رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور می گوید: با متمرکز شدن زیرنظام ها، نیازی به پذیرش دانشجو در مرحله تکمیل ظرفیت نیست و دانشگاه ها در برگزاری فرایند تکمیل ظرفیت با مشکلات اجرایی مواجه شدند.

کانال تلگرام دکتری

ابراهیم خدایی در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا در مورد علت حذف تکمیل ظرفیت از سال آینده در دانشگاه ها، توضیح داد: تکمیل ظرفیت برای دانشگاه ها مشکلات اجرایی به دنبال دارد. اگر انتخاب رشته به صورت متمرکز برای کل زیرنظام ها انجام شود، نیازی به تکمیل ظرفیت نداریم و از تعداد دانشجویان هم به دلیل حذف تکمیل ظرفیت، کاسته نمی شود.
یادآور می شود: حذف تکمیل ظرفیت دانشگاه ها از مهرماه امسال در برخی دانشگاه های کشور انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو، قرار بود تکمیل ظرفیت در سال 97 برای هیچ کدام از مقاطع تحصیلی دانشگاه ها و مراکز آموزشی کشور اجرا نشود.
به گفته رئیس سازمان سنجش و آموزش، به خاطر برخی الزامات، مصوبه در سال تحصیلی جاری به طور کامل اجرا نشد. در صورتی که الزامات مورد نیاز در تمام زیرنظام های آموزشی(دانشگاه های فنی و حرفه ای، پیام نور، دانشگاه های دولتی، موسسات پژوهشی و فناوری، مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرایی، دانشگاه های مجازی، فرهنگیان و جامع علمی کاربردی) صورت گیرد، حذف تکمیل ظرفیت به طور کامل اجرا خواهد شد.
معاون وزیر علوم اظهار کرد نمی توان به یک دانشگاه مجوز تکمیل ظرفیت ارائه داد اما از سوی دیگر، دانشگاهی خودسرانه اقدام به پذیرش دانشجو در تکمیل ظرفیت کند؛ این امر مشابه اتفاقی است که در دانشگاه آزاد رخ داد.
وی از اجرایی شدن تکمیل ظرفیت برای دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در گذشته خبر داد.