فهرست اسامی دانشگاه‌ها و ظرفیت پذیرش دکتری رشته مهندسی صنایع در دفترچه های انتخاب رشته دکترا سراسری و دانشگاه آزاد اطلاع‌رسانی می‌شود.