مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  هم آموز

انتشار اطلاعیه پذیرش دکتری استعداد درخشان 1395 دانشگاه هنر تهران

دانشگاه هنر تهران از میان برگزیدگان علمی واجدشرایط پذیرش دکتری بدون آزمون برای سال تحصیلی 96-95 دانشجو می پذیرد.

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه هنر ضمن توجه به آيين نامه ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمي براي ورود به دورة‌ تحصيلي بالاتر موضوع آئین‌نامه 21/67272  مورخ 1393/4/18 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اصلاحيه شماره 21/237200  مورخ 1393/12/16 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان و بر اساس مصوبات شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه، ٢٠% از ظرفيت پذيرش با آزمون دوره روزانه خود را (در صورت واجد شرایط بودن در هر رشته فقط یک نفر) به پذیرش بدون آزمون، در دوره دكتراي تخصصي رشته ­های «پژوهش هنر ـ تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنراسلامی ـ شهرسازی ـ معماري ـ مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي» تخصيص داده و از طريق مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشي دانشجو مي پذيرد.

شرايط اختصاصي (داشتن كليه شرايط زير الزامي است)

1ـ دانش­ آموختگاني که به لحاظ میانگین کل دوره با احتساب نمره پایان­ نامه رتبه­ اول ، دوم و سوم دانشجویان هم­رشته – هم‌ورودی خود باشند.

2ـ معدل كل  كارشناسي ارشد متقاضي 18 به بالا باشد.

تبصره: دانشجوياني كه تا 94/4/30  فارغ التحصيل مي‌شوند بايد معدل كل دروس ايشان بدون احتساب نمره پايان نامه 18 به بالا باشد.

3-  نمره پايان نامه بر اساس نمره مندرج در كارنامه تحصيلي 17 به بالا باشد.

4- معدل كل كارشناسي متقاضي ١٧ به بالا باشد.

5- منحصراً فارغ ­التحصيلاني كه در بازه زماني 93/4/30  تا 95/4/30  فارغ التحصيل شده باشند مي توانند متقاضي شركت در فراخوان باشند. (دانشجوياني كه در مرداد و شهريور 95 فارغ التحصيل مي‌شوند مجاز به ثبت نام نيستند.)

تبصره: دانشجوياني كه تا 30/4/95 فارغ التحصيل مي‌شوند در صورت داشتن ساير شرايط موظفند در مهلت مقرر (95/3/30) نسبت به ارسال مدارك خود اقدام نمايند. ليكن انجام مصاحبه از ايشان منوط به احراز فارغ التحصيلي ايشان مي‌باشد.

6ـ  حداكثر در ٥ ترم تحصيل خود را در مقطع كارشناسي ارشد به پايان رسانيده باشد.

7 – صرفاً دانش آموختگان دانشگاه هاي دولتي  شيوه آموزشي ـ پژوهشي (روزانه و شبانه) مي توانند در فراخوان شركت نمايند. (دانشگاه هاي پيام نور ـ آزاد ـ غيرانتفاعي – پرديس هاي خودگردان و … پذيرفته نيست.)

8- دارا بودن حداقل يك مقاله پذیرفته ­شده یا چاپ شده مستخرج از پايان نامه در مجلات علمی ـ پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین­ المللی كه عيناً در مقاله و نشريه نام استاد راهنماي پايان نامه و مستخرج از پايان نامه بودن مقاله قيد شده باشد.

9- داشتن مدرك زبان خارجي با حداقل (نمره ٥ آزمون IELTS) و یا  معادل آن مطابق جدول زير مشروط بر آن كه از تاريخ آزمون تا 95/3/30 حداكثر ٢ سال بيشتر نگذشته باشد. (سایر مدارک زبان اعم از داخلی و یا خارجی پذیرفته نیست). چنانچه داوطلبي فاقد مدرك زبان باشد از ايشان در روز  مصاحبه، آزمون زبان به عمل خواهد آمد و در صورت كسب حداقل نمره به مرحله مصاحبه راه مي يابد.

IELTS Academic

PaperTOEFL(PBT)

TOLIMO

MSRT

ComputerTOEFL (CBT)

internet TOEFL(iBT)

5/5

500

500

٧٠

173

56

10- كسب حداقل 70 امتياز از فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و مصاحبه برابر جدول پيوست.

تذكر: متقاضياني در فراخوان ثبت نام نمايند كه براساس مفاد فراخوان به طوركامل واجد شرايط مي باشند و در غير اين صورت به مصاحبه دعوت نخواهند شد.

ساير شرايط و ضوابط پذيرش

1- در رشته پژوهش هنر، علاوه بر دارا بودن مدرك کارشناسی ارشد یا بالاتر در یکی از رشته ­های هنری (بجز معماری و شهرسازی)، دوره کارشناسی متقاضیان نیز باید یکی از رشته ­های مصوب هنر باشد.

2ـ در رشته تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی متقاضیان با مدرک کارشناسی ارشد در هر یک از گرایش های رشته هنر اسلامی و  صنایع دستی م ی­توانند درخواست نمایند.

3ـ در رشته شهرسازی دارا بودن کارشناسی ارشد در یکی از گرایشهای رشته شهرسازی الزامی است.

4ـ در رشته معماري دارا بودن كارشناسي ارشد در يكي از گرايشهاي رشته معماري الزامي است.

5ـ در رشته مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي دارا بودن كارشناسي ارشد در رشته مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي الزامي است.

6- متقاضيان با مدرك تحصيلي معادل كارشناسي ارشد مجاز به ثبت نام نمي باشند.

7- هر داوطلب صرفاً در يك رشته تحصیلی مي تواند متقاضي شود و  مدارك خود را ارسال نمايد.

مدارك مورد نياز جهت مصاحبه          

1- فرم های ثبت نامی تکمیل شده

2- تصوير مقالات علمي – پژوهشي مستخرج از پایان نامه و ساير مقالات علمي – پژوهشي

3ـ تصوير تأييديه سوابق آموزشي و پژوهشي (شامل پايان­ نامه، مقالات ارائه شده در همايش­ هاي علمي و مجلات، كتاب ها و جوایز اخذ شده و مستندات)

 4ـ تصوير گواهي و ريزنمرات كارشناسي و كارشناسي ارشد كه داراي تاريخ و معدل فارغ ­التحصيلي باشد.

5ـ‌ تصویر گواهی مدرک زبان معتبر – گواهي دانشجوي نمونه كشوري – بنياد نخبگان و جشنواره هاي ملي و بين المللي

6 – تصوير صفحه اول شناسنامه، صفحه توضيحات و كارت ملي

7- دو قطعه عكس ٤×٣ با درج مشخصات داوطلب در پشت آن­

8-  اصل فيش بانكي به مبلغ 950/000  ريال كه در وجه (درآمد اختصاصي دانشگاه هنر نزد بانك ملي، شعبه مركزي، كد 60) به حساب سيبا به شماره  2177419003007 واريز شده باشد.

تذکر: همراه داشتن اصل گواهی ، تمامی مدارک فوق در جلسه مصاحبه الزامی است. 

تذكرات مهم

١ـ در صورت پذيرفته شدن شاغلين رسمي سازمان ­ها و دستگاه هاي دولتي، ارائه حكم مأموريت، استعفاء، مرخصي بدون استفاده از حقوق يا هر گونه سند رسمي كه مؤيد امكان تأمين تحصيل تمام وقت دانشجو باشد هنگام ثبت ­نام ، ضروري است.

٢ـ تحصيل در دوره دكترا به صورت تمام وقت بوده و داوطلب در صورت پذيرفته شدن بايد اوقات خود را با وضعيت تحصيلي دوره وفق دهد و تابع كلية مقررات آموزشي و انضباطي دانشگاه باشد.

٣ـ چنان چه در هر يك از مراحل ثبت­نام، برگزاري مصاحبه، پذيرش و تحصيل در دانشگاه هنر، مشخص گردد كه داوطلب، داراي هر يك از شرايط درج شده در اين تقاضانامه نبوده است بلافاصله از ثبت­ نام، شركت در مصاحبه، پذيرش و يا ادامة تحصيل وي در هر مرحله­ ای جلوگيري به عمل آمده و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.

٤ـ مدارك ارسالي داوطلبان و همچنين وجه ثبت­نام به هيچ وجه مسترد نمي­ شود.

٥ـ به مداركي كه از طريق پست پيشتاز ارسال نشود و يا يكي از شرايط اعلام شده را نداشته باشد به هيچ وجه ترتيب اثر داده نخواهد شد. همچنين متقاضي موظف است كليه مدارك درخواستي را بدون نقص ارسال نمايد و دانشگاه موظف به پيگيري كمبود مدارك نخواهد بود و در صورت وجود نقص جهت احراز شرايط ، تقاضاي داوطلب از فرايند بررسي مدارك خارج شده و هيچ اعتراضي پذيرفته نيست.

6- زمان مصاحبه علمي صرفاً براي متقاضيان واجد شرايط (مطابق مفاد فراخوان) علاوه بر درج در سايت به صورت تلفني اعلام خواهد شد. اين امر صرفا شامل كساني مي گردد كه واجد شرايط كليه مفاد اين فراخوان باشند. در غير اين صورت به مصاحبه دعوت نخواهند شد.

7 – مرجع تصميم گيري در خصوص بررسي سوابق، مدارك ارائه شده و پذيرش نهايي تحصيلات تكميلي دانشگاه است.

8- دانشجويان نمونه كشوري ـ معرفي شدگان بنياد نخبگان و برگزيدگان جشنواره هاي ملي و  بين المللي و معرفي شدگان هر يك از واحدهاي وزارت علوم نيز در صورت داشتن شرايط فراخوان ضرورت دارد از همين طريق متقاضي شوند و بررسي جداگانه اي در اين خصوص صورت نمي پذيرد.

9 – متقاضيان مدارك موردنياز را حداكثر تا پايان وقت اداري 95/3/30 به آدرس: تهران، خيابان حافظ، خيابان سرهنگ سخائي، بين تقاطع سي­تير و فردوسي، پلاك٥٦، دانشگاه هنر، دفتر تحصيلات تكميلي دانشگاه، كد پستي 1136813518 از طريق پست پيشتاز ارسال نمايند.

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
نیلوفر
نیلوفر

من همه شرایط رو دارم ولی اول دوم سوم نیستم

مینو
مینو

میخواستم بگم من تمام شرایط رو دارم
فقط معدلم بدون پایان نامه 17 میشه نه 18
کسی میدونه چکار میشه کرد
مرمت خوندم

دکتری
دکتری

دانشگاه هنر سیستم گزینش بسیار بسیار سختگیری داره، برای ارامش خاطر از تحصیلات تکمیلی سوال کنید.

صالح
صالح

فکر کنم دانشگاه هنر تصور کرده تو یکی از ایالت های امریکاست و قراره بورسیه تحصیلی هم بده آخیییی

معماری
معماری

لایک داری

پژوهش هنر
پژوهش هنر

خخخخخخخخ 🙂

f
f

واااا کارشناسی بالای 17 چه خبره

اعظم
اعظم

دانشگاههای محترم کاش بیشتر درک میکردند
کسی که شاگرد برتر باشه و معدلش بالا باشه، دیگه مقاله چندانی نداره
کسی هم که وقتشو بذاره برای پژوهش و مقاله، دیگه معدل و نمراتشو خوب در نمیاد

معماری
معماری

بچه ها کسی می دونه تاریخ مصاحبه دانشگاه هنر کیه؟ من شنیدم ازمون کتبی نداره درسته؟

معماری
معماری

ببخشید ۲۰ درصد ظرفیت پذیرش روزانه یعنی چی؟ معماری همش دو نفر روزانه می گیره!! بهتر که شرایط رو سخت کردن بعید می دونم کسی واجد شرایط باشه

میثم
میثم

نگاه کن تورخدا جَک ساله

زهرا
زهرا

وااای چه شرایط سختی. رتیه اول دوم و سوم!!!
معدل بالای 18 ارشد
مدرک زبان روز مصاحبه
خیلی سخته. کک پیش میاد کسی این شرایط رو داشته باشه.
کاش یتغیراتی میدادن

اعظم
اعظم

از بقیه دانشگاهها شرایط سخت تری را گرفته…