فهرست رشته های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه شاهد در سال تحصیلی 97-98 منتشر شد.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه شاهد از میان داوطلبان واجد شرایط پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری در رشته‌های جدول ذیل، برای سال 1397 دانشجو پذیرش می پذیرد.

مشاهده اطلاعیه پذیرش دکتری بدون آزمون 1397 دانشگاه شاهد

دانشکده عنوان رشته/گرایش
هنر پژوهش هنر
تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی
علوم انسانی روانشناسی بالینی
فلسفه تعلیم و تربیت
مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی
فنی و مهندسی مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)
مهندسی برق مخابرات (میدان وموج)
مهندسی برق مخابرات (سیستم)
مهندسی برق (قدرت)
مهندسی برق (الکترونیک)
مهندسی صنایع
علوم پایه میکروبیولوژی
علوم جانوری (فیزیولوژی جانوری)
علوم گیاهی (فیزیولوژی گیاهی)
ریاضی کاربردی با 2 گرایش (آنالیز عددی و تحقیق درعملیات)
ریاضی محض با 3 گرایش (جبر ـ آنالیز و هندسه)
علوم کشاورزی  

آگروتکنولوژی با 2 گرایش (فیزیولوژی گیاهان زراعی، اکولوژی گیاهان زراعی)