مطابق دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98، در رشته ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻛﻼم اسلامی در گرایش‌های زیر دانشجوی دکتری پذیرفته می‌شود:

کانال تلگرام دکتری

1) ﻣﺬاﻫﺐ ﻛﻼﻣﻲ

2) ﺷﻴﻌﻪﺷﻨﺎسی

3) دﻳﻦ ﭘﮋوهی

4) ﺣﻜﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﻴﻪ

5) ﺣﻜﻤﺖ ﻫﻨﺮﻫﺎی دینی

6) ﻛﻼم اﻣﺎﻣﻴﻪ

7) ﻛﻼم ﺷﻴﻌﻪ (گرایش اﻣﺎﻣﺖ)

8) وﻫﺎﺑﻴﺖ ﺷﻨﺎسی

9) کلام

  1. ﻓﻠﺴﻔﻪ دﻳﻦ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻼمی
  2. ﻛﻼم تطبیقی
  3. ﻛﻼم اﺳﻼمی
  4. ﻳﻬﻮد و ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ
  5. ادﻳﺎن ﻏﻴﺮاﺑﺮاهیمی

10) ﻓﻠﺴﻔﻪ اسلامی 

11) ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻛﻼم اسلامی 

داوطلبان گرایش‌های مختلف این رشته لازم است در آزمون دکتری مجموعه ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻛﻼم اسلامی شرکت نمایند و با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻛﻼم اسلامی نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند.

پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام نتایج کنکور دکتری، رتبه داوطلب به همراه نمره تراز کسب شده در آزمون اعلام می‌شود.

پس از اعلام نتایج اولیه در سایت سازمان سنجش، داوطلبان فرصت دارند با توجه به اطلاعات درج شده در کارنامه اولیه آزمون دکتری و نیز بر اساس ظرفیت پذیرش هر یک از دانشگاه‌ها، نسبت به انتخاب رشته آزمون دکتری اقدام نمایند.

سپس بر اساس حدنصاب نمره تراز مدنظر دانشگاه‌ها، نتایج انتخاب رشته اعلام می‌شود و اسامی دانشگاه‌هایی که داوطلبان به مصاحبه دکتری دعوت شده‌اند اعلام می‌شود.

ظرفیت پذیرش دکتری رشته ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻛﻼم اسلامی در دانشگاه‌های سراسری

دانشگاه‌های پذیرنده و ظرفیت پذیرش در هر یک از گرایش‌های دکتری رشته ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻛﻼم اسلامی متفاوت است که در دفترچه انتخاب رشته آزمون دکتری سراسری اعلام می‌شود.

جهت اطلاع داوطلبان گرامی آزمون دکتری، در ادامه فهرست دانشگاه‌های دولتی دارای پذیرش و ظرفیت پذیرش گرایش‌های مختلف دکتری رشته ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻛﻼم اسلامی ارائه شده است:

ظرفیت دکتری ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻛﻼم اسلامی سراسری

ظرفیت پذیرش آزمون دکتری ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻛﻼم اسلامی  سراسری 98

ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻛﻼم اسلامی

قابل توجه است که دانشگاه آزاد اسلامی تنها فهرست واحدهای دانشگاهی دارای پذیرش در مقطع دکتری رشته ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻛﻼم اسلامی را اعلام می‌کند و ظرفیت پذیرش از سوی این دانشگاه اعلام نمی‌شود که فهرست واحدهای دانشگاهی دارای پذیرش در رشته ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻛﻼم اسلامی مطابق دفترچه انتخاب رشته دکتری 98 دانشگاه آزاد به شرح زیر است:

ظرفیت دکتری ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻛﻼم اسلامی دانشگاه آزاد

ظرفیت پذیرش آزمون دکتری ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻛﻼم اسلامی آزاد ۹۸

بد نیستمیتونست بهتر باشهقابل قبولهخوبعالی (شما اولین نفری هستید که امتیاز میدهید)
Loading...