جزئیات پذیرش دکتری بدون آزمون استعداد درخشان پژوهشگاه پلیمـر و پتروشیمی ایران برای سـال تحصیلی 95 – 96 اعلام شد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

به گزارش پی اچ دی تست، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در اجرای سیاستهای حمایت و هدایت استعدادهای درخشان، به استناد آئین‌نامه 21/67272  مورخ 1393/4/18 و اصلاحیه شماره 21/237200  مورخ 1393/12/16 پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به پذیرش دانشجو براساس سوابق علمی، پژوهشی و مصاحبه علمی به صورت مازاد بر ظرفیت تعیین شده از بین متقاضیان در رشته‌های مرتبط جهت نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 در رشته مهندسی پلیمر و با رعایت کامل شرایط و قوانین می نماید.

1- شرایط عمومی پذیرش درخواست متقاضیان:
1-1- دارا بودن صلاحیت عمومی به تشخیص هیات مرکزی گزینش دانشجو که توسط پژوهشگاه انجام می پذیرد.
1-2- نداشتن منع قانونی از ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد

2- شرایط اختصاصی پذیرش درخواست متقاضیان:
دانشگاه اختیار دارد حداکثر معادل بیست درصد از ظرفیت با آزمون شیوه آموزشی- پژوهشی دوره روزانه دکتری خود در هر کد رشته محل تحصیل را از بین دانش‌آموختگان دوره کارشناسی‌ارشد داخل کشور و مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری (یا دانشجویان دوره کارشناسی‌ارشد داخل که تا پایان شهریورماه سال درخواست پذیرش، دانش‌آموخته شوند) را  به صورت مازاد بر ظرفیت، با رعایت شرایط زیر پذیرش کند:
1-2- داشتن میانگین کل 16 و بالاتر در دوره کارشناسی و میانگین کل 17 و بالاتر (بدون احتساب نمره پایان‌نامه) در دوره کارشناسی‌ارشد (یا میانگین همتراز شده هر یک از دوره‌های مذکور طبق دستورالعمل مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه)
2-2- بیش از دوسال از تاریخ دانش‌آموختگی متقاضی نگذشته باشد
3-2- کسب حداقل 70 امتیاز از فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی پیوست
4-2- احراز شرایط اختصاصی پژوهشگاه
5-2-کسب حداقل نمره 50 از آزمون زبان (MCHE یا معادل آن در سایر آزمون‌ها)‌قبل از آزمون جامع دکتری (مطابق با آیین‌نامه دوره دکتری مصوب وزارت)
6-2- پذیرش افراد مشمول این آیین‌نامه، در همان رشته تحصیلی یا رشته‌های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی‌ارشد متقاضی، به تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای آموزشی دانشگاه امکان‌پذیر است.
7-2- تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده براساس این آیین‌نامه، مجاز نیست.
8-2- اسامی پذیرفته‌شدگان توسط پژوهشگاه برای تایید صلاحیت عمومی به سازمان سنجش ارسال می‌شود و قطعی شدن ثبت‌نام منوط به تایید سازمان مذکور می‌باشد.

3- مدارک مورد نیاز
1-3 تصویر کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه
2-3- دو قطعه عکس 3*4 با ذکر مشخصات در پشت عکس ها
3-3- تصویر گواهی کارشناسی و کارشناسی ارشد که معدل کل در آنها ذکر شده باشد.
4-3- تصویر ریز نمرات دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد
تبصره: دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی ارشد باید گواهی اشتغال به تحصیل و نیز تعهد اتمام دوره مزبور تا پایان شهریور ماه سال 95 را ضمیمه نمایند.
5-3- توصیه نامه از استاد راهنما و نیز دو استاد مرتبط با رشته تحصیلی
6-3- تصاویر کلیه فعالیت‌های آموزشی و هر گونه مدارکی دال بر مشخص نمودن نخبگی متقاضی باشد.
7-3- تصویر کامل صفحات مقالات پذیرش یا چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی نمایه شده معتبر ملی یا بین المللی
8-3- تصویر گواهی پذیرش قطعی (با ذکر تاریخ دقیق پذیرش) برای مقالات چاپ نشده و تصویر کامل متن مقاله ارائه شده به مسئولین مجله و مکاتبات مربوط

4- مهلت مراجعه، ارائه مدارک و تکمیل کاربرگ تقاضای پذیرش:
1-4- متقاضیان باید کاربرگ درخواست را تکمیل و به همراه سایر مدارک اعلام شده به صورت حضوری حداکثر تا پایان وقت ادای روز شنبه مورخ 1395/03/01 به مدیریت امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران (خانم بخشنده شماره تماس:‌ 48662284) به آدرس اتوبان تهران – کرج – کیلومتر 15 – بعداز پیکان شهر –  شهرک علم و فناوری پژوهش، بلوار پژوهش، تحویل نمایند.

5- تذکرات و نکات مهم:
1-5- به مدارک ناقص و یا دریافت پس از تاریخ ذکر شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2-5- متقاضی باید در صورت دعوت به مصاحبه علمی یک نسخه از پایان نامه کارشناسی ارشد خود را نیز به همراه داشته باشد.
3-5- دارا بودن شرایط ثبت نام در دوره دکتری بدون آزمون به منزله قبولی تلقی نمی‌گردد و پذیرش در این دوره براساس ظرفیت موجود و توانایی علمی افراد و اعلام پذیرش نهایی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

اینستاگرام آزمون دکتری