فهرست اسامی دانشگاه‌ها و ظرفیت پذیرش دکتری رشته مهندسی نفت در دفترچه های انتخاب رشته دکترا سراسری و دانشگاه آزاد اطلاع‌رسانی می‌شود.