اعلام حدنصاب نمره تراز آزمون دکتری ۹۶ دانشگاه باهنر کرمان

//اعلام حدنصاب نمره تراز آزمون دکتری ۹۶ دانشگاه باهنر کرمان

مدرسان شریف

اعلام حدنصاب نمره تراز آزمون دکتری ۹۶ دانشگاه باهنر کرمان

اطلاعیه تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی آزمون دکتری ۱۳۹۶ با اعلام حدنصاب نمره تراز و تغییر زمان ثبت‌نام منتشر شد.

به گزارش پی اچ دی تست، اطلاعیه منتشره از سوی این دانشگاه به شرح زیر است:

۱- حد نصاب دانشگاه:

داوطلبان حاضر در جلسه آزمون که برای آنها کارنامه مرحله اول (سنجش علمی) توسط سازمان سنجش آموزش کشور صادر شده است در صورت داشتن حد نصابهای اعلام شده در سایت سازمان سنجش می توانند از تاریخ ۱۳۹۶/۲/۲۸تا تاریخ ۱۳۹۶/۳/۳با مراجعه به قسمت پذیرش دانشجویان دکتری سایت دانشگاه شهید باهنر به نشانی (http://phd.fa.uk.ac.ir) نسبت به ثبت نام برای ارزیابی تخصصی اقدام نمایند. بدیهی است داوطلبانی می توانند جهت ارزیابی تخصصی در هر کد رشته محل به دانشگاه درخواست ارائه نمایند که نمره کل مندرج در کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۶ آنها در رشته امتحانی مربوطه مساوی یا بالاتر از حد نصاب مورد نظر باشد. نحوه توزیع امتیازهای پذیرش دکتری داوطلبان و ضریب تاثیر هر کدام از موارد؛ بر اساس جدول شماره دو و پیوست شماره یک، خواهد بود.

شایان ذکر است حد نصاب لازم برای داوطلبان سهمیه ایثارگر ۷۰ درصد و برای داوطلبان دارای سهمیه رزمندگان و مربیان ۸۰ درصد حد نصاب اعلام شده برای داوطلبان آزاد مندرج در جدول شماره ۱ خواهد بود.

جدول شماره ۱: کد رشته محل های مورد پذیرش دانشگاه شهید باهنر کرمان و زمان ارزیابی تخصصی متقاضیان آزمون دوره دکتری

کد رشته امتحانی

کد رشته محل

نام رشته امتحانی

نام گرایش

نام دوره

ظرفیت

نمره تراز پیشنهادی

تاریخ مصاحبه

توضیحات

۲۱۰۱

۱۰۱۸

زبان و ادبیات فارسی

روزانه

۶

۵۲۰۷

۷ خرداد

۲۱۰۱

۱۰۷۱

زبان و ادبیات فارسی

نوبت دوم

۵

۴۰۴۲

۷ خرداد

۲۱۱۲

۱۲۶۱

علوم اقتصادی

اقتصاد بین الملل

روزانه

۷

۲۷۰۰

۷ خرداد

۲۱۱۲

۱۳۰۲

علوم اقتصادی

اقتصاد بین الملل

نوبت دوم

۳

۲۰۰۰

۷ خرداد

۲۱۱۷

۱۴۴۲

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

امدادگر ورزشی

روزانه

۳

۴۰۸۲

۶ خرداد

۲۱۱۷

۱۴۴۵

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

امدادگر ورزشی

نوبت دوم

۱

۳۷۸۴

۶ خرداد

۲۱۱۷

۱۴۵۰

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

امدادگر ورزشی

پردیس خودگردان

۳

۱۵۶۰

۶ خرداد

۲۱۲۵

۱۵۳۸

جامعه شناسی

جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران

روزانه

۴

۴۱۰۲

۶ خرداد

۲۱۲۵

۱۵۵۵

جامعه شناسی

جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران

نوبت دوم

۲

۳۳۹۵

۶ خرداد

۲۱۴۱

۱۷۱۲

فلسفه تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت اسلامی

روزانه

۲

۳۳۱۰

۶ خرداد

۲۱۴۱

۱۷۲۱

فلسفه تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت اسلامی

پردیس خودگردان

۲

۲۰۱۵

۶ خرداد

۲۱۵۰

۱۸۴۰

روان شناسی

روزانه

۲

۴۷۹۵

۱۱ تیر

۲۱۵۰

۱۸۵۹

روان شناسی

نوبت دوم

۱

۴۲۰۲

۱۱ تیر

۲۱۷۳

۲۲۴۶

حسابداری

روزانه

۳

۴۷۸۴

۹ خرداد

۲۲۰۱

۲۳۵۳

علوم زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی

روزانه

۲

۲۵۷۹

۲۷ خرداد

۲۲۰۸

۲۳۸۸

علوم زمین شناسی پترولوژی

روزانه

۶

۲۴۱۷

۲۷ خرداد

۲۲۱۱

۲۴۲۴

شیمی

شیمی فیزیک

روزانه

۳

۳۳۴۵

۷ خرداد

۲۲۱۲

۲۴۸۱

شیمی

شیمی آلی

روزانه

۶

۳۶۸۵

۷ خرداد

۲۲۱۳

۲۵۴۹

شیمی

شیمی تجزیه

روزانه

۶

۲۵۱۳

۷ خرداد

۲۲۱۴

۲۶۱۲

شیمی

شیمی معدنی

روزانه

۲

۲۵۴۶

۷ خرداد

۲۲۲۰

۲۶۷۹

زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

روزانه

۴

۲۶۵۳

۶ خرداد

۲۲۲۰

۲۶۹۰

زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

پردیس خودگردان

۳

۱۶۰۵

۶ خرداد

۲۲۲۲

۲۶۹۸

زیست شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی

روزانه

۲

۸۶۲

۶ خرداد

۲۲۲۳

۲۷۰۲

علوم جانوری

فیزیولوژی جانوری

روزانه

۲

۳۹۶۳

۶ خرداد

۲۲۲۳

۲۷۰۶

علوم جانوری

فیزیولوژی جانوری

نوبت دوم

۱

۲۲۰۹

۶ خرداد

۲۲۳۲

۲۷۸۵

آمار

روزانه

۴

۲۷۰۰

۸ خرداد

۲۲۳۳

۲۸۲۷

ریاضی

جبر

روزانه

۳

۲۰۰۰

۷ خرداد

۲۲۳۳

۲۸۷۰

ریاضی

آنالیز

روزانه

۶

۲۰۰۰

۷ خرداد

۲۲۳۳

۲۹۰۵

ریاضی

هندسه (توپولوژی)

روزانه

۵

۲۰۰۰

۷ خرداد

۲۲۳۴

۲۹۹۴

ریاضی کاربردی

آنالیز عددی

روزانه

۲

۳۲۵۰

۷ خرداد

۲۲۳۴

۳۰۱۹

ریاضی کاربردی

تحقیق در عملیات

روزانه

۳

۳۲۵۰

۷ خرداد

۲۲۳۸

۳۰۸۵

فیزیک

فیزیک نجومی

روزانه

۱

۲۸۰۸

۷ خرداد

۲۲۳۸

۳۰۹۹

فیزیک

اتمی و مولکولی

روزانه

۶

۲۵۰۰

۷ خرداد

۲۲۳۸

۳۱۷۴

فیزیک

هسته ای

روزانه

۱

۲۸۰۰

۷ خرداد

۲۲۴۴

۳۲۷۴

علوم و فناوری نانو- نانوشیمی

نانوشیمی نظری

روزانه

۶

۲۶۸۵

۶ خرداد

۲۲۴۷

۳۳۰۱

علوم کامپیوتر

محاسبات نرم و هوش مصنوعی

روزانه

۱

۳۷۰۰

۶ خرداد

۲۳۰۱

۳۳۳۱

مهندسی برق

الکترونیک

روزانه

۱

۲۳۰۰

۸ خرداد

۲۳۰۲

۳۳۷۹

مهندسی برق

مخابرات میدان و موج

روزانه

۲

۸۰۰

۸ خرداد

۲۳۰۲

۳۴۰۲

مهندسی برق

مخابرات سیستم

روزانه

۴

۸۰۰

۸ خرداد

۲۳۰۴

۳۴۶۸

مهندسی برق

قدرت

روزانه

۲

۱۶۰۰

۸ خرداد

۲۳۰۵

۳۵۲۳

مهندسی برق

کنترل

روزانه

۲

۱۸۰۰

۸ خرداد

۲۳۰۷

۳۵۷۲

مهندسی عمران

سازه

روزانه

۸

۳۱۰۰

۷ خرداد

۲۳۰۷

۳۶۰۴

مهندسی عمران

سازه

پردیس خودگردان

۴

۱۲۵۰

۷ خرداد

۲۳۰۹

۳۶۳۹

مهندسی عمران

ژئوتکنیک

روزانه

۳

۲۳۰۰

۷ خرداد

۲۳۱۰

۳۶۸۱

مهندسی عمران

مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

روزانه

۳

۳۰۰۰

۷ خرداد

۲۳۲۲

۳۸۴۵

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی

روزانه

۴

۲۰۱۰

۷ خرداد

۲۳۲۳

۳۸۸۲

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک،کنترل و ارتعاشات

روزانه

۲

۱۵۳۶

۷ خرداد

۲۳۲۴

۳۹۳۴

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی

روزانه

۳

۲۷۹۵

۷ خرداد

۲۳۳۵

۴۰۳۸

مهندسی معدن

اکتشاف مواد معدنی

روزانه

۲

۳۱۶۲

۶ خرداد

۲۳۳۶

۴۰۴۷

مهندسی معدن

استخراج مواد معدنی

روزانه

۴

۲۸۴۰

۶ تیر

۲۳۳۷

۴۰۶۰

مهندسی معدن

فرآوری مواد معدنی

روزانه

۱

۲۸۴۳

۶ خرداد

۲۳۵۲

۴۱۸۳

مهندسی نفت

روزانه

۱

۳۷۵۷

۶ خرداد

۲۳۵۹

۴۲۹۵

مهندسی مواد و متالورژی

روزانه

۹

۲۷۱۵

۱۰ خرداد

۲۳۶۰

۴۳۴۳

مهندسی شیمی

روزانه

۸

۲۸۴۶

۷ خرداد

۲۳۶۳

۴۳۹۸

فنّاوری نانو

نانومواد

روزانه

۲

۳۶۷۴

۶ خرداد

۲۴۰۴

۴۴۸۳

مهندسی مکانیک بیوسیستم

طراحی ماشین های کشاورزی

روزانه

۲

۱۹۰۵

۶ خرداد

۲۴۱۶

۴۶۰۸

مهندسی اقتصاد کشاورزی

اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

روزانه

۱

۳۱۴۳

۸ خرداد

۲۴۱۶

۴۶۱۷

مهندسی اقتصاد کشاورزی

اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

روزانه

۱

۳۱۴۳

۸ خرداد

۲۴۱۶

۴۶۲۷

مهندسی اقتصاد کشاورزی

اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

پردیس خودگردان

۱

۷۰۰

۸ خرداد

۲۴۱۶

۴۶۳۲

مهندسی اقتصاد کشاورزی

اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

پردیس خودگردان

۱

۷۰۰

۸ خرداد

۲۴۲۰

۴۶۵۰

مدیریت حاصلخیزی و زیست فنّاوری خاک

روزانه

۳

۱۸۳۲

۱۰ خرداد

۲۴۲۱

۴۶۷۴

مدیریت منابع خاک

روزانه

۱

۳۵۵۷

۱۰ خرداد

۲۴۲۴

۴۷۰۱

۱تغذیه دام

روزانه

۴

۲۹۶۵

۷ خرداد

۲۴۲۴

۴۷۱۶

اصلاح نژاد دام

روزانه

۳

۲۸۹۶

۷ خرداد

۲۴۲۸

۴۷۸۱

علوم و مهندسی آب

سازه های آبی

روزانه

۳

۲۳۲۰

۹ خرداد

۲۴۲۸

۴۷۹۴

علوم و مهندسی آب

سازه های آبی

پردیس خودگردان

۳

۹۰۰

۹ خرداد

۲۴۳۱

۴۸۲۶

ژنتیک و به نژادی گیاهی

روزانه

۲

۲۸۱۷

۷ خرداد

۲۴۳۲

۴۸۵۶

زراعت

روزانه

۱

۳۷۳۴

۸ خرداد

۲۴۴۰

۴۹۸۲

بیماری شناسی گیاهی

روزانه

۲

۲۶۲۳

۷ خرداد

۲۷۱۴

۵۲۸۲

انگل شناسی دامپزشکی

روزانه

۳

۱۱۲۵

۱۰ خرداد

۲۷۱۵

۵۲۹۴

باکتری شناسی

روزانه

۳

۲۲۸۴

۸ خرداد

جدول شماره ۲: نحوه توزیع امتیازهای پذیرش دکتری سال ۱۳۹۶ دانشگاه شهید باهنر کرمان

نام رشته/گرایش

نمره آزمون مرحله اول

ارزیابی مستندات/ سوابق

آزمون تخصصی (مرحله دوم)

امتیاز پژوهشی

امتیاز آموزشی

آزمون کتبی یا مصاحبه

تمام رشته ها

۵۰

۱۵

۵

۳۰

۲- مراحل ثبت نام:

۱- تکمیل فرم اطلاعات فردی (از تاریخ ۱۳۹۶/۲/۲۸ الی ۱۳۹۶/۳/۳) و اطمینان از آپلود مناسب فرم فوق (موجود در سایت پذیرش دانشجویان دکترا در وب سایت اصلی دانشگاه شهید باهنر کرمان به آدرس http://phd.fa.uk.ac.ir. لطفاً شماره پیگیری که بعد از تکمیل فرم داده می شود را یادداشت نمائید، زیرا این شماره تنها راه ارتباطی جهت تکمیل مراحل دیگر می باشد. در صورت فراموشی شماره پیگیری، می توانید مجدداً فرم را تکمیل و شماره را دریافت نمائید.
۲- دانشجو موظف است شخصاً تا ساعت ۸ صبح روز آزمون کتبی (یا روزهای قبل از آن) که توسط سازمان سنجش مشخص و توسط دانشگاه نیز اطلاع رسانی خواهد شد (مطابق جدول شماره یک)، با به همراه داشتن اصل مدارک درخواستی و همچنین اصل فیش واریزی به مبلغ  ۱۰۰۰۰۰۰ ریال (یک میلیون ریال) به حساب شماره ۲۱۷۷۳۲۳۹۷۰۰۰۶ بانک ملی به نام وزارت امور اقتصاد و دارائی – درآمدهای اختصاصی دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ جهت دریافت معرفی نامه شرکت در آزمون تخصصی، به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه واقع در طبقه هم کف ساختمان مراجعه نماید.

مشاهده جدول امتیازدهی مصاحبه دکتری ۹۶ دانشگاه شهید باهنر

۱۳۹۶-۳-۱۲ ۱۱:۳۳:۰۵ +۰۴:۳۰۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۶|دکتری سراسری|۱۹۱ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
مکانیک
مکانیک

سلام .کسی خبر داره دانشگاه شهید باهنر کرمان سطحش چجوریه تو رشته مکانیکش؟ میگن سطحش خیلی پایینه و مثل دانشگاه زاهدان هست؟

فاطمه
فاطمه

با سلام ، دوستان خسته نباشی دانشگاه کرمان تراز رو زده باید از این بیشتر باشه یا کمتر؟ ممنون

فروغ
فروغ

سلام. دوستان. نمره تراز هرچی بالاتر باشه بهتره یا هرچی پایین تر باشه. ؟
مثلا برای گرایش ما جد نصاب تراز رو ۲۰۰۰ اعلام کرده و تراز من شده ۶۵۰. این خوبه یا بده؟

نیلوفر
نیلوفر

با سلام
هرچه تراز بالاتر باشد بهتر است. یعنی تراز شما می بایست ۲۰۰۰ و به بالا باشد تا مجاز به مصاحبه شوید.

نیلوفر
نیلوفر

با سلام. تراز هرچه بالاتر باشد بهتر است. یعنی تراز شما می بایست ۲۰۰۰ و بیشتر از ۲۰۰۰ باشد تا مجاز به مصاحبه شوید.

نیلوفر
نیلوفر

با سلام
از دوستان عزیز کسی اطلاع داره که پارسال دانشگاه باهنر کرمان برای رشته علوم اقتصادی چه ترازی اعلام کرده بود؟

دکتر
دکتر

پارسال اصلا اقتصاد نگرفت

نیلوفر
نیلوفر

ممنون.

مهتا
مهتا

سلام، از نمره حد نصاب دانشگاه یزد خبری نیست.

حسین ع
حسین ع

سلام.خسته نباشید.کسی اطلاع داره تراز سال پیش کرمان برا زبان و ادبیات فارسی چند بوده؟

aram
aram

سلام تراز پارسال ۱۴۶۲برای دانشگاه در رشته شیمی بوده است که امسال بزرگواران و اندیشمندان سه برابر بالا بردن ه

آرمان سازه
آرمان سازه

تاریخ مصاحبه رشته سازه روزانه: ارومیه ۱۳ خرداد اصفهان ۳۰ خرداد همدان ۴ تیر قزوین ۲۰ تیر تبریز ۱۴ تیر تربیت دبیر تهران ۲۸ تیر تربیت مدرس ۱۶ خرداد تهران ۱۰ تیر خوارزمی تهران ۱۷ خرداد کرمانشاه ۱۲ تیر زنجان ۱۹ تیر سمنان ۲۶ تیر زاهدان ۶ خرداد کرمان ۷ خرداد شیراز ۱۳ خرداد صنعتی اصفهان ۳۱ خرداد صنعتی امیرکبیر ۲۰ خرداد بابل ۲۴ تیر خواجه نصیر ۲۱ خرداد سهند تبریز ۱۷ تیر شاهرود ۱۱ تیر صنعتی شریف ۲۲ خرداد علم و صنعت ۲۳ خرداد مشهد ۲۷ تیر قم ۳ تیر رشت ۲۱ تیر ملایر ۷ تیر بندرعباس ۹ خرداد… ادامه نظر»

سعید
سعید

رو این زمانبندیشون حساب کنیم؟ بلیط بخریم برا روزا مصاحبه یا هنوز ممکنه تغییر کنه؟

سایه
سایه

وا هنوز که نتایج نیومده…

ناشناس
ناشناس

نمیخام خدانکرده نظر کسی رو عوض کنم …ولی باهنر زیادی اعتمادبه نفس داره…هنوز داغی رو که پارسال روی دل ماگذاشت خوب نشده..چندساعت توراه بودیم تارسیدیم یک روز صبح وعصر امتحان کتبی دادیم…روز بعد رفتیم مصاحبه…اخرش از ۶نفر کاربردی و۲ نفرجبر هیچکس رونگرفت…زنگ زدم دانشگاه گفت حد نصاب ازمون کتبی رو نیاوردین …شاید جمعا ۵۰۰تومن خرج کردم اخرش هیچی…

پوریا
پوریا

سلام دوستان
توی فایلی که دانشگاه شهید بهشتی داده بود، لیست دانشگاه های مورد نظر من این طوریه:
شیراز، ۶ خرداد
شهرکرد ۷ خرداد
مشهد ۹ خرداد
ارومیه ۱۳ خرداد
تهران ۱۰ تیر

به نظرتون امکان داره هنوز شیراز چیزی را اعلام نکرده و سنجش حرفی از قبولی نزده، یک دفعه مصاحبه برای هفته بعد من باشد؟
نمی دونم این رویه با چه منطقی صورت گرفته است، خوب لااقل جلوتر می گفتید …
روز در عرض ۷ روز چطوری همه مدارک را آماده کنم، ثبت کنم، راه بیفتم، اونجا به فکر اسکان باشم، تازه روز اول ماه رمضون من از کجا یه چیزی پیدا کنم شهر غریب که بخورم!

پروانه به مهران
پروانه به مهران

میشه ادرش فایل رو بزارید؟

م
م

https://erp.msrt.ir/Dashboard.aspx?param=676B1A009D1AF285FBF476BE25C99B8253

بخش ارتباط با مسؤلان وزارت علوم برای اعتراض به زمان مصاحبه

سعید
سعید

چرا یه فکری به حال ما که کارمندیم نکردن؟ الان من برای ماه آینده باید چه روزایی مرخصی بگیرم؟ بنظر میاد عمدا این کارا رو میکنن تا غایبین جلسه مصاحبه زیاد باشه، مثلا شش خرداد چطور میشه از مشهد رفت کرمان وقتی نه هواپیمایی اونروز داره و نه قطاری؟ فقط سه روز باید برا کرمان وقت بزارم، شهرای دورتر که جای خود داره.

دكتري
دكتري

منم دقیقا مشکل شمارو دارم!
موندم!!!
این نتیجه انتخاب رشته هم که نمیاد!از رو اون بشه تصمیم گرفت چه شهرایی رفت برا مصاحبه

پروانه به مهران
پروانه به مهران

آقا مهران سلام
این لیست تاریخ مصاحبه ادبیاتو از کجا گرفتی؟
میشه راهنمایی کنید لیست تاریخ مصاحبه روانشناسی چیجوری تهیه کنم؟

پوريا
پروانه
پروانه

آقا پوریا ممنونم
انشاله دانشگاه مورد علاقه ات پذیرفته شی

مهران
مهران

درود بر شما
از لینک زیر (دانشگاه شهید بهشتی فایل اکسل) ببینید.
اگه نمیتونید ببینید من براتون می گذارم.

مهران
مهران
پروانه
پروانه

مرسی آقا مهران

سحر
سحر

الان این زمانبندی نهاییه و میشه روش برنامه ریزی کرد یعنی؟؟

فرشته
فرشته

سلام دوستان به خودتون زحمت اعتراض رو ندید چون رسیدگی نمیشه و عملی نیست اما از ۳۰فروردین برا کارنامه اعتراض زدم هنوز وضعیت آبیه

میترا
میترا

دوستان سلام
برای تعویق زمان مصاحبه در سایت سنجش درخواست دادم اما جواب ذیل برایم ارسال شد:
برنامه زمانی توسط دانشگاهها و موسسات اموزش عالی و با نظارت وزارت علوم انجام میشود برای پیگیری و یا اعلام نظارت خود با وزارت علوم – تحقیقات و فناوری تماس حاصل فرمایید
به نظر شما باید چگونه درخواست بدیم؟

مهران
مهران

تاریخ مصاحبه رشته ادبیات: پژوهشگاه علوم انسانی: ۱۲ تیر دانشگاه اراک : ۲۹ خرداد دانشگاه ارومیه ۲۰ تیر دانشگاه الزهرا/س /-تهران ۱۴ تیر دانشگاه ایلام ۴ تیر دانشگاه بوعلی سینا-همدان ۳۱ خرداد دانشگاه بیرجند ۹ خرداد دانشگاه امام خمینی قزوین ۱۳ تیر تبریز ۱۸ تیر مدرس ۱۶ خرداد دانشگاه تهران ۱۰ تیر خوارزمی ۱۷ خرداد دانشگاه رازی -کرمانشاه ۳ تیر زنجان ۱۷ تیر کازون ۲۲ خرداد سمنان ۲۶ تیر زاهدان ۲۶ تیر شهرکرد ۲۷ خرداد تبریز ۱۹ تیر شیراز ۲۱ خرداد علامه ۱۵ تیر فردوسی ۱۳ خرداد کاشان ۲۷ تیر سنندج ۷ تیر گیلان ۲۴ تیر لرستان ۳۱ تیر مازندران… ادامه نظر»

پروانه
پروانه

آقا مهران سلام
اگه ممکنه بفرمایید لیست روانشناسی رو از کجا تهیه کنیم

به فیزیک
به فیزیک

این لینکی که گذاشتین صحت داره؟آخه تاریخ مصاحبه همه شهرهارو زده

م
م

دوستان سنجش برای اعتراض به زمان مصاحبه نوشته

در خصوص زمانبندی مصاحبه ها دانشگاهها و موسسات اموزش عالی تصمیم گیرنده هستند نظارت نیز بر عهده وزارت علوم می باشد

دکتری
دکتری

دوستان عزیز سلام.
کسی میدونه دانشگاه فردوسی تاریخ مصاحبه اعلام کرده یا نه؟
برخی از دوستان میگن اعلام کرده. اما من سایت دانشگاه رو چک میکنم چیزی درباره تاریخ مصاحبه نیست و فقط نحوه پذیرش گفته شده. خواهشا پاسخ بدید.

Math
Math

فردوسی مشهد هنوز تاریخ مصاحبه را اعلام نکرده.

سازه
سازه

درسته فقط به نحوه پذیرش اشاره شده

داوطلب
داوطلب

سلام
اگه از تاریخ دانشگاه های دیگ اطلاع دارین بگین
ظاهرا یکی از دوستان به اسم* ب* درمورد دانشگاه یزد و مشهد اظهار نظر داشتن ممنون میشم اگ اطلاعی دارین بگین

ب
ب

بله دوست. من فایل اکسلی را از سایت دانشگاه شهید بهشتی دانلود کردم و در یکی از تب های فایل اکسل زمان مصاحبه ها را نوشته بود حالا نمی دونم این اعتبار دارد یا نه یا اینکه مثلا بعدا توسط سازمان سنجش زمانش تغییر کند اما آن زمانی که من دیدم برای گرایش و رشته ام در آن فایل اکسل، زمان مصاحبه دانشگاه یزد ۸ خرداد بود و زمان فردوسی ۹ خرداد البته باز هم تاکید می کند منبع سخن آن فایل اکسل است و تاریخ ها هم مربوط به رشته من است و از دیگر رشته ها خبری ندارم.… ادامه نظر»

r
r

دوستان کجای سایت سنجش باید برای اعتراض به زمان مصاحبه ها کامنت گذاشت لطفا راهنمایی کنید.

ف
ف

در قسمت ورود به سیستم پاسخگویی، باید عضو بشید و اعتراض بزنید

r
r

وارد قسمت شدم کدوم قسمت رو انتخاب کنم، ایا باید گزینه ی (سایر) رو انتخاب کنم؟

اعتراض
اعتراض

اخه یعنی چی تو اطلاعیه اول میگن تا ۵ تیر برای ثبت نام مهلت دارید الانم اومدن میگن یه هفته دیگه مصاحبست یعنی چی ؟؟؟ اخه من رو حساب اطلاعیه اولشون عمل جراحی داشتم چه طور پاشم برم مصاحبه. توروخدا بچه ها اعتراض بزنید.

سحر.الف
سحر.الف

بچهها کسی میدونه واقعا امتحان کتبی میگیرن یا شفاهی؟
اگ کتبی هس.امتحانش ب چ صورته؟منابع؟

Ph.D
Ph.D

سازمان سنجش به دانشگاهها

دانشگاهها و موسسات آموزش عالی لازم است برای داوطلبانی که به دلایل موجه امکان مراجعه برای مصاحبه در زمانهای تعیین شده را ندارند بازه زمانی جداگانه‌ای برای متاخرین پیش بینی نمایند. ضمناً در صورتی که تغییری در این برنامه زمانی از سوی دانشگاهی صورت پذیرفت برنامه زمانی جایگزین برای جلوگیری از تداخل زمانی می‌بایست خارج از برنامه زمانی کدرشته امتحانی مربوط در دانشگاههای سراسر کشور تعیین شده و از طریق سایت دانشگاه مربوط اطلاع‌رسانی شود .

سید روح اله موسوی
سید روح اله موسوی

سلام ببخشد منظور از نمره تراز پیشنهادی چیه ؟ میشه کدام نمره در کارنامه؟ ممنون

سحر.الف
سحر.الف

بچهها میگن همون نمره کل هست

روانشناسی
روانشناسی

سلام
منظور از تراز پیشنهادی؛ نمره کل در کارنامه می باشد.

mountaineer
mountaineer

این چه نوع برنامه ریزیه. چرا دانشگاههای تهران پشت سرهم مصاحبه نمیگیرن. اینجوری من باید از تهران برم زنجان بعد اردبیل بعد بکوبم برم تهران باز روز بعدشم تبریز!!!!خدارو خوش میاد توی ماه رمضونی. روزه هم نگیریم جایی نیست یه لقمه نون بخوریم! بدبختی داریما!

نیکو
نیکو

سلام. دوستان مطمئنید دانشگاه ها تراز دادن؟ من دانشگاه شیرازم. استادامون که میگن سنجش از ما چیزی نخواسته!

بهار
بهار

فایل اکسل تاریخ مصاحبه شهیدبهشتی که میگید کدوم قسمته سایشونه؟
من پیداش نمی کنم

پوريا
پوريا
!!!!
!!!!

سلام دوستان
لطفا تشریف ببرید تو سایت سنجش و اعتراض بذارید و ازشون درخواست کنید مصاحبه ها رو تیرماه برگزار کنند. خرداد هم ماه مبارک رمضان است و هم امثال منی که معلم هستیم، مصادف میشه با فصل امتحانات. لطفا همکاری بفرمایید. با تشکر از همه ی عزیزان

زهرا.م
زهرا.م

سلام دوستان عجله نکنید چون شما انتخاب رشتتون بر اساس علاقه هست و این دانشگاه هایی که زودتر از اعلام سازمان سنجش اقدام به مصاحبه میکنن در صورتی که جز اولویت های اولتون نباشه و برید مصاحبه شانستون برای اولویت های اولتون میاد پایین

سحر.الف
سحر.الف

اصلا اینطور نیست

بیوتکنولوژی۹۶
بیوتکنولوژی۹۶

خیلی عجیبه چرا فیزیولوژی گیاهی پردیس تراز بالاتر از روزانه براش اعلام شده؟

پوريا
پوريا

کجا بالاتره،بیشتر دقت کنید!

من
من

تعیین تراز رشته ها در هر دانشگاه با نگاه ویژه به تراز کسب شده دانشجویان همان دانشگاه ها انجام شده است. به عنوان مثال اگر دانشجوی فلان دانشگاه در فلان رشته تراز ۴۰۰۰ کسب کرده و از طرف دیگر همین دانشجو ارتباط خوبی با اساتید اون دانشگاه دارد، بنابراین اساتید رشته مورد نظر برای اینکه زمینه حضور دانشجوی خود را در مصاحبه فراهم کنند، تراز را با این دیدگاه تعیین کرده اند.

مدیریت
مدیریت

خداییش اینو قبول دارم، چون با اجازه دیگران ، من خودم هم این کار رو کردم

د
د

تراز ۴۰۰۰ که خیلی خوبه

من
من

مثال زدم ۴۰۰۰٫

ضمنا بفرمایید دقیقا کجاش خوبه؟
وقتی تراز رو بیش از حد پایین می زنن، برای یک رشته که سه نفر پذیرش داره، ممکنه که ۳۰ نفر مصاحبه دعوت بشن که در این بین همان دانشجوهای رابطه دار هم فراوان هستند، در این صورت حق رتبه های بهتر به شدت تضعیف میشه

د
د

نسبت به تراز خودم گفتم

علی
علی

سلام دوستان لطفا کمک کنید اون بالا نوشته با به همراه داشتن اصل مدرک درخواستی منظورش چیههه؟؟؟ لطفا کمک کنید

د
د

سلام
مگه میشه موقع روزه داری رفت مسافرت و مصاحبه انجام داد. سالی یک بار روزه داری هست ما را می خوان بفرستند این شهر اون شهر. لازمه اعتراض انجام بدیم. در حالت عادی از این شهر به اون شهر می ریم حالمون خراب می شه موقع روزه داری پس چه کار کنیم.

ف
ف

دوست عزیز، اینجا که غریبه نیست، حداقل با خودمون روراست باشیم دیگه
این بحث ماه رمضان رو حسابی بهونه کردیم، مساله اصلی و نهفته در ذهن ما اینه که مصاحبه ها دیرتر شروع بشه تا بتونیم احتمالا نمره زبان را کسب کنیم و یا احیانا پذیرش مقاله و …. رو بتونیم تو این مدت بگیریم.

مساله این است
خخخخخخ

د
د

با اجازه شما زبان ثبت نام نکردم و پذیرش مقاله هم که می دونید توی یکماه پذیرش نمی شه.

r
r

لطفا همه رو با خودتان مقایسه نکنید

نگین
نگین

دوستان سلام فرم تایید صلاحیت چیه؟؟؟؟ کی باید پر کنیم ؟ چطور باید تحویل بدیم ؟؟؟؟ من سال اولمه تو رو خدااااا کسی که اطلاع داره بگههه من خیلی نگرانم

م
م

با سلام
این فرم چیز خاصی نیست دوست عزیز.
از تاریخ ۷ خرداد لغایت ۱۶ ام با پرداخت ۳۳ هزار تومن به سایت سنجش ، فرم مربوط به تایید صلاحیت رو دریافت کرده و مواردش رو پر میکنین. یکی از این موارد ، ذکر چند تا معرف هست.

سارا
سارا

دقیقا این سوال منم هست دوستانی که اطلاع دارم تو رو خدا جواب بدن

ان.
ان.

با سلام دانشگاه شهید باهنر نمره ۸۰۰ رو تو رشته ما به عنوان تراز پیشنهادی اعلام کرده، این معنی این است که تقریبا همه مجاز به رفتن برای مصاحبه در این دانشگاه هستند، یعنی تاثیر آزمون فقط همان پنجاه درصد هست و آزمون کنکور به عنوان فیلتر نخواهد بود بلکه به عنوان یک پارامتر در کنار بقیه پارامترها محاسبه و نمره دهی خواهد شد. من پارسال رفتم مصاحبه و امسال هم خواهم رفت. محدودیتی در تعداد دانشگاههایی که شما به مصاحبه دعوت می شوید وجود ندارد مگر اینکه نمره تراز شما از نمره ی اعلامی آنها کمتر باشد. مثلا رتبه… ادامه نظر»

برق کنترلی
برق کنترلی

سلام. مصاحبه دانشگاه فردوسی چند خرداد هست؟

م
م

با سلام
دوستان یه سوال دارم خدمتتون”
من به لیسینیگ و ریدینگ کتاب کیت مسلطم. بنظرتون میشه ۵۰ بشم؟

عبادی
عبادی

چرا دانشگاه ها دارن تو ماه رمضان مصاحبه می زارن؟
یکی به داد ما برسه! روزه مون چه میشه؟

ب
ب

حالا مثلا تو ماه تیر بود نمی شد؟ حتما باید تو ماه رمضان باشد؟! خیلی بد برنامه ریزی کردند ایشالا با اعتراض دانشجویان تغییر کنه

فیزیولوژی ۹۶
فیزیولوژی ۹۶

دوستان لطفا همه تو سایت سنجش اعتراض کنید که مصاحبه ها بعد از ماه مبارک رمضان باشه. لطفا همه اعتراض کنید

حسنعلی
حسنعلی

من اعتراض کردم لطفا سایر دوستان هم برن سایت سنجش نسبت به برگزاری مصاحبه تو ماه مبارک رمضان اعتراض کنن

مصاحبه
مصاحبه

کجا اعتراض بزنیم منم میزنم؟
بگیم همین تاریخ همشون یک ماه بیان اونورتر

f
f

سلام به مصاحبه
سایت سنجش قسمت اعتراضات و درخواست ها
عضو بشو و بعد اعتراض کن.

مصاحبه
مصاحبه

سلام من هم اعتراض گذاشتم.. واقعا خدا رو خوش نمیاد دانشجوها با زبان روزه برن مصاحبه.. خواهش میکنم بقیه هم از سازمان سنجش بخوان مصاحبه ها توی ماه رمضون نباشه

بهار
بهار

دوستان دانشگاه شهیدبهشتی ازمون نداره دیگه؟ فقط مصاحبه؟

سحر
سحر

بچه ها با این وضعیت بنظرتون ممکنه دانشگاه تهران هم تغییر بده و مصاحبه ها رو زودتر برگزار کنه؟؟

بهار به سحر
بهار به سحر

چه بی برنامه…. مطمئن باشید تغییر میکنه تاریخ مصاحبه اشون چون تا صلاحیت عمومی تایید نشه نمیشه مصاحبه رفت

محمود تبدیل
محمود تبدیل

تایید صلاحیت عمومی ربطی به مصاحبه نداره معمولا همه تایید میشن مگه مشکل سیاسی داشته باشن و اونوقت در آخرین مرحله پذیرش حرف می شن

ب
ب

دقیقا بسیار بی برنامه است به طور مثال مصاحبه رشته من در یزد با مشهد تاریخ هاش بسیار نزدیک به هم هست و مشکل ساز میشه، قرار سنجش بود که با فاصله بگذارند اما باز هم به وعده شان وفا نکردند

پروانه
پروانه

مشهد و یزد هم اعلام کردن؟

r
r

البته در رشته من ، شما باید تاریخ مصاحبه رشته خود را چک کنید

دکتری
دکتری

میشه بگید کجا چک کنیم؟ مصاحبه مشهد شما تو خرداد ماهه؟

اتنا اصیل
اتنا اصیل

میشه بفرمایید فرم صلاحیت چیه ؟؟؟کی باید تحویل بدیم؟؟؟کجاباید تحویل بدسم خواهش میکنم ازدوستانیکه اطلاعات کافی دان توضیح بدن.من سال اوله شرکت میکنم نمیدونم…………….

فیزیک
فیزیک

با سلام
دانشگاه شهید بهشتی زمانبندی کلیه ی رشته ها و دانشگاه ها رو در سایتش گذاشته.
http://www.sbu.ac.ir/Cols/Physics/Pages/default.aspx

ب
ب

ممنون از اطلاع رسانی، ظاهرا تاریخ مصاحبه همه رشته ها و همه دانشگاه رو هم درج کرده (در فایل اکسل)

بهار
بهار

تاریخ همه دانشکده ها روگذاشتن نه همه دانشگاه ها. درسته؟

سحر.الف
سحر.الف

همه رشتهها

میترا
میترا

سلام، فایل اکسل برای من باز نمیشه!!! میشه بگید زمان مصاحبه از چه تاریخی هست؟ ممنون

ب
ب

چه رشته ای و چه دانشگاهی؟

میترا
میترا

مصاحبه دانشگاه بهشتی فقط شروع مصاحبه رو میخوام بدونم از چه تاریخی هست، رشته منو این دانشگاه نداره

شیمی تجزیه
شیمی تجزیه

مرسی.ولی سنجش چرا اطلاع رسانی نمیکنه؟

سحر.الف
سحر.الف

چون گفته هفته اول خرداد

سحر.الف
سحر.الف

مرسی

عمران
عمران

ممنونممم

باران
باران

سلام.
کسی میدونه تراز رشته فیزیک نسبت به پارسال چه تغییری کرده؟؟

ریاضی محض
ریاضی محض

به نظر من مصاحبه ها بعداز ماه رمضانه….

ریاضی محض
ریاضی محض

منظورم اطلاعیه ای است که خود باهنر تو سایتش زده…سایت باهنر… بخش پذیرش دانشجو….پذیرش دانشجویان دکتری….با رنگ قرمز نوشته

ریاضی محض
ریاضی محض

البته دوستان در نظرداشته باشید تو اطلاعیه گفته که بازه های زمانی ممکن توسط سازمان سنجش تغییر کنه…

ب
ب

هیچ جایی از اطلاعیه این مطلب رو اشاره نکرده

ب
ب

دقیقا درست می فرمایید در سایت دانشگاه قید شده است به نظر من هم احتمال زیاد (ان شا الله) سازمان سنجش همه مصاحبه ها را به بعد از ماه مبارک موکول خواهد کرد.ممنون از دقت نظر شما

Saeed
Saeed

عجیب، تراز مکانیک، طراحی حامدات پایینه،!! ۲۰۱۰

دوست
دوست

بسیار عجیبه

دکتر بعد از این
دکتر بعد از این

سلام به همگی من فکر میکنم تراز اعلام شده بستگی به تراز نفر اول ان رشته داره.برای صلاحیت عمومی مگر نباید بعد از قبولی مصاحبه اقدام کرد

رسول
رسول

متاسفانه دانشگاه های دولتی یک سیستم یکدست و هماهنگ ندارن. داوطلب باید هر روز به سایت تک تک این دانشگاه ها سر بزنه اگر از پیش ثبت نام ها جا نمونه. اگر سایت های اطلاع رسانی مثل phd test نبود، ممکن بود خیلی از داوطلبین اصلا در جریان اخبار دانشگاه ها قرار نگیرن و از ثبت نام ها جا بمونن. باید همه اینها در یک سامانه یکپارچه نمایش داده میشد تا داوطلبین فقط به همون سایت مراجعه کنن. مثلا همه اطلاعات بر روی سایت سازمان سنجش قرار میگرفت.

math
math

سلام اقا رسول .چرا بالا جدول نوشته تراز پیشنهادی. یعنی این تراز قطعی نیست؟ ممکنه بازم بالا پایین شه؟

رسول
رسول

نه. یعنی تراز مد نظر این دانشگاه که به سازمان سنجش اعلام شده. تراز پیشنهادی این دانشگاه به این صورت بوده.

math
math

سپاس

عمران
عمران

موافقم، جای تاسف داره

رسول
رسول

طرف باید هر جا میره مصاحبه، حدود ۱۰۰ هزار تومن بده. ۵ جا بره مصاحبه میشه ۵۰۰ هزار تومن و اگه ۱۰ جا بره مصاحبه میشه ۱ میلیون تومن. من از این سیستم دانشگاه های دولتی بدم میاد. چرا مثل دانشگاه آزاد یکپارچه عمل نمیکنن. برای دانشگاه آزاد فقط یکبار میری مصاحبه و یکبار هم پول میدی. کسی که قصد داره روزانه بخونه و وضع مالیش جالب نیست، از کجا بیاره ۱۰۰ تومن و ۱۰۰ تومن بده بابت هر مصاحبه.

مصاحبه
مصاحبه

سلام
تازه پول مصاحبه به کنار. میدونید همین هزینه رفت و آمد و بلیط و اسکان چقدر میشه. معمولا مصاحبه ها صبح هستش. بالاخره باید از روز قبل حرکت کنیم برسیم که تو مصاحبه چرت نزنیم. شب باید کلی هزینه کنیم واسه جای خواب
خیلی بی انصافیه این همه هزینه

رسول
رسول

دقیقا

بهار
بهار

دوستان کسی می دونه تراز سازه خواجه نصیر روزانه پارسال چقدر بوده؟

سلام
سلام

خدا رو شکر کنید کرمان زودتر از سنجش اعلام کرده یکم برنامتون مشخص تر شد الان همه دانشگاه ها تراز و زمان مصاحبه رو قبلا دادن به سنجش و تایید شده ولی کرمان زودتر زده تا دانشجوها یهو شوکه نشن

رسول
رسول

البته اینم بگو که چطور میشه در این زمان کم، برای مصاحبه کتبی آماده شد. با توجه به اینکه منبع هم اعلام نکرده.

math
math

سلام دوستان.چرا بالای جدول نوشته تراز پیشنهادی. یعنی این تراز میتونه باز بالا پایین بشه؟؟؟

math
math

سلام دوستان. چرا بالای جدول نوشته تراز پیشنهادی، یعنی ممکنه این تراز تغییر کنه؟؟

فروغ
فروغ

مگه نتیجه ها کی میاد اول خرداد میاد یعنی

M
M

قرار همین بود دیگه، هفته اول خرداد نتیجه دعوت به مصاحبه ها نمایش داده بشه اما انتظار بود که تاریخ مصاحبه ها بیفته برای بعد ماه مبارک

math
math

عزیزان سنجش قبلا اعلام کرده بود که از تاریخ ۷ خرداد تا ۱۶ خرداد با پرداخت ۳۳هزار تومن برا صلاحیت عمومی داوطلب ها و پس از ان میتونند در مصاحبه شرکت کنند .این یعنی مصاحبه ها حداقل نیمه دوم خرداد به بعد هست. چی شده یهویی ؟

M
M

امیدوارم دیگر دانشگاه ها این کار را نکنند و بعد از ماه مبارک مصاحبه ها را انجام دهند مثل دانشگاه تهران.

داوطلب سال آینده
داوطلب سال آینده

سلام دوستان
همگی اعتراض کنید آخه تو ماه رمضون که نمیشه رفت اینور و اونور تازه اگه ی شهر بود بازم ی چیزی …یکی شرق یکی غرب
یکی شمال یکی جنوب
خداییش نمیدونم این مسئولان چرا اینجوری برنامه ریزی میکنن..

M
M

آیا این نشون میده تمامی دانشگاه تو ماه رمضان مصاحبه را گذاشته اند؟

آرمان سازه
آرمان سازه

چرا منابع ازمون رو مشخص نکردن؟!
اصلا چرا نگفتن منظورشون ازمون کتبی هست یا شقاعی؟!
عجبا
الان ما چیکا کنیم

م
م

ای کاش تهران هم حدنصاب رو میگفت.

سارا
سارا

ای بابا آزمون دیگه برای چی آخه؟
یعنی هر کی هر جا قبول بشه باید تو اون دانشگاه دوباره ازمون بده؟ منابع ازمون رواز کجا بدونیم. اصلا فرصتی برای مطالعه نیست .
من واقعا موندم
بچه ها همه دانشگاه ها و برای همه ی رشته ها ازمون هست؟

داوطلب
داوطلب

بنظرم اعلام حد نصاب قبل سنجش خیلی بهتره چون میدونیم کدوم دانشگاه رو میاریم قبلش میخونیم ولی سنجش دیر اعلام میکنه. چون دانشگاهها تاحالا حدنصابشون رو به سنجش دادن وبر اساس اون قبولیمون مشخص میشه پس چ بهتر که زودتر اطلاع پیدا کنیم

محمود تبدیل
محمود تبدیل

نه خیر دانشگاه ها تا شنبه فرصت دارند ترابزون را به سنجش اعلام کنند

مرضیه
مرضیه

وای دوستان چقدر تراز رو بالل گرفتن پاک نامید شدم .کسی خبر داره پارسال گرایش روانشناسی تراز برا نوبت دوم چقدز گرفته بودن

زراعت
زراعت

من نمیدونم چرا اینقدر زراعت ترازش بالاس. اصلا فک میکنم اشتباه دارم می بینم.سایت باهنر هم رفتم باز نمیکنه لینکو
وقتی دانشگاه باهنر اینقدر تراز رو بالا بزنه ۳۷۰۰ وای به حال بقیه دانشگاهها
توی رشته های مهندسی، نفت و زراعت خیلی ترازشون بالان
این چه وضعشه

MCI
MCI

چقد ترازو پایین گذاشته. وای. سیل جمعیتی هست که حاللا میاد برا مصاحبه.
۸۰۰ برا مخابرات یعنی همه

...
...

ریاضی کاربردی پارسال ۳۲۵۰ بود امسال هم همان ۳۲۵۰
ولی برای بعضی رشته ها مثلا ۳۰۰ تا برده بالا…

مریم
مریم

بنظر من باید همه اعتراض کنند. ما برنامه ریزی کردیم. یه روز می زنن تیر، الان قبل از اعلام نتایج سنجش، میان روز ثبت نام و ازمون تعیین میکنن.
اخه این چه وضعیه.
خواهشا بچه ها اعتراض کنید. از الان اینطور شروع کنن، مطمئن باشید برای مصاحبه هم اصلا نظر سنجش و ۵۰% ازمون و … مهم نخواهد بود و دانشگاه ها سلیقه ای عمل خواهند کرد.

M
M

من با فکر اینکه تیر است مصاحبه سرعت مطالعه ام را کم کرده بودم الان با این وضعیت باید خیلی بیشتر عجله کرد.

شیمی
شیمی

سلام خیلی بالاس ترازش.ترازای پارسال پایین بوده

0:
0:

میشه لطف کنی بگی چقدر با پارسال فرق کرده؟؟؟؟؟؟

شیمی آلی
شیمی آلی

پارسال شیمی الی ۲۲۰۰ بوده ولی امسال ۳۶۸۵

0:
0:

خیلی لطف کردی. تنشا.. هر جا دوست داری قبول شی
فقط شرمنده برای تجزیه پارسال نمی دونی؟؟؟؟؟؟

شیمی آلی
شیمی آلی

تجزیه هم همینقدرا بود ولی الان خیلی تغییرش ندادن

شیمی فیزیک
شیمی فیزیک

چقد تراز شیمی نسبت به پارسال بالا رفته…..

0:
0:

برای شیمی فیزیک چقدر بالا رفته میشه بگی؟؟؟

نیلوفر
نیلوفر

برای اطلاع دوستان که پرسیدن نمره کل همون تراز هست یا نه؟
پارسال توی کارنامه نوشته بودن نمره کل تراز نهایی، امسال به جای اون نوشتن نمره کل. پس تراز و نمره کل یکی هست.

مهتا
مهتا

چرا کسی جواب نمی‌دهد. نمره ترازمون از کجا بدونیم، همون نمره کل کارنامه است. من لیسانس و ارشد باهنر بودم واقعا دانشگاه عجیبیه.

M
M

نمره کل همون ترازه

سحر.الف
سحر.الف

بنظرتون انشگته خوبیه؟از نظر امکانات و خوابگاه و…؟

omed
omed

بازهم بی برنامگی و عدم هماهنگی بین سازمان سنجش و دانشگاهها. به کی باید گفت ………….

عمران
عمران

تازه تراز سازه رو هم امسال خیلی بالاتر از سال پیش دادن، تقریبا از همه مهندسیا بیشتره…

زراعت
زراعت

سلام
والا تا اونجایی که من می بینم مهندسی نفت و زراعت ترازش از همه بیشتره
توی تموم گرایش های رشته کشاورزی زراعت از همه ترازش بیشتره
اینم از شانس ما

عمران
عمران

آزمون کتبی هم مغلوم نیس

عمران
عمران

خوب ترازمون رو بدونیم، به هر حال انتخاب اولمون که نبوده، می خوایم ببینیم بالایی رو اگه آوردیم اول بریم اونجا، نمیشه که هزینه بدیم الکی، چقد بی برنامه واقعااا
قبل سنجش و قبل معلوم شدن بقیه نتیجه ها فرم پر کنیم؟؟؟

زراعت
زراعت

دوست عزیز مطمدنا همونجور ک اعلام شده هفته اول خرداد نتایج کلی انتخاب رشته و دعوت ب مصاحبه میاد

عمران
عمران

بله، ولی گفته حداکثر تا سوم پرکنید فرم رو، هفته اول میشه تا هفت خرداد که

سحر.الف
سحر.الف

واه
حالا شما انتخابای قبلیتم ک بری مصاحبه اتفاقی نمیفته.نمیفهمی قبول شدی یا نه ک

سازه
سازه

عزیزم منظورم قبولی در مصاحبه نیس!!!!!
منظورم تراز رو اورده باشیم یا نه هست، مثلا من کرمان انتخاب پنجممه، خیلی واسم دوره و نمی خوام بیام، ولی اگه تراز تهران و اصفهان رو نیارم، میام
واسه این میگم..

مهدیه
مهدیه

این چه وضعیه
من نمی‌دونم انتخابای قبلمو مجاز شدم یا نه
که تصمیم بگیرم اینجا برم مصاحبه با نه

سحر.الف
سحر.الف

من این اطلاعیه را نمتونم تو سایت باهنر پیدا کنم.درسته حتما؟

سحر.الف
سحر.الف

پیدا کردم.خخخخ

شیما
شیما

سلام لیسانسمو باهنر بودم اما با سختی هایی که اونجا کشیدم و با اینکه میدونم اونجا میتونم قبول شم حاضرنیستم برگردم کرمان درسته دانشگاه خوبیه اما یه جو عجیبی اینجا حاکمه براتون ارزوی صبر جمیل دارم

فروغ
فروغ

سلام. من تو کارنامه نگاه میکنم جایی ننوشته تراز. فقط نمره کل و رتبمو زده. ایا منظور از نمره کل همون نمره ترازه؟ دوستان اگر کسی میدونه منو راهنمایی کنه ممنون میشم.

M
M

نمره کل همون ترازه

علیرضا
علیرضا

دوستان ترازهایی که امسال باهنر تو هر رشته اعلام کرده شبیه سال قبله یا تغییر کرده؟

سحر.الف
سحر.الف

چ جالب
چقد ترازایی ک اعلام کردن پایینه
ولی
کاش ماجرای ازمون کتبی را هم روشن سازی میکردن

آماری به Mv
آماری به Mv

چرا این کار رو میکنن تو ماه رمضان ماه خدا
پس اینجوریه تمام ماه رمضون بجای اینکه روزه بگیرین باید در سفر باشیم همه دانشگاه ها ازهم تقلید خواهند کرد شانسم نداریم

M
M

البته روان شناسی اش ۱۱ تیر است

سمانه
سمانه

کسی با ترازهای پارسال مقایسه نکرده؟ بالاتر رفته یا پایین تر؟

مهتا
مهتا

سلام، از کجا بدونیم ترازمون چند شده، باهنر دعوت میشیم یا نه؟ چرا دوباره کتبی.

تینا
تینا

مصاحبه خیلی زوده

سارا
سارا

سلام دوستان عزیز. دوستان من یکی گیج گیج شدم لطفا یکی محبت کنه من رو روشن کنه عزیزان.
مگه تو دفترچه ننوشته برای هر دانشگاهی که دعوت به مصاحبه میشیم ۳۳ هزار تومن پرداخت می کنیم. پس این ۱۰۰ هزار تومن یا مثلا دانشگاه امیر کبیر اعلام کرده ۸۰ هزار تومن چی هست؟
حالا یکی از ۵ جا دعوت به مصاحبه بشه باید ۵۰۰ هزار تومن بده؟

م
م

با سلام
۳۳ هزار تومن مربوط به فرم تایید صلاحیت عمومیه.
برای مصاحبه، هر دانشگاهی یه هزینه ای میگیره.

دانشجو دکترا
دانشجو دکترا

یعنی چی ؟!! هنوز سازمان سنجش اعلام نکرده نتیجه هارو .. دانشگاه باهنر اومده خط و نشون میشکه..

علیرضا
علیرضا

سلام
نمره تراز همون نمره کل موجود در کارنامه هست؟

احسان
احسان

بله همونه

من
من

تراز یعنی هنمون نمره کل؟

گیسو
گیسو

وای چه قدر استرس وای خدایا

فاطمه
فاطمه

دستش درد نکنه باهنر
رشته منو نداره ولی حداقل خیال یه عده رو راحت کرد.

نیلوفر
نیلوفر

کارشون عالیه، کاش همه ی دانشگاهها مثل دانشگاه کرمان حدنصاب تراز خودشون رو اعلام میکردن تا تکلیف همه روشن میشد.

مدیریت ورزش
مدیریت ورزش

ترازخوتان را مگه نمیدونید

ریاضی محض
ریاضی محض

سلام
سازمان سنجش که هنوز نتایج دعوت به مصاحبه رو نداده چطور فرم ثبت نام رو تاتاریخ ۳خرداد پر کنیم؟؟؟از کجا معلوم دعوت بشیم؟؟
چرااعلام نکردن چه رشته هایی ازمون کتبی دارن؟چرا اینقدر زود مصاحبه ها انجام میشه؟اصلا تا ۷خرداد نتایج سنجش میاد؟؟

شادی
شادی

خب شما اگه ترازی که اینجا اعلام کرده، کسب کرده باشید توسط سنجش هم دعوت به مصاحبه میشید

ناشناس
ناشناس

فکرنمیکنم این طور باشه,یعنی اگه تراز ۲۰تا دانشگاه رو بیاریم هر ۲۰دانشگاه معرفی میشیم,,,یه سقف وجودداره,,,من باهنر رواوردم ولی انتخاب ۱۵ یعنی دعوت میشم

نگین به ریاضی محض
نگین به ریاضی محض

رتبه شما چند هست؟

اقتصاد
اقتصاد

وای چقدر زود. چه خبرههه. ۷ خرداد

زهرا.م
زهرا.م

سلام این چه کاریه میکنید چرا دانشجوها رو سردرگم و گیج میکنید خوب بزارید سازمان سنجش اعلام کنه و بعد از اون هر کسی بر اساس جاهایی که برای مصاحبه قبول میشه برنامه ریزی کنه چرا دانشگاه ها قبل از اعلام سازمان سنجش خودشون حدنساب میزارن و تصمیم به مصاحبه میگیرن این خودش مشکوکه …

نیلوفر
نیلوفر

سلام زهرا خانم. دانشگاهها از قبل حدنصاب ترازشون رو به سازمان سنجش اعلام کردن و سازمان سنجش هم براساس اون حدنصاب قراره نتایج مرحله دوم رو اعلام کنن. کار دانشگاه کرمان عالیه. شفاف سازی کرده و زودتر هم اعلام کرده تا همه خودشون رو از الان آماده کنن.