معاون آموزشی وزیر علوم گفت: ظرفیت کلاس‌ های دوره دکتری 5 تا 7 نفر در نظر گرفته شده است.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش ایسنا، معاون آموزشی وزیر علوم با ابراز نگرانی از رشد بیش از حد مراکز آموزش عالی در کشور گفت: برای این امر قوانینی برای نظارت بر رشد کمی دانشگاهها اعمال شده تا دانشگاهها بتوانند بر اساس شاخص‌های کیفی و به صورت قانون‌مدار اقدام به افزایش کیفیت آموزشی کنند. در این زمینه سقف ظرفیت کلاس‌های دوره دکتری 5 تا 7 نفر در نظر گرفته شده است.

شریعتی نیاسر با تاکید بر این که دانشگاهها اعم از دولتی و غیر دولتی اگر این سقف را عمل نکنند بر خلاف قانون عمل کرده‌اند ادامه داد: بر این اساس ما نظارت هایی داشته‌ایم به گونه‌ای که از سال 94 تاکنون 30 موسسه غیر انتفاعی لغو مجوز و یا منحل شده‌اند و ظرفیت 16 موسسه به صفر رسیده است.

معاون آموزشی وزیر علوم دلایل این امر را عدم احراز شرایط اعلام شده از سوی شورای گسترش آموزش عالی در این دانشگاهها ذکر کرد و گفت: علاوه بر آن در سالهای قبل تعدادی از مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی که عملکرد خوبی داشتند از موسسه به دانشگاه ارتقاء یافته‌اند.