000 ریال. قضیه چیه. من که الان 50000 ریختم باید بقیه پولمو از کی بگیرم؟؟؟
زمان پذیرش اسامی کی هست؟

——-
اصلاحیه پذیرش ملاک است و مبلغ 35000 تومان مربوط به اطلاعیه اولیه دانشگاه بوده است.

عماد
عماد

جالبه ها
از یک طرف نوشتن مدارک مورد تایید وزارت علوم شرکت کننداز طرف دیگه فقط دانشگاههای دولتی میتونن شرکت کنند

قادری
قادری

شما متن رو نخوندید گفته اگر غیر از ازاد و علمی کاربردی و غیره باشه نمیشه اینا تحت نظر هستند

سارا
سارا

سلام خسته نباشید فارغ اتحصیلان دانشگاه آزاد نمیتونن شرکت کنن؟

سعید
سعید

دوستان توجه کنید. مثل اینکه دانشگاه رازی کرمانشاه شرایط پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری رو اصلاح کرده.
فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد حداكثر تا دوسال پس از فراغت از تحصيل خود در مقطع كارشناسي ارشد مجاز به پذيرش مي باشند و با افزايش سنوات فارغ التحصيلي به ازاي هر نيمسال يك مقاله بر تعداد مقالات افزوده خواهد شد(تا يك سال پس از فراغت از تحصيل داشتن 4مقاله و حداكثر تا دو سال پس از فراغت از تحصيل داشتن 6مقاله الزامي است).

اطلاعات کامل رو از سایت دانشگاه رازی بگیرید.

مریم
مریم

رشته شیمی گرایش فیزیک رو نمیخواد؟

پرستو
پرستو

سلام
دیگه واقعا گیج شدم!!
بالاخره معدل بدون پایاننامه بالای 17 می خواد یا رتبه 1، 2،3 با پایاننامه ؟؟؟؟ من معدلم بدون پایاننامه 16.99 هست ولی جز رتبه های 1 2 3 کلاس هستم(هم بدون پایاننامه هم با پایاننامه.
لطفا جواب بدین
ممنونم

داوطلب
داوطلب

سلام..هم معدل بالای 17 بدون پایان نامه و هم رتبه اول تا سوم..

شیوا
شیوا

در آیین نامه جدید اصلا نگفته معدل با پایان نامه یا بدون پایان نامه فقط رتبه در هم رشته و هم ورودی خواسته

شیوا
شیوا

معدل بدون پایان نامه باید 17 باشه

زینب
زینب

سلامف من شرایط معدل و شاگرد اولی را دارا هستم ولی یک مقاله بین المللی submit شده دارم.امکان شرکت را دارم؟

سلام
داشتن دو مقاله الزامی است.

ساسان
ساسان

اينا چرا هر روز يه قانوني ميزارند!!!
يه روز شاگرد اولي اضافه ميشه
يه روز معدل

مهدی
مهدی

این چه قانونیه آخه؟:
تبصره ۲ : لازم بذکر است پذیرش بدون آزمون از دانش آموختگان دانشگاههای غیر دولتی ، غیرانتفاعی، آزاد، جامع علمی کاربردی، مجازی، دانشسراها و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نمی باشد، بعمل نمی آید .

امیر ما
امیر ما

سلام دوستان آیین نامه دانشگاه رازی عوض شد: جدید: متقاضيان بايد دوره كارشناسي ارشد را حداكثر طي مدت 5 نيمسال با دارا بودن حداقل معدل 17 (بدون احتساب نمره پايان نامه) وبا احتساب نمره پايان نامه، حداقل 18 به اتمام رسانده باشند و جزء رتبه هاي اول تا سوم دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود باشند. و داراي حداقل دو مقاله مستخرج از پايان نامه در مجلات علمي – پژوهشي نمايه شده معتبر ملي يا بين المللي باشند.فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد حداكثر تا دوسال پس از فراغت از تحصيل خود در مقطع كارشناسي ارشد مجاز به پذيرش مي باشند… ادامه نظر»

شیوا
شیوا

آقا امیر ابلاغ دانشگاه رازی رو خوب بخون نوشته نمره پایان نامه 18 بالاتر باشه نه معدل کل با پایان نامه بالاتر از 18
اشتباه مینویسی مردم گیج میکنی

امیر ما
امیر ما

منم ورودی 87 ولی دارای بقیه شرایط هستم. درخواست بدیم یا نه؟ پناه بر خدا

ساسان
ساسان

زنگ بزن بپرس
فكر كنم اين بهتر باشه

ساسان
ساسان

بچه ها شرايط ثبت نام تغيير كرده
از مدير سايت ميخوام شرايط جديد رو تو سايت قرار بده
شاگرد اولي تا سومي هم اضافه شده

———
با تشکر از اطلاع رسانی شما

ساسان
ساسان

دانشگاه امام قزوينم پذيرش زده
لطفا اطلاع رساني كنيد

———
این خبر روی سایت هست.
اخبار پذیرش بدون آزمون در صفحه “دکتری بدون آزمون استعداد درخشان” در منوی سمت راست به روز میشوند.

a.shirazi
a.shirazi

سلام دوستان خوبم،منم 6تا مقاله علمی پژوهشی دارم معدلم هم 18ست نمره پایان نامه ام 20، عضو استعداد درخشان دانشگاه هم هستم ولی نفر اول تا سوم نیستم. بنظرتون میشه ثبت نام کنم؟ جواب بدید ممنون میشم.

ساسان
ساسان

با توجه به تغيير شرايط بعيد ميدونم بتونيد
ثبتنام كنيد
براي اطلاعات بيشتر با دانشگاه تماس بگيريد

ساسان
ساسان

سلام
كسي ميدونه مورد ۵- ارائه سوابق آموزشی وپژوهشی.
يعني كل صفحات مقاله رو بايد ارسال كنيم يا صفحه اولش يا گواهي پذيرش كافيه؟مرسي

امیر
امیر

معدلم بالای 18 است و 6 مقاله علمی و پژوهشی هم که 4 تا از پایان نامه هست دارم و نفر دوم هم ورودی هایم هستم. اما از فارغ التحیلیم 3 سال میگذره با دفتر استعداد رازی تماس گرفتم گفتند نمیتونی درخواست بدی حداکثر یک سال باید از فارغ التحصیلی گذشته باشه. آیا واقعا با این شرایط کس هست که وارد مصاحبه بشه؟ به نظر میرسه همه فرمالیته باشه و قصد دارن دانشجوهای خودشون رو بگیرن.

داوطلب
داوطلب

سلام آخه دانشجوای خودشان هم این شرایطو ندارند!!! منم زنگ زدم گفت قبول نمیکنیم. 4 تا ای اس ای دارم ولی 1/5 سال از فارغ التحصیلیم گذشته..فقط و فقط به خاطر شرایط کاریم مجبورم رازی بخونم و اینا همه برنامه منو خراب کردند..

داوطلب
داوطلب

سلام بر دوستان…من موندم با این شرایطی که گذاشتند کسی اصلا به گروه مربوطه معرفی می شود یا نه؟ شاید فقط ندا خانم و همکلاسیاشون که خیلی مقاله دارن راه پیدا کنن!!!!!!!

ندا
ندا

سلام دوست عزیز

خیلی ها هستند که من می شناسم و این شرایطو دارند فقط من و همکلاسی هام نیستیم موقع مصاحبه بیاید و باهاشون آشنا شید …
ضمنا من آزمون قبول شدم و حتی می تونم با رتبه ام به دانشگاههای بهتر مثل صنعت نفت، صنعتی اصفهان و … برم و احتیاجی به ثبت نام بدون آزمون ندارم وفقط هدفم از ثبت نام این بود که حال یکیو بگیرم که قطعا این کار را خواهم کرد شما هم میتونید برید دانشگاه دیگه یا آزمون بدین لطفا در مورد من اینطور صحبت نکنید.

توحید
توحید

موفق باشید

حميد
حميد

تو رو خدا ببين به حال دكتراي اينده بايد تاسف خورد.. اين ادبيات شايسته يك مدعي دكتري نيست ندا خانوم…

ندا
ندا

دوست عزیز شما چرا دخالت می کنید من جواب کسی رو دادم که روزی ده بار تو دانشکده با من سر این مسئله بحث میکنه وقتی هیچ اطلاعی از بعضی چیزا ندارید لطفا بی انصافی نکنید.

یه دوست
یه دوست

دوستان بیاین به عنوان تحصیل کرده های جامعه به هم احترام بذاریم و در مورد هم قضاوت نکنیم الان چندجای دیگه هم همین مشکلو میشه دید واقعا وقتی ماها اینطوری میشیم و بدون دلیل همدیگه رو محکوم میکنیم از بقیه چه انتظاری میشه داشت؟خواهش میکنم بحث درست نکنید

مریم333
مریم333

آره واقعا جای تاسف داره. خیلی از این پیاما رو خوندم. همشون دعوا دارن. فکر کنم از بس درس خوندن از لحاظ روحی فشار زیادی روشونه. ارزش تحصیلات پایین اومده

رها
رها

سلام من متوجه نشدم بالاخره هزینه ای باید پرداخت کرد یا نه؟

ali
ali

وقتي شماره حساب داده….
مبلغ زده….
بنده صحبتي ندارم

سوگل
سوگل

سلام بچه ها
تورو خدا یکی جواب منو بده؟ من همه ی شرایط دانشگاه رازی رو دارم فقط با چند صدم اختلاف جزء شاگرد اول تا سوم نیستم. می تونم مدارک بفرستم. یه ساله دارم مقاله می نویسم پارسال که فقط معدلی بود ما مقاله نداشتیم. امسال که مقاله داریم رتبه ای شده؟آخه این چه شانسیه خدااااااااااااااااااااااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟دارم دیوونه می شم . یه ساله دیگه از عمرم و جوونیم هدر رفت. دیگه حالم از هرچی درس و دانشگاه و دکتری به هم می خوره. حیف اون همه زحمت و پولی که واسه مقاله ها صرف کردم. واقعا افسوس و صد حیف

مژده
مژده

سوگل جان شرایطت رو درک میکنم
اما نمیشه بفرستی
چون نفر اول تا سوم فقط میخوان
بنظرم که این بهتره چون ماشالله همه بچها ارشد معدل بالا 17 دارن
و نفرات اول تا سوم بهتره
حتی به نظر من فقط نفر اولی چون از همه کشور میاد مصاحبه و زیاد میشن
موفق باشی

ali
ali

جايي نوشته نشده كه بايد اول تا سوم باشي
بايد بدون پايا ن نامه معدل بالاي 17 باشه…

ندا
ندا

دوست عزیز نمیخواد شاگرد اول تا سوم باشی شرطش فقط معدل بالای 17 است حتما ثبت نام کن.

سوگل
سوگل

مرسی ندا جون خدا کنه اینطور که شما می گید باشه. به خدا خیلی زحمت کشیدم. اون از نتیجه ی آزمون که انتظار رتبه ی تک رقمی رو داشتم که به سختی مجاز شدم. اینم از استعداد درخشان که هر سال یه بامبول سرمون در میارن. خیلی داغونم . فقط کارم شده دعا کردن واسه همتون دعا می کنم . التماس دعا از همتون دارم

ندا
ندا

ممنونم سوگل جان انشالله حتما قبول میشید ولی مطمئن باشید که شاگرد اول تا سومی نمیخواد من از دفتر استعداد درخشان دانشگاه سوال کردم. منم آزمون نتیجه ایی که میخواستم رو نگرفتم خودتونو به خاطر این چیزا ناراحت نکنید. دانشگاه رازی هم ارزش حرص خوردن نداره من که 6 ساله اینجام.

داوطلب
داوطلب

ببخشید ندا خانم شما مگر علم و صنعت و صنعت نفت با آزمون قبول نمیشید؟

سوگل
سوگل

مرسی ندا جونم، شمام همیشه ی همیشه در تموم زندگیتون موفق باشید. فقط معذرت می شه بگید کی از دفتر استعداد درخشان سوال کردی؟ آخه می دونی می گم نکنه اون موقعی که شما رفتید هنوز آیین نامه ی جدید به دستشون نرسیده باشه و همون آیین نامه ی پارسالو بهتون گفتن.به هر حال ممنونم عزیزم حرفات یه دلگرمی بودسپاس

ندا به داوطلب
ندا به داوطلب

سلام داوطلب عزیز
رشته ت مهندسی شیمی هست؟
کی گفته من علم و صنعت قبول میشم؟؟؟؟پس منو میشناسی؟ ببخشید اگه گفتم تو گروه ما مقاله بچه ها زیاده ناراحت شدی منظورم این بود انگار بچه ها انشا مینویسن وقتی در مورد نوشتن مقاله صحبت میکنن… منظور بدی نداشتم ناراحت نشو
علم و صنعت که نه ولی صنعت نفت رو میتونم قبول شم ولی تو انتخابام نزدمش.اول طراحی فرایند رازی رو زدم بعد کاتالیست رازی و هدفم اینه که حتما تو دانشگاه رازی بمونم. میخوام پایان نامم حتما با استاد دوره ارشدم باشه چون خیلی ازش راضی بودم.

سارا
سارا

عزیزم زنگ بزن از دانشگاه دوباره بچرس تا جایی که میدونم یه بار پرسیدم شاگرد اول تا سوم گرایش مدنظر قرار داده می شده نه رشته

ندا به سوگل
ندا به سوگل

سلام سوگل جان،امروز از دفتر استعداد درخشان پرسیدم گفت فقط معدل بالای 17 و بقیه شرایطی که تو اطلاعیه نوشتن، ضمنا قبلا با وزارت علوم هم مکاتبه کردم و باهام تماس گرفتن و گفتن شرایط رو دانشگاه اعلام میکنه.
موفق باشی
انشالله قبول میشی.

سالار
سالار

سلام دوستان. من خودم دکترای بدون آزمون دانشگاه رازی قبول شدم. جزو شاگردهای اول تا سوم هم نبودم. تو 8 نفر من از نطر معدل 5م یا 6م بودم اما رزومه خیلی قوی داشتم. اونجا فقط رزومه مهمه.

سوگل
سوگل

سلام آقا سالار
شما پارسال قبول شدید؟؟؟؟اخه فک می کنم پارسال فقط معدل بالای 17 می خواستن امسال شرایط تغییر کرده درسته؟؟؟؟؟؟آخه امسال به آیین نامه اضافه شده که باید اول تا سوم بود. به نظرتون و بر اساس تجربتون اگه من امسال با معدل بالا و بدون رتبه ی ممتازی مدارک ارسال کنم ترتیب اثر داده میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟رزومم بدنیست؟؟؟؟؟ممنون می شم اگه چواب بدید؟؟؟؟؟؟؟؟

سالار
سالار

من ورودی بهمن 90 هستم. شرایط همونه. اصلا لازم نیست شاگرد اول تا سوم باشی. فقط معدل بالای 17 با مقاله

سوگل
سوگل

به آقا سالار
حرفاتون به آدم امید می ده. نمی دونم شما اطلاعیه ی امسال رو دیدیدو می گید که شرایط همونه. یعنی این شرایط جدید رو الکی زدن؟؟

ندا
ندا

سوگل جان شاگرد اول تا سوم گرایش هم باشی میشه شرکت کرد البته اگه کد رشته قبولیتون متفاوت بوده باشه. اینو امروز اضافه کردن اگه میتونید برید با دکتر بیدمشکی صحبت کنید شاید قبول کردن.

سوگل
سوگل

مرسی عزیزم
دکتر بیدمشکی تحصیلات تکمیلی هستن؟
باید با وقت قبلی رفت یا هر موقع که بری تشریف دارن؟؟؟؟

سوگل
سوگل

یعنی نداجون به نظرتون تأثیری داره اگه برم بادکتربیدمشکی صحبت کنم امکانش هست قبول کنن؟؟؟؟؟؟

ندا
ندا

عزیزم قبلا که این شرایط رو نزده بودند و به اصرار یکی از بچه ها این شرایط را اضافه کرده اند( البته من این را شنیده ام ولی فکر میکنم درست باشه) شما هم برید صحبت کنید شاید تبصره ای چیزی گذاشتند انشالله که حل می شود. دکتر بیدمشکی در سازمان مرکزی دفتر استعداد درخشان. معمولا دانشگاه هستند و نمیخواد وقت بگیری.

نرگس
نرگس

به اصرار یکی از بچه ها؟؟؟ مگه ممکنه؟؟؟؟
یعنی به خاطر یه دانشجو این همه ملت رو گیج کردن؟یعنی اون دانشجو اینقدر شرایطش عالی بوده یا از ترس اینکه بقیه جاشو نگیرن همچین بحثی درست کرده

ندا به نرگس
ندا به نرگس

سلام نرگس جون
راستش منم از بچه ها شنیدم و یکی از بچه ها که خیلی اصرار داشت حتما باید شاگرد اول تا سومی لحاظ بشه، حالا بعضی ها فکر می کنند اون رفته اصرار کرده که طبق آیین نامه عمل بشه، منم درستی این موضوع رو نمیدونم. از این دانشگاه هیچی بعید نیست.

محمود
محمود

سلام دوستان میشه بگین اوضاع رشته کشاورزی چطوریه؟

hesam
hesam

فقط میتونم بگم افتضاحه!

bita
bita

آره
بعضی رشته ها ظرفیتها نصف شدند.

مژده
مژده

کشاورزی دانشگاه رازی در حد مطلوبی قرار داره

سعید
سعید

دکتری استعداد درخشان قبولیش خیلی سخته مگر اینکه دانشجوی همون دانشگاه باشین
به نظر من اگه بخونید با 1 رزومه ی خوب راحت تر میتونید با کنکور قبول بشین
آخه اساتید این فرصت رو گذاشتن واسه دانشجوهای زرنگ خودشون و فقط در شرایطی که رزومه شما شیار عالی باشه امکان داره که شما رو به دانشجوی دانشگاه خودشون ترجیح بدن
بهرحال هردانشگاهی حداقل 1 دانشجو دو داره که شرایط بدون آزمون داشته باشه

هستی
هستی

سلام بر مدیر محترم سایت
میخواستم بدونم آیا دانشگاها نباید طبق آیین نامه استعداد درخشان عمل کنند؟ چرا دانشگاه رازی این شرایط سخت رو قرار داده؟ من بخاطر شرایط کاریم مجبورم رازی شرکت کنم ولی با این شرایط واقعا ناامید شدم لطفا راهنمایی کنید

سلام
دانشگاه ها می توانند شرایط دیگری به آیین نامه اضافه کنند.

هستی
هستی

سلام
با تشکر از جوابتان. من الان 4 مقاله چاپ شده دارم و تا شهریور92 ، 1.5 سال از فارغ التحصیلیم میگذره..با این شرایط دانشگاه رازی باید 5 مقاله تا داشته باشم؟ آخه اصلا در مورد هر ترم اضافه تر نگفتند..ممنون میشم راهنمایی کنید

ندا
ندا

شما چه رشته ای میخونید هستی جان؟
خوب مدارکو بفرستید ضرر نمی کنید اگه نخواستین نمیرین مصاحبه. احتمالا منظورشون فارغ التحصیلی تا زمان ثبت نام باشه.

z
z

یه سوال داشتم: اگه کسی نوبت دوم یا پیام نور قبول شه می تونه داخل تکمیل ظرفیتی که بعدا اعلام میشه شرکت کنه و با قبول شدنش انصرف از نوبت دوم یا پیام نور بده و رشته ای که در تکمیل ظرفیت قبول شده ادامه تحصیل بده؟

خیر. نمی توانید. با پذیرش در هر نوع کد رشته از گردونه تکمیل ظرفیت و آزمون سال بعد حذف خواهید شد.

سعيد
سعيد

كسي هست استاداهي مكانيكشو بشناسه؟

ندا
ندا

سلام آقا سعید
من همه رو خوب می شناسم در مورد کدومشون میخواین بدونین؟

سعید
سعید

سلام ندا خانم
ممنون
من تو سایت رازی نگاه کردم(طراحی کاربردی)
دکتر فروتن، دکتر یاس و دکتر حقیقت رزومه زده بودن
دکتر فعلی و محمدی هم رزومه نزده بودن اما مقالاتشونو یه نگاهی انداختم….
همین 5 نفرو یه اماری بدین ممنون میشم
و اینکه شما کسی رو میشناسید بخواد مکانیک بیاد رازی که ارشد رازی بوده باشه؟ اخه معمولا دانشگاه ها بچه های خودشونو میگیرند
مرسی

ندا
ندا

سلام به آقا سعید ببخشید الان کسی رو نمی شناسم چون اکثر آشناهام که اینجا مدرک گرفتن ادامه تحصیل ندادن ولی براتون می پرسم در گرایش طرحی کاربردی دکتر فروتن و دکتر حقیقت تا حالا دانشجوی دکتری نگرفتن امسال اولین بارشون هست.دکتر فروتن از لحاظ اخلاقی واقعا بسیار عالیست. دکتر یاس که تازگی استاد هم شدن دو دانشجوی دیگه هم دارن که از دکتر یاس خیلی راضین.طبق نظر بچه ها دکتر فعلی خیلی استاد خوبی هستن و از لحاظ علمی هم بچه ها ازشون راضین. دکتر محمدی هم که دوستم دانشجوشون هستن میگن از لحاظ مقاله ضعیفن.ارتعاشات کار میکنن. گروه… ادامه نظر»

سعید
سعید

سلام ندا خانم
مرسی
خیلی لطف کردین
اره میخوام طراحی شرکت کنم
اخه فوقم هم طراحی بوده
و فکر کنم نتونم گرایش دیگه ای شرکت کنم!!
یعنی میتونم تبدیل هم شرکت کنم؟
یه سوال دیگه
اینا زدن تا 10 تیر وقت هست…
مگه بچه ها با هم مصاحبه نمیشن؟(ازمون و استعداد)
مرسی

سعيد
سعيد

سلام ندا خانم
مرسي
خيلي لطف كردين
ممنون ميشم يه پرس و جو از بچه هاتون بكنيد
اره ديگه من ارشدم طراحي بودم فكر كنم دكتري هم بايد طراحي باشم
بعيد ميدونم بتونم تبديل شركت كنم…
مرسي

ندا
ندا

سلام به آقا سعید
مصاحبه بدون آزمون بعد از مصاحبه با آزمون است.میتونید تبدیل انرژی هم شرکت کنید ولی طراحی کاربردیش بهتره و واقعا استادش هم از لحاظ علمی بهترن. حتما براتون سوال میکنم.

سوده
سوده

آره خدایی از نظر شخصیت بخوایم بگیم دکتر فروتن خیلی باشخصیته گرچه من دورادور میشناسمشون

هستی
هستی

سلام
من سوالم اینه که اونی که یک سال و نیم از فارغ التحصیلیش گذشته باید 5 تا مقاله داشته باشه؟ آخه شهید بهشتی هم همچین شرطی نگذاشته این چه وضعیه…

ندا
ندا

من با شما موافقم ای کاش امکاناتش هم مثل توقعات اساتید بالا بود!من که توش پوسیدم…

ندا
ندا

بچه ها اگر کرمانشاهی نیستید نیاید رازی
من دو دوره اینجا بودم واقعا دانشگاه خوبی نیست
فقط برای کسانی که کرمانشاهی هستند راحت ترن که توش بمونن و دیگه به شرایطش عادت کردن.

سعيد
سعيد

موافقم

ایران
ایران

از من به شما نصیحت: دانشگاه خوبی نیست. من 4 سال کارشناسی اونجا بودم.در واقع اونجا پوسیدم..همون ماه اول پشیمون می شید.

حمید
حمید

من معدل کاردانی و کارشناسی و ارشدم 15 شده. عوضش تا دلت بخاد مقاله دارم. مثل مرد کنکور میدم

بابک
بابک

با این شرایطی که تعریف شده، آیا اگر افرادی به این روش پذیرفته شوند، حین تحصیل امتیاز خاصی خواهند داشت؟ با توجه به اینکه بسیاری متاهل هستند یا نیاز به درآمد دارند آیا دانشگاه کمکی به این افراد با استعداد درخشان میکند یا اینکه تازه باید بروند از جیب خرج کنند و مقاله به اسم دانشگاه بنویسند؟

سعيد
سعيد

باید بروند از جیب خرج کنند و مقاله به اسم دانشگاه بنویسند

بهار
بهار

من فکر کنم کنکور بدیم خیلی راحت تره و احتمالا اینا یه سری افراد خاص رو در نظر گرفتن بدون آزمون بیارن دکتری شرایطی که اون افراد دارن رو بخشنامه می کنن وگرنه خیلی از این شرطهااصلا ربطی به قابلیت فرد نداره مثلا یکی از دانشگاه ها شرط سنی گذاشته .یکی از دوستام هشت تا مقاله پژوهشی داره ولی هر اطلاعیه ای رو می خونه یه شرطیش رو نداره اونم یه شرط بی ربطی رو

سعيد
سعيد

موافقم

امیر
امیر

فرمودند که “متقاضیان حائز شرایط بند ۱-که یکسال از زمان فراعت از تحصیل آنها گذشته باشد، باید دارای حداقل ۴ مقاله در مجلات علمی پژوهشی نمایه شده معتبر ملی یا بین المللی باشند” حال که بنده سه سال از فارغ التحصیلی ام میگذره و 4 تا مقاله علمی و پژوهشی با معدل 18 هستم میتونم درخواست بدم؟ آره؟

رویا
رویا

سلام
این یه سال از فارغ التحصیلی بگذره باید چهارتا مقاله داشته باشی جزو دستور اصلی وزارت علوم نبود من هم الان دیدم
درضمن امیر آقا توی دستور وزارت علوم گفته بود که استفاده از سهمیه استعداد درخشان تا سه سال بعد از فارغ التحصیلی اعتبار داره
موفق باشید.

سعيد
سعيد

تا دو ساله ها….

رویا
رویا

سلام
تا سه ساله
مگر اینکه دانشگاهها عوضش کرده باشن

ندا
ندا

خداروشکر بالاخره این اطلاعیه اومد من که دو ماهه منتظرم….

ندا-رازی
ندا-رازی

دوست عزیز این شرایط که سخت نیست اکثر دانشجویان دانشگاه رازی این شرایطو دارند.

هستی
هستی

سلام…ندا خانم چه رشته ای تو دانشگاه رازی اینقدر قوی هست آخه؟

ندا
ندا

سلام هستی جان
رشته من مهندسی شیمی هست باور کن اکثر همکلاسی هام دوتا isi اکسپت رو دارند.
مخصوصا اونایی که فارغ التحصیل شدن دیگه تا دلت بخواد مقاله دارن.کلا تو گروه ما اشتیاق بچه ها واسه مقاله نوشتن بالاست!
البته رشته هایی مثل مکانیک ، برق یا کامپیوتر بچه ها اصلا دنبال مقاله نوشتن نیستن!

سوده
سوده

بچه ها آمار شیمی و جغرافیای رازی خیلی خوبن
مهندسی شیمیشم خوبه البته امکاناتش کمه اما بعضی از استادها واقعا خیلی کمک میکنن به دانشجو

eng2013
eng2013

درود
بچه های دانشکده فنی کدوم رشته همه این شرایط دارن!!!!

سعيد
سعيد

ميشه رشتتونو بگيد؟!

امید
امید

آقا کسی این شرایط رو داشته باشه میره MIT خودشم فول فاند حتی شریف هم نمی ره من نمی دونم اینا واقعا پیش خودشون چی فکر می کنند.

بیوتکنولوژی
بیوتکنولوژی

خدایا من نمی دونم چرا هر دانشگاهی برای خودش یه قانون جدایی داره، شرط شماره 2 دیگه خیلی اختصاصیه!!!!!! یعنی اگر کسی 1 سال از فارغ التحصیلیش گذشته یاشه 3 تا مقاله ISI داشته باشه نمیتونه شرکت کنه؟؟؟؟

sahar
sahar

chetore k daneshgah razi dar daftarche entkhab reshte zarfiati baray omran khak va pey gharar nadade am estedad derakhshan mipazire?in gheire ghanuni has

behnam
behnam

Manam bahaton movafegham

amin
amin

متقاضیان حائز شرایط بند ۱-که یکسال از زمان فراعت از تحصیل آنها گذشته باشد، باید دارای حداقل ۴ مقاله در مجلات علمی پژوهشی نمایه شده معتبر ملی یا بین المللی باشند.
این دیگه واقعا آخرشه، برای یکسال 4 تا مقاله میخواد. اینجا تا مقاله رو از لحاظ فرمت بررسی کنن حداقل 1 ماه طول میکشه،اینا اصلا کیا هستن واقعا که این قوانینو مینویسن؟ اصلا میدونن مقاله نوشتن یعنی چی؟ واقعا که…

امیر
امیر

در واقع یک آیین نامه ست ولی تا امروز ما 60 ویرایش از اونو دیدیم!!!!
ولی خدا وکیلی به نظرتون دانشگاه های آزادی مثل علوم تحقیقات ، مشهد ، تبریز و قزوین از مدنی آذربایجان کمترن؟؟؟
اگر آزاد زیر نظر وزارت علوم نیست چرا با آزمون می ذارین امتحان بدن؟
من شیمی خوندم آزاد مشهد، زیر نظر اساتیدی مثه دکتر حسنعلی زمانی، دکتر فراش بامحرم، دکتر رونقی…. حالا ما چیمون از دولتی ها کمتره؟
از مدیر سایت خواهش می کنم لینک پایین رو نشون بدن
http://haraznews.com/27809/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-27809

علی
علی

دانشگاه آزاد نمیتونه شرکت بکنه؟!

سعيد
سعيد

اقا اينا كه زدن تا 10/4 فرصت ارسال هست يعني تا اون موقع مصاحبه ها شروع نميشه ديگه
درسته؟
اخه من شنيدم يچه هاي استعداد درخشان با بچه هاي ازمون با هم ميرند براي مصاحبه!!!!
كسي اطلاعي داره؟

مهتاب
مهتاب

بله باهم میرن مصاحبه. چند روز پیش با من از دانشگاه صنعتی اصفهان تماس گرفتند و گفتند برای مصاحبه انتخاب شدم با بقیه بچه ها که از راه کنکور میان بایرد برم مصاحبه.

سیاوش
سیاوش

خسته نباشی راستی دانشجویان دانشگاه آزادواحدعلوم وتحقیقات هم نمی توانندشرکت کنند؟

لیلا
لیلا

خسته نباشی راستی دانشجویان دانشگاه آزادواحدعلوم وتحقیقات هم می توانندشرکت کنند؟