صفحه اصلی/دانلود سؤالات دکتری 98, طراحی کاربردی دینامیک و کنترل و ارتعاشات/دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی مکانیک – دینامیک، کنترل و ارتعاشات کد 2323
مدرسان شریف
وکیلی
نگاره
سنجش و دانش
نوگام
آریادانش
کافه تدریس