مطابق دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98، در رشته ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی در گرایش‌های زیر دانشجوی دکتری پذیرفته می‌شود:

کانال تلگرام دکتری

1) علوم اقتصادی

1) اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻴﻤﻪ

2) اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻨﺠﻲ

3) اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻮﻟﻲ

4) اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﻲ

5) اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ

6) ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی

7) اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ

8) اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎﻟﻲ

9) اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮی و ﻣﻨﻄﻘﻪای

10) اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﺎﺑﻊ

11) اﻗﺘﺼﺎد رﻳﺎﺿﻲ

12) اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻬﺎدﮔﺮا

13) اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان

2) اﻗﺘﺼﺎد (گرایش اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻼﻣﺖ)

داوطلبان گرایش‌های مختلف این رشته لازم است در آزمون دکتری مجموعه ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی شرکت نمایند و با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند.

پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام نتایج کنکور دکتری، رتبه داوطلب به همراه نمره تراز کسب شده در آزمون اعلام می‌شود.

پس از اعلام نتایج اولیه در سایت سازمان سنجش، داوطلبان فرصت دارند با توجه به اطلاعات درج شده در کارنامه اولیه آزمون دکتری و نیز بر اساس ظرفیت پذیرش هر یک از دانشگاه‌ها، نسبت به انتخاب رشته آزمون دکتری اقدام نمایند.

سپس بر اساس حدنصاب نمره تراز مدنظر دانشگاه‌ها، نتایج انتخاب رشته اعلام می‌شود و اسامی دانشگاه‌هایی که داوطلبان به مصاحبه دکتری دعوت شده‌اند اعلام می‌شود.

ظرفیت پذیرش دکتری رشته ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی در دانشگاه‌های سراسری

دانشگاه‌های پذیرنده و ظرفیت پذیرش در هر یک از گرایش‌های دکتری رشته ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی متفاوت است که در دفترچه انتخاب رشته آزمون دکتری سراسری اعلام می‌شود.

جهت اطلاع داوطلبان گرامی آزمون دکتری، در ادامه فهرست دانشگاه‌های دولتی دارای پذیرش و ظرفیت پذیرش گرایش‌های مختلف دکتری رشته ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی ارائه شده است:

ظرفیت کنکور دکتری 97 - 98 رشته علوم اقتصادی

ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی

قابل توجه است که دانشگاه آزاد اسلامی تنها فهرست واحدهای دانشگاهی دارای پذیرش در مقطع دکتری رشته ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی را اعلام می‌کند و ظرفیت پذیرش از سوی این دانشگاه اعلام نمی‌شود که فهرست واحدهای دانشگاهی دارای پذیرش در رشته ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی مطابق دفترچه انتخاب رشته دکتری 97 دانشگاه آزاد به شرح زیر است:

ظرفیت دکتری 97 - 98 رشته علوم اقتصادی دانشگاه آزاد

بد نیستمیتونست بهتر باشهقابل قبولهخوبعالی (شما اولین نفری هستید که امتیاز میدهید)
Loading...