مطابق دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 99، در رشته ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی در گرایش‌های زیر دانشجوی دکتری پذیرفته می‌شود:

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

1) علوم اقتصادی

1) اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻴﻤﻪ

2) اﻗﺘﺼﺎد سنجی

3) اﻗﺘﺼﺎد پولی

4) اﻗﺘﺼﺎد اسلامی

5) اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮمی

6) ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی

7) اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ

8) اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎلی

9) اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮی و ﻣﻨﻄﻘﻪای

10) اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﺎﺑﻊ

11) اﻗﺘﺼﺎد رﻳﺎضی

12) اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻬﺎدﮔﺮا

13) اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان

2) اﻗﺘﺼﺎد (گرایش اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻼﻣﺖ)

داوطلبان گرایش‌های مختلف این رشته لازم است در آزمون دکتری مجموعه ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی شرکت نمایند و با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند.

پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام نتایج کنکور دکتری، رتبه داوطلب به همراه نمره تراز کسب شده در آزمون اعلام می‌شود.

پس از اعلام نتایج اولیه در سایت سازمان سنجش، داوطلبان فرصت دارند با توجه به اطلاعات درج شده در کارنامه اولیه آزمون دکتری و نیز بر اساس ظرفیت پذیرش هر یک از دانشگاه‌ها، نسبت به انتخاب رشته آزمون دکتری اقدام نمایند.

سپس بر اساس حدنصاب نمره تراز مدنظر دانشگاه‌ها، نتایج انتخاب رشته اعلام می‌شود و اسامی دانشگاه‌هایی که داوطلبان به مصاحبه دکتری دعوت شده‌اند اعلام می‌شود.

ظرفیت پذیرش دکتری رشته ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی در دانشگاه‌های سراسری

دانشگاه‌های پذیرنده و ظرفیت پذیرش در هر یک از گرایش‌های دکتری رشته ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی متفاوت است که در دفترچه انتخاب رشته دکتری اعلام می‌شود.

جهت اطلاع داوطلبان گرامی آزمون دکتری، در ادامه فهرست دانشگاه‌های دولتی دارای پذیرش و ظرفیت پذیرش گرایش‌های مختلف دکتری رشته ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی ارائه شده است:

ظرفیت دکتری ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی سراسری

ظرفیت پذیرش آزمون دکتری ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی سراسری 98

ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی

تا سال ۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی تنها فهرست واحدهای دانشگاهی دارای پذیرش در مقطع دکتری رشته ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی را اعلام می‌کرد و ظرفیت پذیرش از سوی این دانشگاه اعلام نمی‌شد. اما از سال ۹۸ ظرفیت پذیرش اعلام شد که فهرست واحدهای دانشگاهی دارای پذیرش و نیز ظرفیت پذیرش در هر واحد در رشته ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی مطابق دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد به شرح زیر است:

ظرفیت دکتری ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی دانشگاه آزاد

ظرفیت پذیرش آزمون دکتری ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی آزاد ۹۸

 

اینستاگرام آزمون دکتری