اعلام جزئیات برگزاری مصاحبه دکتری ۹۶ دانشگاه تربیت مدرس

//اعلام جزئیات برگزاری مصاحبه دکتری ۹۶ دانشگاه تربیت مدرس

مدرسان شریف

اعلام جزئیات برگزاری مصاحبه دکتری ۹۶ دانشگاه تربیت مدرس

شرایط، نحوه و مدارک لازم ثبت‌نام جهت حضور در مصاحبه آزمون دکتری تخصصی سال ۱۳۹۶ دانشگاه تربیت مدرس اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی تست، جزئیات اجرای مرحله دوم آزمون دکتری ۹۶ دانشگاه تربیت مدرس به شرح زیر است:

بر اساس آیین نامه پذیرش دانشجو در دوره دکتری (Ph.D)، پذیرش دانشجو در این آزمون فرایندی دو مرحله ای است که مرحله دوم بر اساس آیین نامه ابلاغی شماره  ۱۱/۱۹۱۷۷ مورخ ۹۴/۳/۷ و مصوبات شورای این دانشگاه انجام خواهد شد. مرحله اول آزمون به صورت متمرکز توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شده است. مرحله دوم آزمون شامل “بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و مصاحبه علمی و سنجش عملی” داوطلبان است که توسط دانشگاه های پذیرنده دانشجو صورت می گیرد. در راستای اجرای مرحله دوم موارد ذیل به اطلاع داوطلبان این دانشگاه رسانده می شود.

کلیه داوطلبان ثبت نام و شرکت در مرحله دوم (بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی، مصاحبه علمی و سنجش عملی) آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال ۱۳۹۶ این دانشگاه ضروری است مطالب این اطلاعیه را با دقت مطالعه کرده و با اطلاع کامل از شرایط و ضوابط نسبت به ثبت نام الکترونیکی، بارگذاری مدارک الزامی و دریافت گواهی انجام ثبت نام در مهلت اعلام شده در این اطاعیه اقدام و سپس در قالب جدول زمان بندی (که متعاقبا توسط دانشگاه اعلام خواهد شد) نسبت به ارائه مدارک لازم و شرکت در مرحله دوم آزمون (ارزیابی تخصصی) اقدام نمایند.

شرایط و ضوابط پذیرش:

به کلیه داوطلبان تاکید می شود که شرکت داوطلبان در این مرحله صرفا بر اساس اطلاعات و مدارک خوداظهاری آنان انجام می شود. لذا، احراز کلیه شرایط و ضوابط و توضیحات مذکور در دفترچه شماره ۱ و ۲ آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۶ سازمان سنجش و مندرجات این اطلاعیه و اطلاعیه های بعدی این دانشگاه برای داوطلبان الزامی است و چنانچه داوطلبی واجد شرایط و ضوابط الزامی نباشد و یا هرگونه مغایرتی در اطلاعات و اصالت مدارک وی وجود داشته باشد مسئول عواقب آن است و در صورت قبولی در هر مرحله ای از پذیرش و تحصیل باشد به تحصیل وی خاتمه داده می شود.

۱- مدرک زبان معتبر و مهلت ارائه آن توسط پذیرفته شدگان: ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی مشروط به “احراز حدنصاب زبان انگلیسی معتبر با حداقل نمره قابل قبول طبق جدول زیر و ارائه آن تا پایان نیمسال اول تحصیلی” است.

مدارک زبان معتبر MSRT (MCHE) IELTS Academic TOEFL IBT TOEFL Computer TOEFL PAPER+TOLIMO
حداقل نمره قابل قبول ۵۰ ۴ ۴۶ ۱۳۳ ۴۵۰
 • تاریخ اعتبار آزمون: حداکثر تا ۲ سال قبل از زمان شروع ثبت نام در مرحله دوم

تبصره: در صورتی که پذیرفته شده به صورت مشروط ثبت نام شده باشد ولی موفق به احراز حد نصاب مدرک زبان انگلیسی معتبر به شرح جدول فوق در حداکثر مهلت ارائه آن نشود، ثبت نام مشروط وی لغو و اخراج می گردد.

۲- انتخاب زمینه های تحقیقاتی: داوطلبان برای آشنایی بیشتر با استادان این دانشگاه و اطلاع از فعالیتهای علمی و تحقیقاتی آنان میتوانند به لینک “زمینه های تحقیقاتی” در زیرشاخه “مدیریت برنامه ریزی، گسترش و بازنگری”، بخش آموزش وبگاه دانشگاه تربیت مدرس مراجعه نمایند و زمینه تحقیقاتی مورد عاقه خود را هنگام انجام فرایند ثبت نام در سامانه گلستان در قسمت مربوط تعیین و انتخاب نمایند. در هر حال زمینه تحقیقاتی (موضوع رساله دکتری) پذیرفته شدگان با توافق استاد راهنما، گروه آموزشی و دانشگاه پس از پذیرش و ثبت نام آنان تعیین خواهد شد و انتخاب زمینه تحقیقاتی توسط داوطلبان حقی در این خصوص برای آنان ایجاد نمی کند.

۳- سهمیه مربی: داوطلبانی که متقاضی استفاده از سهمیه مربی گردیده اند، موظف به ارائه گواهی (های) معتبر در این خصوص می باشند. لازم به توضیح است منحصرا مربیانی که واجد شرایط و ضوابط وزارت علوم تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش آموزش کشور باشند، مجاز به استفاده از سهمیه مربی در آزمون ورودی دکتری (نیمه متمرکز) سال ۱۳۶۹می باشند. پذیرش آن دسته از دانشجویانی که با استفاده از سهمیه مربی پذیرفته می شوند مشروط به انعقاد قرارداد آموزشی با دانشگاه محل خدمت و پرداخت هزینه تحصیلی مصوب هیات امنای دانشگاه حسب رشته/گرایش مربوط به شرح ذیل می باشد که ۵۰% آن در ابتدای تحصیل و هنگام عقد قرارداد، ۲۵% یک سال پس از شروع تحصیل و ۲۵% باقیمانده دو سال پس از شروع تحصیل اخذ می شود.

 • برای رشته گرایش/های دانشکده های علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد و حقوق هزینه تحصیلی مبلغ ۶۰۴٫۸۰۰٫۰۰ (ششصد و چهار میلیون و هشتصد هزار) ریال می باشد و در سایر رشته/گرایش ها دانشکده های علوم پایه، علوم ریاضی، علوم زیستی، فنی و مهندسی، مهندسی برق و کامپیوتر، مهندسی شیمی، مهندسی عمران و محیط زیست، مهندسی صنایع، مهندسی مکانیک، کشاورزی، منابع طبیعی و علوم دریایی، هنر و معماری هزینه تحصیلی مبلغ ۷۳۹٫۲۰۰٫۰۰ (هفتصد و سی و نه میلیون و دویست هزار) ریال می باشد.

تبصره: شهریه های فوق برای ۹ نیمسال تحصیلی می باشد و شهریه مازاد بر ۹ نیمسال به صورت روزشمار محاسبه و از دانشجویان دریافت خواهد گردید. درضمن میزان شهریه دروس جبرانی، مردودی، حذف اضطراری و نظایر آن براساس شهریه دروس تک درس و به صورت جداگانه محاسبه و دریافت می شود.

داوطلبان در صورت دارا بودن و احراز شرایط مذکور، ارائه مدارک ذیل هنگام ثبت نام در سیستم جهت شرکت در مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۶ و انجام تعهدات مالی به شرح فوق مجاز به استفاده از سهمیه «مربی» هستند. در غیر اینصورت، در هر مرحله ای از پذیرش/تحصیل که باشند به تحصیل آنان خاتمه داده می شود.

 • فرم تایید شده مخصوص استفاده از سهمیه «مربی» (فرم شماره ۴ ذیل اطلاعیه) در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۳۹۶
 • اولین حکم استخدام رسمی آزمایشی ممهور توسط هیأت ممیزه مرکزی یا هیأت ممیزه منصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی ذیربط
 • آخرین حکم استخدامی دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ذیربط
 • تائیدیه صاحیت عمومی داوطلب، صادره از هیات مرکزی گزینش استاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۴- دوره های نوبت دوم: پذیرش این داوطلبان مشروط به پرداخت شهریه در هر رشته گرایش به شرح زیر است، لذا مقتضی است داوطلبانی که توانایی پرداخت شهریه را ندارند از ثبت نام و شرکت در مصاحبه خودداری نمایند.

نکته مهم: داوطلبان این دوره ها ملزم هستند برای ثبت نام و شرکت در مرحله ارزیابی تخصصی دانشگاه فرم مخصوص تعهد پرداخت شهریه / هزینه تحصیل (فرم شماره ۳ ذیل این اطلاعیه) را مطابق بند ۲- ۸ تکمیل و هنگام ثبت نام بارگذاری نمایند، در غیر این صورت مجاز به ثبت نام برای شرکت در مرحله دوم در کدرشته محل های دوره های نوبت دوم نخواهند بود.

 • برای رشته گرایش/های دانشکده های علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد و حقوق هزینه تحصیلی مبلغ ۶۰۴٫۸۰۰٫۰۰ (ششصد و چهار میلیون و هشتصد هزار) ریال می باشد و در سایر رشته/گرایش ها دانشکده های علوم پایه، علوم ریاضی، علوم زیستی، فنی و مهندسی، مهندسی برق و کامپیوتر، مهندسی شیمی، مهندسی عمران و محیط زیست، مهندسی صنایع، مهندسی مکانیک، کشاورزی، منابع طبیعی و علوم دریایی، هنر و معماری هزینه تحصیلی مبلغ ۷۳۹٫۲۰۰٫۰۰ (هفتصد و سی و نه میلیون و دویست هزار) ریال می باشد.

تبصره ۱: پذیرفته شدگان بایستی برای هر نیمسال تحصیلی به میزان ۲/۵ درصد کل شهریه را پرداخت نمایند. ضروری است که حداقل ۸ درصد این مبلغ به هنگام ثبت نام غیرحضوری، قبل از انتخاب واحد و به صورت الکترونیکی و مابقی آن (۴/۵ درصد) در طول همان نیمسال (حداکثر تا دو و نیم ماه پس از شروع در نیمسال تحصیلی) پرداخت گردد.

تبصره ۲: مبالغ شهریه دریافتی در صورت انصراف دانشجو در هر مقطع زمانی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.

تبصره ۳: شهریه های فوق برای ۷ نیمسال تحصیلی می باشد و شهریه مازاد بر ۷ نیمسال به صورت روزشمار محاسبه و از دانشجویان دریافت خواهد گردید. درضمن میزان شهریه دروس جبرانی، مردودی، حذف اضطراری و نظایر آن براساس شهریه دروس تک درس و به صورت جداگانه محاسبه و دریافت می شود.

نحوه ثبت نام در سامانه الکترونیکی دانشگاه:

داوطلبان واجد شرایط لازم است مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت مناسب تهیه نمایند و هنگام ثبت نام الکترونیکی در سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) (با رعایت مفاد مندرج در بند “۳” این اطلاعیه) آنها را در محل های مناسب بارگذاری نمایند. اندازه هر یک از فایل مدارک ارسالی (به جز عکس) نباید از ۸۰ کیلو بایت کمتر باشد. ثبت نام الکترونیکی اوایل خرداد ماه (احتمالا ۲ و ۳ خرداد) خواهد بود.

توجه: در صورت راه یابی داوطلب به مصاحبه علمی ضروری است اصل کلیه مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه) و نسخه کامل کلیه مدارک و سوابق آموزشی و پژوهشی بارگذاری شده در سامانه جامع دانشگاهی به همراه کپی آنها در روز برگزاری مصاحبه ارائه شود. زمان مصاحبه علمی کلیه رشته های این دانشگاه در بازه زمانی ۱۶ الی ۱۸ خرداد سال ۱۳۹۶ خواهد بود و برنامه دقیق زمانبندی و راهنمای آزمون شفاهی (مصاحبه) هر کدرشته محل متعاقبا منتشر خواهد شد.

 • یک قطعه عکس ۳ ×۹ رنگی تمام رخ
 • کارت ملی
 • صفحات اصلی و توضیحات شناسنامه
 • گواهی یا مدرک دیپلم که ممهور به مهر اداره آموزش وپرورش محل تحصیل باشد یا تعهد ارائه این مدرک
 • گواهی یا مدرک دوره کاردانی دارای معدل در صورت گذراندن این دوره الزامی است و باید ممهور به مهر اداره آموزش کل دانشگاه محل تحصیل باشد
 • گواهی یا مدرک دوره کارشناسی دارای معدل در صورت گذراندن این دوره الزامی است و باید ممهور به مهر اداره آموزش کل دانشگاه محل تحصیل باشد

تبصره ۱: ارائه اصل فرم شماره ۱ بجای گواهی یا مدرک دوره کارشناسی دارای معدل بلامانع است. ازم به توضیح است که بارگذاری فرم جایگزین شماره ۱ (خود اظهاری) بجای مدرک کارشناسی قابل قبول نمی باشد.

تبصره ۲: دانشجویان و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد پیوسته که مدرک دوره کارشناسی ندارند باید در محل مشخص شده مخصوص مدرک کارشناسی در سامانه ثبت نام در آزمون به جای گواهی فوق حسب مورد فرم معدل را که تکمیل و از سوی دانشگاه محل تحصیل تایید شده است و یا گواهی دوره کارشناسی ارشد پیوسته دارای معدل خود را بارگذاری کنند.

 • گواهی مدرک دوره کارشناسی ارشد دارای معدل دوره و تاریخ فراغت از تحصیل که ممهور به مهر اداره آموزش کل دانشگاه محل تحصیل باشد.

تبصره ۱: ارائه اصل فرم شماره ۱ بجای گواهی یا مدرک دوره کارشناسی ارشد دارای معدل بامانع است. لازم به توضیح  است که بارگذاری فرم جایگزین شماره ۱ (خود اظهاری) بجای مدرک کارشناسی ارشد قابل قبول نمی باشد.

تبصره ۲: دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۶/۳۱ در مقاطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای فارغ التحصیل خواهند شد. میبایستی فرم معدل (مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون یا دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی ورودی دوره دکتری سال ۱۳۹۶ سازمان سنجش آموزش کشور- ذیل اطلاعیه) را، که تکمیل و از سوی دانشگاه محل تحصیل تایید شده باشد، ارائه نمایند.

 • داوطلبان دوره های نوبت دوم لازم است فرم مخصوص تعهد پرداخت هزینه تحصیلی (فرم شماره ۳ ذیل اطلاعیه) را تکمیل و بارگذاری نماید. (در صورت ثبت نام داوطلب در دوره نوبت دوم آزمون مرحله دوم الزامی است.
 • مدارک مربوط به استفاده از سهمیه مربیان: برای متقاضیانی که واجد شرایط و ضوابط مندرج در این اطلاعیه باشند و براساس فایل خوداظهاری داوطلب در سازمان سنجش متقاضی استفاده از این سهمیه بوده و به عنوان مربی معرفی شده باشند. برای این داوطلبان ارائه مدارک، شرایط و ضوابط عمومی شرکت در مصاحبه الزامی است.
 • گواهی رتبه اول الی سوم دوره کارشناسی در حداکثر مدت ۸ نیمسال از مدیریت امور آموزشی دانشگاه محل تحصیل دوره (در صورت اظهار داوطلب در فرم ثبت اطلاعات الزامی است.)
 • گواهی رتبه اول دوره کارشناسی ارشد در حداکثر مدت ۵ نیمسال از مدیریت امور آموزشی دانشگاه محل تحصیل دوره (در صورت اظهار داوطلب در فرم ثبت اطلاعات الزامی است.)
 • گواهی یا مدرک دوم کارشناسی مرتبط با رشته تخصصی (در صورت اظهار داوطلب در فرم ثبت اطلاعات الزامی است.)
 • گواهی یا مدرک دوم کارشناسی ارشد مرتبط با رشته تخصصی (در صورت اظهار داوطلب در فرم ثبت اطلاعات الزامی است.)
 • گواهی رتبه اول تا سوم آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل صادره از سازمان سنجش آموزش کشور  (در صورت اظهار داوطلب در فرم ثبت اطلاعات الزامی است.)
 • گواهی نمونه کشوری مرتبط با رشته تخصصی صادره از مراجع ذیصلاح (در صورت اظهار داوطلب در فرم ثبت اطلاعات الزامی است.)
 • ریزنمرات دوره کارشناسی در یک صفحه
 • ریزنمرات دوره کارشناسی ارشد در یک صفحه
 • فرم تکمیل شده شماره ۱ یا فرم جایگزین فرم شماره ۱- ذیل اطلاعیه، مربوط به گواهی تایید معدل، نمره پایان نامه، تاریخ فراغت از تحصیل و طول مدت تحصیل
 • گواهی زبان انگلیسی معتبر مورد تایید دانشگاه

توجه: داوطلب دارای حداقل نمره قابل قبول زبان انگلیسی اعلام شده در این اطلاعیه باید برای کسب امتیاز، گواهی آن را مطابق اظهارات خود در تقاضانامه و فرم تکمیل شده ثبت اطلاعات داوطلب بارگذاری کند، در غیر اینصورت امتیاز مدرک مربوطه به وی تعلق نخواهد گرفت.

 • صفحه اول (عنوان و چکیده پایان نامه) برای فارغ التحصیان کارشناسی ارشد
 • فرم تکمیل شده ثبت اطلاعات داوطلب
 • مدارک مربوط به تالیف مقالات پژوهشی مستخرج از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد یا مرتبط با رشته امتحانی، چاپ شده در مجلات علمی معتبر
 • فرم شماره ۲-۱ مربوط به تایید مقاله علمی پژوهشی توسط استاد راهنمای اصلی داوطلب
 • گواهی تاییدیه مبنی بر اعتبار علمی پژوهشی مجله (نمایه شدن مجله در فهرست JCR، یا سایر نمایه های معتبر و سایر مجلات علمی پژوهشی مورد تایید وزارتین علوم یا بهداشت از مراجع ذی صلاح که حاوی رتبه بندی و اعتبار مجله باشد.
 • صفحه اول و خلاصه (چکیده) مقاله علمی پژوهشی چاپ شده
 • مدارک مربوط به تالیف مقاات پژوهشی چاپ نشده مستخرج از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد یا مرتبط با رشته امتحانی، دارای نامه پذیرش چاپ در مجلات علمی معتبر
 • فرم شماره ۲-۱ مربوط به تایید مقالات علمی پژوهشی توسط استاد راهنمای اصلی داوطلب
 • نامه از مجله مبنی بر پذیرش چاپ قطعی مقاله علمی پژوهشی که تاکنون چاپ نشده باشد.

تذکر: نامه وصول مقاله قابل قبول نیست.

 • گواهی تاییدیه مبنی بر اعتبار علمی پژوهشی مجله (نمایه شدن مجله در فهرست JCR، یا سایر نمایه های معتبر و سایر مجلات علمی پژوهشی مورد تایید وزارتین علوم یا بهداشت از مراجع ذی صاح که حاوی رتبه بندی و اعتبار مجله باشد)
 • صفحه اول و خلاصه نسخه تایید شده قبل از چاپ نهایی (proof) مقاله علمی پژوهشی دارای نامه پذیرش چاپ
 • مدارک مربوط به تالیف مقاات ترویجی مستخرج از پایان نامه یا مرتبط با رشته امتحانی در مجلات علمی معتبر
 • فرم شماره ۲-۲ مربوط به تایید مقاات علمی ترویجی توسط استاد راهنمای متقاضی
 • صفحه اول و خلاصه (چکیده) مقاله علمی ترویجی چاپ شده
 • مدارک مربوط به چکیده مقاله یا مقاات کامل مستخرج از پایان نامه یا مرتبط با رشته امتحانی ارائه شده در کنفرانس های معتبر (داخلی یا خارجی)
 • فرم شماره ۲-۳ مربوط به تایید مقاات کنفرانس توسط استاد راهنمای متقاضی
 • گواهی/ تاییدیه ارائه مقاله در کنفرانس توسط نویسنده
 • مستندات اختراع به ثبت رسیده (گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران)
 • مستندات برگزیدگان جشنواره، مسابقات بین المللی و المپیادهای معتبر
 • گواهی کسب مدال در المپیادهای جهانی علمی دانش آموزی
 • مستندات مربوط به ترجمه کتب مرتبط با رشته تحصیلی (تصویر روی جلد، شناسنامه کتاب و گواهی انتشار از ناشر مربوطه
 • مستندات برگزیدگان مسابقات دادگاه های مجازی در سطح علمی و بین المللی
 • گواهی برگزیدگان رتبه ۱ الی ۱۵ المپیادهای علمی دانشجویی
 • گواهی سابقه تدریس در مراکز آموزش عالی با تایید معاون آموزشی دانشگاه/موسسه آموزش عالی
 • مستندات مربوط به تالیف مدخل در دانش نامه یا فرهنگ های توصیفی (مختص داوطلبان دانشکده هنر و معماری)
 • مستندات مربوط به تاثیر گذاری در آراء قضایی (مختص داوطلبان دانشکده حقوق)
 • مستندات مربوط به مشارکت در تدوین یا تنقیح قوانین و مقررات (مختص داوطلبان دانشکده حقوق)
 • سایر مدارک و سوابق برجسته علمی
 • گواهی طراح ها/پروژه های تحقیقاتی اتمام یافته، دارای گواهی از مراجع ذی صلاح
 • کارنامه مرحله اول سنجش علمی آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۳۹۶ سازمان سنجش آموزش کشور

نکات مهم:

 • کلیه مقالات داوطلبان اعم از علمی – پژوهشی، علمی – ترویجی و مقالات چاپ شده در کنفرانس ها در صورتی قابل امتیازدهی هستند که مستخرج از پایان نامه یا مرتبط با حوزه تخصصی داوطلب باشند و توسط استاد راهنمای اصلی داوطلب تایید شده باشند.
 • مقالاتی که در مجلات ممنوعه (فاقد اعتبار علمی از نظر وزارتین علوم و بهداشت) چاپ شده باشند قابل بررسی و امتیازدهی نیستند.
 • در صورت ارائه تالیف یا ترجمه کتاب بایستی تالیف یا ترجمه ارائه شده مرتبط با رشته تحصیلی داوطلب باشد، درغیراینصورت امتیازی به آن تعلق نمی گیرد.
 • پذیرفتهشدگان این دانشگاه به صورت تمام وقت در دوره دکتری اشتغال به تحصیل خواهند داشت و مشمول کلیه مقررات آموزشی و انضباطی دانشگاه خواهند بود.
 • پذیرفته شدگانی که در استخدام دستگاه های دولتی هستند باید برای ثبت نام (شروع به تحصیل) مدارک لازم مبنی بر موافقت با تحصیل تمام وقت یا ماموریت تحصیلی را ارائه نمایند.
 • چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، بررسی و اشتغال به تحصیل مشخص شود که داوطلب دارای هر یک از شرایط ورود به دوره دکتری مذکور در اطلاعیه های سازمان سنجش و این اطلاعیه نبوده است، بلافاصله از ثبت نام و ادامه تحصیل او جلوگیری میشود و مطابق مقررات با وی رفتار و اخراج خواهد شد.
 • درصورتی که مدارک الزامی برای بررسی پذیرش داوطلبان به طور کامل توسط داوطلب در سامانه بارگذاری نشده باشد، به درخواست پذیرش وی ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجه پرداختی نیز قابل استرداد نخواهد بود.

نحوه پرداخت هزینه ثبت نام، دریافت گواهی شرکت در مرحله دوم آزمون و برنامه زمان بندی مصاحبه علمی:

داوطلبان بایستی پس از مطالعه دقیق مفاد این اطلاعیه و بارگذاری مدارک و سوابق آموزشی، پژوهشی و علمی الزامی و اختیاری (حسب مورد) طبق فرایند زیر نسبت به پرداخت هزینه ثبت نام برای شرکت در مرحله دوم آزمون اقدام نمایند.

 1. هزینه ثبت نام و بررسی مدارک برای هر رشته/ گرایش امتحانی مبلغ۶۵۰/۰۰۰ (ششصد و پنجاه هزار) ریال می باشد که بایستی داوطلب به صورت الکترونیکی نسبت به پرداخت آن از طریق سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) اقدام و سپس گواهی ثبت نام را دریافت نماید.
 2. ارائه گواهی ثبت نام در سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) در روز برگزاری مصاحبه علمی ضروری است و داوطلبانی که نسبت به تکمیل فرایند بررسی پذیرش اقدام نکرده و گواهی ثبت نام الکترونیکی را دریافت نکرده باشند مجاز به شرکت در جلسه مصاحبه علمی نخواهند بود.
 3. توصیه نامه علمی محرمانه از اساتید دوره کارشناسی ارشد که ضروری است یکی از آنها استاد راهنمای اصلی و دوره باشد. (به صورت محرمانه و در پاکت در بسته هنگام شرکت در مصاحبه باید ارائه شود).

برنامه زمانبندی مرحله دوم آزمون:

 • مرحله دوم آزمون (مصاحبه علمی) کلیه رشته گرایش های این دانشگاه در روزهای ۱۶، ۱۷ و ۱۸ خرداد ماه برگزار می شود.
 • برنامه دقیق زمانبندی و راهنمای آزمون شفاهی ( مصاحبه) هر کدرشته محل متعاقبا منتشر خواهد شد.
 • اولویت انجام مصاحبه در وهله اول با داوطلبان شهرستانی و سپس براساس حروف الفبای نام خانوادگی خواهد بود.
۱۳۹۶-۳-۱ ۲۲:۱۲:۳۸ +۰۴:۳۰۱ خرداد, ۱۳۹۶|دکتری سراسری|۱۶۲ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
دکترای علوم پایه
دکترای علوم پایه

سلام
دوستانی که امروز مصاحبه داشتن تربیت مدرس از تجربه هاتون برامون بگید من فردا مصاحبه دارم و به شدت استرس دارم

سميه ذوالفقاري
سميه ذوالفقاري

سلام دوستان من سه روزه وجه مورد نظر رو پرداخت میکنم نمیشه و در همون مرحله دوم ثبت نام موندم دیگه نا امید شدم واقعا مناسفم برای این درگاه اینترنتی که در نظر گرفتند

sana
sana

سلام
من تازه امروز متوجه ثبت نام شدم. نمیتونم واردسایت گلستان بشم. یوزر وپس ورد چی بزنم توروخدا راهنمایی کنید توروخدا زودتر

sanaz
sanaz

نام کاربری= شماره داوطلب+۶۲
رمز عبور= کد ملی

سارا
سارا

سلام بچه ها. منظور از مصاحبه علمی چیه؟ یعنی ازمون کتبی میگیرن؟ تو روز مصاحبه علمی هم باید مدارک همراهمون باشه؟

عبود
عبود

بسته به رشته شما ممکن است آزمون کتبی هم بگیرند. اصل و کپی از تمام مدارک اصلی همراه داشته باشید.

ندا
ندا

سلام بچه ها زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه رو میزنم نمیاره چیزی ؟!! من باید چیکار کنم حتی گواهی انجام ثبت نامم رو هم نمیتونم بگیرم لطفا راهنمایی کنید

Chem
Chem

سلام من هم این مشکل را داشتم ولی وقتی اکسپلور ۱۱نصب کردم مشکلم کامل حل شد

آمنه
آمنه

سلام دوست عزیز خواهش میکنم جواب منو بدید ،من تو مرحله ارسال مدارک دیگه مدرکی ندارم برا ارسال وقتی میخوام زمینه تحقیقاتی رو انتخاب کنم و یا گواهی ثبت نام رو بگیرم میگه مدارک ارسالی رو تکمیل کنید چیکار کنم تو رو خدا جواب بدید؟؟؟؟؟

فرشاد
فرشاد

خوب به لیست مدارک الزامی دقت کنید. حتما یک چیزی از قلم افتاده.

مژگان
مژگان

سلام دوستان من شبانه دانشگاه بابلسر دعوت شدم ..سازمان سنجش تاریخ مصاحبه رو زده ۱۳ خرداد اما خود دانشگاه زده ۲۱ تیر بقیه دانشگاه ها عین تاریخ سازمان سنجشه میشه راهنماییم کنید….ممنونم

narges
narges

دوست عزیز از داخل سایت دانشگاه قسمت آموزشی شماره تحصیلات تکمیلی رو پیدا کنید زنگ بزنید تاریخ درست رو بپرسید

مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت فناوری اطلاعات

نه. همین مدرس هم تاریخشو تغییر داد برای رشته ما و با سنجش یکی نیست

m.t chemist
m.t chemist

سلام دوستان من دکتری بدون ازمون مدرس رو قبلا شرکت کردم حالا که میخوام دوباره برای دکتری ازمون شرکت کنم هرجی رمز قبلی رو نمیتونم وارد بشم جی کنم تورو خدا کمکم کنید؟

narges
narges

اگر در ثبت نام جدید امسال که تا ۱۰ اردیبهشت ماه مهلت داشته با یوزر جدید مجددا ثبت نام نکردید
الان دیگه مهلت برای ثبت نام جدید تموم شده نمی تونید برای امسال رو شرکت کنید

Shohreh
Shohreh

سلام دوستان
من الان تا حالا ۱۰ بار اطلاعات داوطلبو تو سایت گلستان مدرس وارد میکنم قسمت پایین بررسی تغییراتم میزنم میگه ثبت شده اطلاعات با موفقیت ولی میخوام برم هزینه ثبت نام رو پرداخت کنم بازم اخطار میده میگه مشخصات داوطلب وارد نشد .
کسی میدونه مشکل از کجاست؟

شیمی تجزیه.....
شیمی تجزیه.....

باید جلوی تایید صحت اطلاعاتت و رشته وگرایشت تیک بزنی بعد اعمال تغییرات بزن.

مهشید
مهشید

دوستان اگر که مثلا الان گواهی ارشد و آپلود نکنیم امکانش هست موقع ویرایش اطلاعات بشه آپلود کرد؟

مژگان
مژگان

لطفا جواب بدین دوستان
تو قسمت مدارک دو تا فرم اجبارى خواسته من فرم ها رو پیدا نمیکنم منظورشون از فرم خود اظهارى که باید پر کنیم و بفرستیم چیه

مریم.برنامه ریزی درسی
مریم.برنامه ریزی درسی

این فرمها تو صفحه اطلاعیه شماره یک هستن. باید برید توی سایت دانشگاه.

موسوی
موسوی

کسی نیست که جواب بده ؟
رمز عبور و رمز کاربری میزنه اشتباه!!!!!!!
داگه کسی اطلاع داره لطفا جواب بده ممنون

شروین
شروین

سلام
برای ما که از طریق کنکور اقدام کردیم نام کاربری شماره داوطلبی تو کنکور که در اولش ۶۲ باید بنویسم و رمز هم کارت ملی
حالا شما ببینید مشابه مثلا شماره پرونده تون اولش ۶۲ بزنید و پسورد و کارت ملی شاید باز شد

مژگان
مژگان

شاید به اشتباه گلستان خالى زدین باید وارد گلستان تربیت مدرس بشید

موسوی
موسوی

با سلام
من دانشگاه تربیت مدرس واسه دکتری بدون آزمون ثبت نام کردم ولی از وقتی نتیجه هارو زدن نمیتونم وارد سایتش بشم کسی میدونه باید چیکار کنم ؟

سوال
سوال

سلام تو فرمای تاییدیه مقالات ادرس ایمیل و شماره تماس خودمو وارد کنم یا استاد راهنما؟

موسوی
موسوی

جهت ورود به سیستم جامع آموزشی فقط از مرورگر Internet Explorer نسخه های ۸و۹و۱۰ استفاده نمایید

با توجه به عدم پشتیبانی درگاه بانک تجارت از مرورگر IE 9,8، برای پرداخت الکترونیکی از نسخه ۱۰ مرورگر IE استفاده نمایید.

نیلوفر
نیلوفر

من وارد صفحه گلستان میشم و ورود میزنم و کد رو وارد میکنم ولی کلمه صبر کنید میزنه و باز نمیشه چرا؟؟ کمک

به نیلوفر
به نیلوفر

سلام. با اینترنت اکسپلورر وارد شد.
اگر هم نداری سمت راست سیستم گلستان قسمت پایین صفحه فایل دانلودش هست.
موفق باشی.

mamary
mamary

مال منم این جوریه.با اکسپلورر هم باز نمیشه

ریحان
ریحان

دوستان برای واریز هزینه توی گلستان تربیت مدرس,شماره حساب خاصی هست یا توی خودمراحل ثبت نام الکترونیکی باکارت شتاب انجام میشه داد؟

مریم.برنامه ریزی درسی
مریم.برنامه ریزی درسی

نه شماره حساب نیست، همونجا پرداخت الکترونیکی هست

محمد
محمد

سلام دوستان اطلاع دارید مهلت ثبت نام الکترونیکی دانشگاه تهران تا کی هست؟

شیمی تجزیه.....
شیمی تجزیه.....

سلام
ثبت نام الکترونیکی شروع شده؟ اطلاعیه ای که دانشگاه تهران نزده که چه مدارکی میخاد.

sanaz
sanaz

مگه دانشگاه تهران آپلود مدارک شروع شده؟؟

زهرا
زهرا

سلام دوستان من الان چهار بار هزینه رو پرداخت کردم ولی هر بار ارور داده جیکااار کنم

---
---

سلام. از کارت بانک ملی استفاده کن

neda
neda

دوستان سامانه گلستان باز نمیکنه من چیکار کنم؟!!!!

داوطلب کامپیوتر
داوطلب کامپیوتر

خلاصه خبر: اطلاعیه شماره چهاردانشگاه تربیت مدرس در خصوص تمدید مهلت ثبت نام در مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری تخصصی سال ۱۳۹۶ پیرو انتشار اطلاعیه شماره یک الی چهار دانشگاه تربیت مدرس در خصوص مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۶ با توجه به تاخیر سازمان سنجش آموزش کشور در معرفی داوطلبان واجد شرایط به اطلاع داوطلبان محترم می رساند مهلت ثبت نام تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۶ خرداد ماه ۱۳۹۶ تمدید گردید. ضروری است داوطلبان در فرصت باقیمانده نسبت به ثبت نام، پرداخت هزینه ، بارگذاری مدارک الزامی خود و دریافت گواهی انجام ثبت… ادامه نظر»

چالشی به نام مصاحبه
چالشی به نام مصاحبه

دوستان عزیزی که توانستند ثبت نام کنند راهنمایی بفرمایید. من وارد سامانه گلستان شدم با همون گذر واژه شماره داوطلب+۶۲ و رمز عبور کد ملی. پیام میده گذر واژه اشتباهه!!!
راهنمایی بفرمایید تا ما هم بتوانیم وارد سایت بشیم و ثبت نام کنیم

مژگان
مژگان

شما باید شماره داوطلبى توى کارنامه اولیه تون بزنید شاید به اشتباه شماره پرونده میزنید

محمد
محمد

دو تا سوال داشتم.
یک. JCR مخفف چیه؟
دو. میشه به جای اسکن از مدارک عکس گرفت فرستاد؟

sanaz
sanaz

بله اگر دوربین با کیفیت دارید میتوانید از مدارکتان عکس بگیرید.

محمد
محمد

ممنونم

زهرا
زهرا

ینی واقعا ادم ازین همه برنامه ریزی به وجد میاد، هر سال تغییر پذیرش دانشجو، هر سال ی بدبختی…داناه مرداد مصاحبه داره زده تا شنبه باید پولو واریز کنید..ادم از فردای خودش ک خبر نداره…پنج تا دانشگاه بری میشه ۵۰۰ دیگه هزینه رفت و امدو اسکانم بماند…اخرشم نریم سر کار…تو این همه خوشبختی آدم غرقه

هدا
هدا

سلام دوستان می شه منو راهنمایی کنید چطور پی دی اف رو تبدیل به ورد کنم و به استادم بفرستم که امضا کنه؟

مریم.برنامه ریزی درسی
مریم.برنامه ریزی درسی

سرچ بزنید دانلود رایگان نرم افزار تبدیل پی دی اف به word. فک کنم حجمش کم باشه، من قبلا کار کردم اسونه.

رضا (کنترل)
رضا (کنترل)

۱۰ دقیقه وقت بزار همون فرم رو خودت با word بساز

دکتری
دکتری

فرمهای تاِید مقاله رو به صورت pdf دادن، تبدیل به ورد هم میکنی بهم میریزه
خب چجوری میشه به استاد گفت من اینارو میل میکنم شما پرینت بگبر، پر کن،امضاتم بزن پاش، اسکن کن زودی تا فردا واسم میل کن!!!!!!
آخه این چه بساطی راه انداختن،استرس خیلی کم داریم ما؟!
کسی از دوستان هست بدون تاییدیه مقاله چاپ شده شو فرستاده باشه؟

مریم.برنامه ریزی درسی
مریم.برنامه ریزی درسی

گویا این مرحله اجباری نیست

رضا (کنترل)
رضا (کنترل)

دوستان
فرم تایید مقاله همش یک صفحه است اگه ۱۰ دقیقه وقت بزارید میتونید همون فرم رو خودتون با word بسازید و لازم هم نیست از برنامه های تبدیل pdf به word استفاده کنید که مطالب بهم بریزه، من خودم این کارو کردم و برای استادم فرستادم. چون استادید وقت نمیزارن فرم رو پریت بگیرن پرش کنن بعدش دوباره اسکن کنن و براتون بفرستن.

5555
5555

خب دوست عزیز امضا استادتون چیکار کردید؟
به نظر من هم خیلی از اساتید وقت نمیزارن که امضا کنن بعد هم خودشون اسکن کنن و بفرستن.

دکتری
دکتری

باهاشون تماس گرفتم از امضای الکترونیکی بی اطلاع بودن
قرار شد اگه تا شنبه تمدید شد شنبه ببرم و اگر نه فردا باید برم تبریز
مرسی تربیت مدرس که جای آماده شدن واسه مصاحبه داریم میریم گشت و گذار :)))

آمنه
آمنه

سلام دوستان تو رو خدا یکی جواب منو بده چرا هر کاری میکنم فایل word برا من باز نمیشه ؟؟؟

محمد
محمد

دوستان من نتونستم استادم رو پیدا کنم برای امضای تایید مقاله.
چیکار کنم؟؟؟ فقط رزومه ام همین مقاله هام بودن. اگه تا شنبه تمدید میکردن من استادمو میدیدم

مریم.برنامه ریزی درسی
مریم.برنامه ریزی درسی

من خودم هنوز ثبت نام نکردم ولی دوستم گفت اجباری نیست

محمد
محمد

به نظرم باید در هفته اتی حداقل یه روز فرصت میدادن

شیمی تجزیه.....
شیمی تجزیه.....

شماره پرونده که توفرم ثبت اطلاعات باید بنوسیم چه جوری سیستم گلستان میده؟؟؟

سمیرا
سمیرا

سلام دستان لطفا یک نفر راهنمایی کنه که چرا قطعه عکس رو گفتند ۳ در ۹ ؟ این خیلی سایزش بزرگه؟؟؟؟؟ چکار کنم؟

آمنه
آمنه

۳در ۴ هست اشتباه نوشته

شیمی تجزیه.....‌
شیمی تجزیه.....‌

تو اطلاعیه زده حداکثر تا فردا۴خرداد فرصت ثبت نام هست،یعنی فردا هم میشه دیگه درسته؟؟؟؟؟

دکتری آلی
دکتری آلی

بله میشه

شیمی تجزیه.....‌
شیمی تجزیه.....‌

سلام دوستان
فردا هم میشه ثبت نام الکترونیکی مدرس انجام داد؟؟؟؟؟؟؟

مژگان
مژگان

دوستان یک سوال: ترتیب اولویت من جهت شرکت در مصاحبه این است
تربیت مدرس
صنعتی اصفهان
کرمان

آیا من هر سه تارو مصاحبه برم. مثلا تربیت مدرس و کرمان قبولم کنن . میتونم تربیت مدرس نروم و کرمان که انتخاب سومم هست برم؟

عزیزپور
عزیزپور

نه نمی تونید. بر اساس اولویتی که انتخاب کردید اولین رشته محلی که قبول شدین باید برین وگرنه یک سال محروم می شین

مرجان
مرجان

چون بعد از مصاحبه تعهد میگیرن یکم کار سخت میشه

دکتری 96
دکتری 96

دوستانی که مخواین توسامانه گلستان مدرس ثبت نام کنید مدارکی که زده اجباری فقط بفرستین نگران نباشید بقیه مدارک تو روز مصاحبه ببرید من فقط اجباری ها رو فرستادم ثبت نام هم شد

5555
5555

سلام دوستان خواهشا یکی جواب بده. مقاله من چاپ شده حالا باز هم نیاز هست که فرم تایید مقاله با امضای استاد راهنما رو آپلود کنم؟
آخه من الان نمیتونم برم دانشگاه ارشدم.
چیکار کنم؟
میشه خواهشا یکی جواب بده.
اصلا این مدرک اجباریه؟

sanaz
sanaz

از استادتان خواهش کنید فرم را پر کرده و برایتان ایمیل کنند.

به لحاظ اینکه اجباری هست یا نه، نمیدانم.

5555
5555

ممنونم

مژگان
مژگان

الان دوستان با چه گذر واژه ای بریم.
من داوطلبی و کد ملی زدم نشد.
همیشه باید اذیت کنن!

دکتری 96
دکتری 96

به اول شماره داوطلبی۶۲ بزنید برای پسوردم کد ملی

لیلا
لیلا

سلام دوستان
منی که مقاله چاپ شده دارم باز هم باید فرم تاییدیه رو استاد برام پر کنه یا نه؟
اگه کسی میدونه راهنمایی کنه
ممنون.

رضا (کنترل)
رضا (کنترل)

بله، چه مقاله چاپ شده باشه یا accept شده باشه استاد راهنما باید تایید کنه

sanaz
sanaz

من درصد تخصصی و زبانم را جابجا نوشته و امکان ویرایش هم نیست.

چکار کنم؟؟

کسی نمیدونه؟

رضا (کنترل)
رضا (کنترل)

واسه منم همینطوره لازم نیست. فقط کفته شده موارد مربوط به سهمیه و رشته محل معرفی اصلاح بشه

sanaz
sanaz

مرسی

تجزیه
تجزیه

بچه ها من چند بار وارد شدم نشد الانم میگه بیش از حد وار شدی وارد نمیشه چیکار کنم

ناشناس
ناشناس

میشه بپرسم شناسه کاربری و پسورد رو چی زدین؟

sanaz
sanaz

اینجا کسی ویندوز ۱۰ نیست؟؟؟؟

دوستان با مرورگر edge ویندوز ۱۰ هم میشه رفت؟

کسی با ویندوز ۱۰ رفت تو سایت گلستان؟

مژگان
مژگان

منم ویندوز ۱۰ هستم. نشد
ولی ویندوز ۷ میشه. اما گذر واژه اینا چیه؟

sanaz
sanaz

من تونستم با ویندوز ۱۰ ثبت نام کنم

در قسمت جست و جو ویندوز ۱۰ سرچ کنید Internet Explorer و بعد با اون راحت ثبت نام کنید.

نام کاربری: ۶۲+شماره داوطلبی
پسورد: شماره ملی

دکتری آلی
دکتری آلی

دوستان فرم شماره ۱ باید توسط مدیریت امور آموزشی تحصیلات تکمیلی امضا بشه،چجوری امکانش هست با ایمبل انجام بشه؟
و آیا پر کردن این فرم برای کسایی که مدرک کارشناسی و ارشد رو همراه دارند هم الزامیه؟
ممنون میشم راهنمایی کنید.
ا

مریم.برنامه ریزی درسی
مریم.برنامه ریزی درسی

اگر شما مدرک ارشد دارید که دیگه لازم نیست

دکتری آلی
دکتری آلی

بله من مدارک رو دارم
خیلی ممنون از پاسختون 🙂

بهار
بهار

دوستانی که در سایت مدرس مشخصات داوطلبی رو تایید کردن توجه کنین کد اون رشته امتحانی که قراره مصاحبه بریم با کد انتخاب رشته امون فرق داره. اسمش یکی هست ولی کد فرق داره؟

sanaz
sanaz

کد مصاحبه کجا هست؟

چه شکلی پیدا کنیمش؟

sanaz
sanaz

دوستان با مرورگر edge ویندوز ۱۰ هم میشه رفت؟

کسی با ویندوز ۱۰ رفت تو سایت گلستان؟

555555
555555

سلام دوستان خواهشا یکی جواب بده. مقاله من چاپ شده حالا باز هم نیاز هست که فرم تایید مقاله با امضای استاد راهنما رو آپلود کنم؟
آخه من الان نمیتونم برم دانشگاه ارشدم.
چیکار کنم؟

Mm
Mm

من که دانشگاهم تبریزه و خودم اصفهان. چیکار کنم واقعا؟

مریم.برنامه ریزی درسی
مریم.برنامه ریزی درسی

اطلاعیه شماره ۳ زده تا فردا وقت داریم واسه ثبت نام الکترونیکی!!مگه میشه همچین چیزی? کسی میدونه صحت داره یا نه?

555555
555555

بله درست

نانو
نانو

سلام زده توی سایت که فقط تا فردا
خوب چیکار کنیم؟ من هیچی مدرک ندارم الان چی کار کنم؟؟؟؟

مهندس برق
مهندس برق

در ضمن این فایل های pdfرو باید با نرم افزار خاصی به wordتبدیل کنیم. اگه کسی می دونه توضیح بده لطفا

مرجان
مرجان

پنج شنبه و امروز عصر که استادا نیستن دانشگاه . من همین فایل pdfرو کپی میگیرم میبرم دانشگاه پر کنن و بعد اسکن میگیرم … البته اگه تا شنبه وقت باشه واسه اینکارا…

sanaz
sanaz

اگر از نرم افزار
Adobe Acrobat DC
استفاده کنید براحتی در بخش ویرایش میتونید هر pdf ای را ویرایش کرده و مطالبی که دوست دارید را به ان اضافه کنید.

راه حل بعدی: تبدیل به word با کمک همین نرم افزار یا سایر نرم افزار ها
و در نهایت به عنوان یک راه حل دیگر چاپ فرم و تکمیل دستی آن

امیدوارم کمک کننده بوده باشد.

مهندس برق
مهندس برق

برای تاییدیه من هم مشکل داشتم گفتن باید بذارید لا اقل صحبت کنیم بعضی از مدارک که وقت می بره رو سر جلسه ی مصاحبه ببریم. علاوه بر اون خوب بقیه دانشگاهها هم ممکن یک سری مدارک خاص بخوان که مجبور بشیم برای تهیه ی اونها هم به استاد راهنمامون یا دانشگاه سر بزنیم. خوب ادم به خدا روش نمیشه برا هرکدوم جداجدا پاشه بره سر وقت استا راهنما. مگه اینکه همه رو یه جا ببدره. خوب لطف کنن این دانشگاهها اول مدارک اصلی رو بگیرن بقیه که ممکنه رمان بر باسه رو سر جلسه مصاحبه ببریم!

مهندس برق
مهندس برق

سلام من هم امروز تماس گرفتم گفتن فردا هم وقت هست ولی تو سایت چیزی نذاشتن

مرجان
مرجان

سامانه گلستان باز شده ولی ننوشتن تا کی مهلت داریم مدارک رو بفرستیم

مرجان
مرجان

سلام دوستان … خواهشا یکی جواب بده … من چجوری تا فردا تاییدیه استاد راهنمام و ریز نمراتم رو برم از دانشگاه بگیرم؟ تا کی میتونیم ثبت نام الکترونیکی بکنیم توی سامانه گلستان ؟ این همه مدرک اخه تا فردا؟کسی اطلاع نداره اخرین روز ثبت نام کی هست؟

توجه توجه *******تربیت مدرس
توجه توجه *******تربیت مدرس

قابل توجه دانشجویان

جهت ورود به سیستم جامع آموزشی فقط از مرورگر Internet Explorer نسخه های ۸و۹و۱۰ استفاده نمایید

با توجه به عدم پشتیبانی درگاه بانک تجارت از مرورگر IE 9,8، برای پرداخت الکترونیکی از نسخه ۱۰ مرورگر IE استفاده نمایید.

زیست دریا
زیست دریا

سلام
اگه اکسپلورر ۱۱ باشه میشه پرداخت الکترونیکی انجام داد؟

توجه توجه *******تربیت مدرس
توجه توجه *******تربیت مدرس

بله

توجه توجه *******تربیت مدرس
توجه توجه *******تربیت مدرس

سلام من تماس گرفتم
گفتن user عدد ۶۲+شماره داوطلبی
pass کد ملی
فرمهای مربوط به تاییدیه لازمه پر بشه فرقی نمیکنه تایپ یا دستنویس باشه
امضای الکترونیکی قبوله

میثم (مصاحبه دکترا)
میثم (مصاحبه دکترا)

سلام دوستان
از ساعت ۸صبح ۳ خرداد ۹۶ (امروز) به دانشگاه تربیت مدرس تماس گرفتم که بالاخره در ساعت ۱۰ صبح موفق شدم با مسئول بخش مصاحبه صحبت کنم. گفتن تا فردا مهلت هست (البته ایشون گفت ولی هنوز در سایت خودم ندیدم) گفتن سایت مشکل داره و از بعدظهر امروز میتونین ثبت نام کنین.

ریحان
ریحان

واقعا تافردا وقت هست فقط
اخه این همه تاییدیه وفرم چطوری جور بشه؟

النا
النا

سلام دوستان, مدنی تبریز مصاحبه اش برای رشته شیمی تجزیه کیه؟ توی سازمان سنحش توی فایلش زده چهار تیر ولی گفتن اون فایل احتمالا اعتبار نداره دانشگاه میتونه خودش تغییر بده پس چرا توی سلیت دانشگاه نمیزنن

رتبه 5
رتبه 5

دوستان شناسه کاربری و گذرواژه چیه؟

دکتری 96
دکتری 96

من تماس گرفتم با دانشگاه گفت لینک ثبت نام سیستم گلستان هنوز فعال نیست امروز فعال میشه و درمورد شناسه و پسوردم خودشون تو سایت توضیح میدن

ریحان
ریحان

دوستان میشه بگین برای اپلود مدارک مدرس تاکی وقت هست من نمیرسم امروز وفردا مدارکم رو جورکنم

دکترا
دکترا

سلام دوستان
چرا کسی پاسخگو نیست؟ سایت جامع گلستان دانشگاه مدرس برای آپلود مدارک باز نمیشه یعنی قسمتی نیست که بتونیم وارد بشیم؟
تورو خدا کی میدونه بگه
ممنون

به دکترا
به دکترا

سلام. منم نتونستم.

مانی
مانی

سلام دوستان من ۵ خرداد امتحان زبان دارم
اینجا هم نوشته که در ارسال مدارک موقع ثبتنام باید گواهی مدر ک زبان باشه وگرنه امتیازی صورت نمیگیره حالا چیکار کنم لطفا راهنمایی کنید

elahe
elahe

سلام، ببخشید دوستان لطفا هر وقت تربیت مدرس سامانه گلستانش باز شد، کامنت بزارید اینجا،، توضیح بدید دقیقا چکار کنیم، الان من که وارد میشم میگه نام کاربری ، گذرواژه،

مهسا, ژئومورفولوژی
مهسا, ژئومورفولوژی

سلام
دوستان من برای دانشگاه تهران مجاز شدم ولی اصلا نمیدونم باید چکار کنم. اگه کسی اطلاع داره راهنمایی کنید لطفا. لطفا لطفا

ممنونم

مریم.برنامه ریزی درسی
مریم.برنامه ریزی درسی

دوستان شماره پرونده چیه? همون پرونده سنجش?

Fff
Fff

سلام
برای تاییدیه مقالات توسط استاد راهنما چجوری نو این وقت کم آخه مگه میشه؟؟ من استادم اگه برام اسکن نکرد و ایمیل نکرد چکار کنم؟؟؟

بهار
بهار

اگر استاد نفرستاد خودتون پر کنید و اپلود کنید

دکتری آلی
دکتری آلی

سلام دوستان عزیز
من دو مقاله isi دارم که دو سال پیش چاپ شدن،الان تائیدیه رو از کجا و چجوری پیدا کنم؟
و تا فردا چجوری باید برم دانشگاه دوره ارشد که شهر دیگه ای هست و از استاد امضا بگیرم؟

رضا (کنترل)
رضا (کنترل)

دوست عزیز فرم های pdf را به word تبدیل کن پر کن و واسه استادت ایمیل کن تا امضا الکترونیکی کنه برات بفرسته دوباره

دکتری آلی
دکتری آلی

ممنون از پاسختون 🙂

sanaz
sanaz

با سلام

در مدارک دانشگاه تربیت مدرس نوشته گواهی تاییدیه مبنی بر اعتبار علمی پژوهشی مجله
این را باید چه شکلی پیدا کرد؟

Kourosh
Kourosh

درود
استاد راهنما تایید کنه کافیه، تو سایت impact factor هم بری، ISSN مجله رو وارد کنی مشخصات مجله رو بهت میده
موفق باشی

چالشی به نام مصاحبه
چالشی به نام مصاحبه

دانشگاه تربیت مدرس زمان ثبت نام الکترونیکی رو اوایل خرداد ماه (احتمالا ۲ و ۳ خرداد) اعلام کرده که هنوز هیچ چیزی مبنی بر شروع ثبت نام روی سایت دانشگاه ندیدم.
حجم مدارک خواسته شده خیلی زیاده. برای داوطلبانی مثل من که ۱۰ سال از فارغ التحصیلی ارشد میگذره پیدا کردن مقالات و گرفتن نامه تایید از استاد راهنما خودش داستانیه.
پیدا کردن و کامل کردن مدارک خواسته شده خودش چند روز وقت میگیره چه برسه به اسکن و آپلود.
اگه آپلود نشه و تاییدیه ثبت نام هم نگیری که از مصاحبه حذف میشی.
هیچ کی پیدا نمیشه به داد داوطلبای دکترا برسه.

سارا
سارا

سلام دوستان عزیزم. دوستان من پردیس صنعتی اصفهان دعوت به مصاحبه شدم.
کسی می دونه مدارک مورد نیاز این دانشگاه رو؟
و این که این دانشگاه چقدر هزینه دریافت می کنه؟
من سایت خود دانشگاه صنعتی اصفهان رو نگاه کردم چیزی پیدا نکردم.
هر کی می دونی لطفا لطفا لطفا لطفا خبر بده. مرسیییییی

Kourosh
Kourosh

با سلام نگران نباشید سایت دانشگاه تا چند روز آینده اعلام می کنه

سارا
سارا

ممنونم.
آیا شما هم از دانشگاه صنعتی اصفهان دعوت به مصاحبه شدید؟

الهه...استرس
الهه...استرس

چرا مدرس اینجوری کرده..چرا اینقدر سخته..این همه مدارک و آلود وفرم…..

مینا
مینا

سلام
چند تا از انتخابامونو میتونیم بریم برا مصاحبه؟
اگه مرحله مصاحبه چند تاشو هم قبول بشیم
آخر سر سنجش اونی که اولین اولویته رو برامون انتخاب میکنه یا به انتخاب خودمونه ؟
کسی اطلاعی راجب نتایج بدون آزمون اکیرکبیر داره؟ممنون میشم راهنمایی کنید

امیر
امیر

من که نفهمیدم…ینی هم روزانه هم نوبت دوم شهریه میگیرن؟

sanaz
sanaz

در مدارک دانشگاه تربیت مدرس نوشته گواهی تاییدیه مبنی بر اعتبار علمی پژوهشی مجله
این را باید چه شکلی پیدا کرد؟

شیمی 96
شیمی 96

اون اختیاریه دوست عزیز
الزامی نیست

بهار
بهار

هنوز سیستم ثبت نام باز نشده. درسته؟

مرضیه
مرضیه

یکی بگه این چه بساطیه راه انداختن همه فرمها رو که استاد راهنما باید امضا کنه!!!!!!!ثبت نام هم که فرداست چطوری میشه اخه!!!!!

RAHA
RAHA

دقیقا

عزیزپور
عزیزپور

جاهایی که می گه مقالات به تایید استاد راهنمای اصلی برسه یعنی همه مقالات حتی اون مقالاتی که استاد راهنمای پایان نامه توی اون دخیل نبوده رو باید بدیم تایید کنه واسمون؟

متعجب
متعجب

این سوال منم هست
کسی میدونی آیا

فرامرز
فرامرز

سلام دوستان.کسی می دونه که در مدرک پردیس خودگردان قید میشه که پردیس بوده یا که بصورت دیگه؟ لطفا اگه کسی میدونه راهنمایی کنه

Mm
Mm

Msrt 35 ایا تا حدی خوبه که نظر مثبت داشته باشند ؟

اصلاح
اصلاح

با سلام. ایا حتما باید. مدرک زبان داشت؟

سید
سید

تماس گرفتم با دانشگاه تربیت مدرس،قبول مشروط می شوید و فقط یک ترم مهلت می دهند و گرنه که اخراج

---
---

سلام. به چه شماره ای تماس گرفتید؟

بهار
بهار

ثبت نام الکترونیکی از کی شروع میشه؟ دوستان اگر میدونین از کجا باید ثبت نام کنیم لطفا فایلش رو بذارید

مطالعات زنان
مطالعات زنان

سلام دوستان
یعنی باید تمام فرم ها، هم دستی پر بشه و هم بعد الکترونیکی ارسال بشه ؟
و باید حضوری بریم دانشکده های محل تحصیل ارشد و این مدارک را بگیریم؟

sanaz
sanaz

با سلام

میتوانید از استادتان خواهش کنید فرم ها را برای تان اسکن کرده و ایمیل کنند.

داوطلب
داوطلب

سلام دوستان . کسی می دونه تراز پژوهش هنر خودگردان کیش چنده؟ ممنون

فاطمه شمالی
فاطمه شمالی

سلام چه جوری تو گلستان تربیت مدرس ثبت نام کنیم؟؟؟؟؟

1
1

با explorer وارد شوید.

فاطمه
فاطمه

با سلام
برای ورود به سامانه گلستان تربیت مدرس برای کد کاربری و رمز عبور چی وارد کنیم؟
دوستان خواهشا کمک کنین

حسین
حسین

خب یکدفعه بگید نمیخوایم پذیرش‌تون کنیم دیگه !!!

بهارک
بهارک

میگن تربیت مدرس وحشتناک سخت گیره و ۶ ماه یکبار آزمونی شبیه جامع میگیره. درسته؟؟

دکتر
دکتر

۶ ماه یبار جلوی همه اساتید باید گرارش بدین که چقدر کار پروژه اتون پیشرفت کرده ولی آزمون جامعش هم شفاهیه هم کتبی یبار هم بیشتر میس

کنکور اقتصاد ۹۶
کنکور اقتصاد ۹۶

ما در مقطع ارشد هم در دانشگاه تربیت مدرس. ۶ ماه یکبار گزارش کار دفاع میکردیم

شیمی تجزیه
شیمی تجزیه

سلام.تو رو خدایکی جواب بده.اطلاعیه دانشگاه بهشتی پیدا نکردم،کجای سایتش هست؟؟؟؟؟؟

بهار
بهار

هنوز همه دانشکده ها اطلاعیه نزدن…. قسمت اخبار دانشگاه بهشتی بعضی دانشکده ها رو زده

معماری،
معماری،

وااااااااااا چطوری تاییده بگیریم از استاد

شوکا
شوکا

زنگ بزنید اگر دسترسی ندارید یا حصوری برید تاییدیه علمی بگیرید اگر دسترسی ندارید بگید کسی فکس کنه براتون یا عکسش رو توی تلگرام بفرسته

محمد
محمد

سلام
این مهلت ثبت نام الکترونیکی مدرس از چه تاریخی شروع میشه و تا چه تاریخی فرصت ثبت نام الکترونیکی هست؟
آماده کردن مدارک و فرم هایی که گذاشتن خیلی طول میکشه برا من که از دانشگاهم تا محل زندگیم ۶۰۰ کیلومتر راهه…
کسی میدونه؟؟؟؟

بهار
بهار

سوال من هم هست… فرم ها باید دستی پر بشه درسته؟ میتونین از طریق ایمیل هم اقدام کنید برای تایید فرم ها

محمد
محمد

آره باید دستی پر بشه فرم های تایید مقاله
آخه مقاله ای همه چیش معلومه نمایه هست خوده استاد راهنما نویسنده مسئولش هست دیگه نمیدونم این فرم های تایید مقاله رو برای چی گذاشتن؟!!
اپلای ام ای تی این قدر دردسر و کاغذبازی نداره که اینا دارن
والا به خدا

بهار
بهار

میشه لطفا فایل این اطلاعیه رو بذارید. روی صفحه دانشگاه تربیت مدرس پیدا نکردم. فرم های شماره ۱ و ۲ کجان؟

احمد
احمد

سلام

به آدرس زیر مراجعه کنید(صفحه حوزه معاونت آموزشی)
http://www.modares.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=17&pageid=13104&newsview=4421

موفق باشید

بهار
بهار

ممنون از لطفتون