مطابق دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 99، در رشته ﻋﻠﻮم اجتماعی در گرایش‌های زیر دانشجوی دکتری پذیرفته می‌شود:

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

1) ﺟﺎﻣﻌﻪشناسی

1) ﺟﺎﻣﻌﻪشناسی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮسعه

2) ﺟﺎﻣﻌﻪشناسی ﻓﺮهنگی

3) ﺟﺎﻣﻌﻪشناسی ﮔﺮوهﻫﺎی اجتماعی

4) ﺟﺎﻣﻌﻪشناسی ﺳﻴﺎسی

5) ﺟﺎﻣﻌﻪشناسی ﻣﺴﺎﺋﻞ اجتماعی اﻳﺮان

6) ﺗﻮﺳﻌﻪ اجتماعی ـ روﺳﺘﺎیی

2) رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎعی

3) ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻓﺮهنگی

4) داﻧﺶ اجتماعی ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ

5) ﻣﺮدم شناسی

داوطلبان گرایش‌های مختلف این رشته لازم است در آزمون دکتری مجموعه ﻋﻠﻮم اجتماعی شرکت نمایند و با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته ﻋﻠﻮم اجتماعی نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند.

پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام نتایج کنکور دکتری، رتبه داوطلب به همراه نمره تراز کسب شده در آزمون اعلام می‌شود.

پس از اعلام نتایج اولیه در سایت سازمان سنجش، داوطلبان فرصت دارند با توجه به اطلاعات درج شده در کارنامه اولیه آزمون دکتری و نیز بر اساس ظرفیت پذیرش هر یک از دانشگاه‌ها، نسبت به انتخاب رشته آزمون دکتری اقدام نمایند.

سپس بر اساس حدنصاب نمره تراز مدنظر دانشگاه‌ها، نتایج انتخاب رشته اعلام می‌شود و اسامی دانشگاه‌هایی که داوطلبان به مصاحبه دکتری دعوت شده‌اند اعلام می‌شود.

ظرفیت پذیرش دکتری رشته ﻋﻠﻮم اجتماعی در دانشگاه‌های سراسری

دانشگاه‌های پذیرنده و ظرفیت پذیرش در هر یک از گرایش‌های دکتری رشته ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎعی متفاوت است که در دفترچه انتخاب رشته دکتری اعلام می‌شود.

جهت اطلاع داوطلبان گرامی آزمون دکتری، در ادامه فهرست دانشگاه‌های دولتی دارای پذیرش و ظرفیت پذیرش گرایش‌های مختلف دکتری رشته ﻋﻠﻮم اجتماعی ارائه شده است:

ظرفیت دکتری ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎعی سراسری

ظرفیت پذیرش آزمون دکتری ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎعی  سراسری 98

ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته ﻋﻠﻮم اجتماعی

تا سال ۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی تنها فهرست واحدهای دانشگاهی دارای پذیرش در مقطع دکتری رشته ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎعی را اعلام می‌کرد و ظرفیت پذیرش از سوی این دانشگاه اعلام نمی‌شد. اما از سال ۹۸ ظرفیت پذیرش اعلام شد که فهرست واحدهای دانشگاهی دارای پذیرش و نیز ظرفیت پذیرش در هر واحد در رشته ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎعی مطابق دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد به شرح زیر است:

ظرفیت دکتری ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎعی  دانشگاه آزاد

ظرفیت پذیرش آزمون دکتری ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎعی  آزاد ۹۸

 

اینستاگرام آزمون دکتری