فهرست اسامی دانشگاه‌ها و ظرفیت پذیرش دکتری رشته ﻣﻌﻤﺎری در دفترچه های انتخاب رشته دکترا سراسری و دانشگاه آزاد اطلاع‌رسانی می‌شود.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطل