/, دکتری سراسری/آمار اشتغال فارغ التحصیلان دکتری در صدر شاغلین فارغ التحصیل دانشگاهی

مدرسان شریف

آمار اشتغال فارغ التحصیلان دکتری در صدر شاغلین فارغ التحصیل دانشگاهی

به طور کلی با افزایش سطح تحصیلات، درصد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی افزایش می یابد.

به گزارش مهر، طرح رصد اشتغال فارغ التحصیلان برای اولین بار از سوی وزارت علوم اجرا شد که براساس نتایج این طرح حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد فارغ التحصیلان ۸۷ دانشگاه درحال حاضر مشغول به کار هستند.

پیمایش مسیر شغلی فارغ التحصیلان و پیگیری دائمی موضوعی بود که به صورت پراکنده در سطح دانشگاه ها انجام شده بود اما در سال جاری این طرح از سوی وزارت علوم به صورت سراسری اجرا شد تا براساس نتایج این طرح، بتوان برای ظرفیت پذیرش در رشته های مختلف، بازنگری متون درسی و آموزش های کاربردی به دانشجویان برنامه ریزی و سیاستگذاری کرد.

طرح رصد اشتغال فارغ التحصیلان برای اولین بار است که در کشور اجرایی شده و قرار است در سال های آینده با حضور دانشگاه های بیشتری انجام شود.

هدف وزارت علوم در طرح رصد اشتغال دانش آموختگان

محمد سعید سیف، مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم تاکید دارد که هدف این وزارتخانه از اجرای طرح رصد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی مقایسه دانشگاه ها با یکدیگر نیست بلکه هدف از اجرای این طرح برنامه ریزی و سیاستگذاری دقیق تر برای توسعه آموزش عالی است.

وی افزود: در سال جاری هدف این بود که طرح آغاز شود و امیدواریم در سال های آینده دانشگاه های بیشتری در این طرح مشارکت کنند.

مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم خاطرنشان کرد: ۸۷ دانشگاه کشور در این طرح شرکت کردند که براساس آمارهای موجود حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد دانش آموختگان این دانشگاه ها شاغل هستند.

سیف تاکید کرد: در دانشگاه هایی که در طرح رصد اشتغال فارغ التحصیلان شرکت کردند، ارتباط خوبی میان فارغ التحصیلان و بدنه دانشگاه ایجاد شده است.

وی گفت: دانشگاه ها پس از شناسایی فارغ التحصیلان خود می توانند از آنها در امور مختلف، کمک فکری دریافت کنند و همچنین موضوع ارتباط صنعت و دانشگاه نیز افزایش می یابد.

مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم تاکید کرد: در سال های آینده باتوجه به اینکه آمارها دقیق تر و تعداد دانشگاه هایی که در این طرح شرکت می کنند نیز بیشتر می شود بنابراین می توانیم آمارهای مقایسه ای داشته باشیم.

سیف اظهار داشت: بخش زیادی از بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی مربوط به دانشگاه های کوچک و غیر دولتی هستند که این دانشگاه ها در طرح وزارت علوم مشارکت نداشتند.

وی خاطرنشان کرد: با رصد اشتغال فارغ التحصیلان، دانشگاه ها می توانند برای رشته های خود برنامه ریزی کنند به این نحو که اگر اشتغال فارغ التحصیلان یک رشته پایین باشد دانشگاه ها می توانند پذیرش در آن رشته را کاهش و یا به دانشجویان مهارت های شغلی آموزش دهند.

مدیرکل ارتباط با صنعت وزارت علوم تاکید کرد: وزارت علوم برنامه دارد هرساله این طرح را اجرا و نتایج آن را اعلام کند.

جدول دانشگاه هایی که در طرح رصد اشتغال شرکت کرده اند

ردیفدانشگاهردیفدانشگاهدریفدانشگاهردیفدانشگاهردیفدانشگاه
۱اردکان۲۱پیام نورمرکزی۴۱دامغان۶۱شهید باهنر کرمان۸۱صنعتی شریف
۲صنعتی قم۲۲علوم و فنون دریایی خرمشهر۴۲گلستان۶۲یاسوج۸۲علوم و معارف قرآن کریم
۳ارومیه۲۳تحصیلات تکمیلی وفناوری پیشرفته کرمان۴۳رازی کرمانشاه۶۳یاسوج۸۳صنعتی شیراز
۴صنعتی قوچان۲۴علوم وفنون مازندران۴۴گنبد کاووس۶۴یزد۸۴سیستان و بلوچستان
۵اصفهان۲۵تربت حیدریه۴۵زابل۶۵شهید چمران اهواز۸۵مراغه
۶صنعتی کرمانشاه۲۶فردوسی مشهد۴۶گیلان۶۶دانشگاه غیر انتفاعی خیام مشهد۸۶صنعتی سیرجان
۷امیرالمومنین۲۷تربیت مدرس۴۷زنجان۶۷شهید مدنی آذربایجان۸۷علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
۸صنعتی نوشیروانی بابل۲۸فرزانگان سمنان۴۸لرستان۶۸دانشگاه گرمسار  
۹ایلام۲۹تفرش۴۹الزهرا۶۹شیراز  
۱۰صنعتی همدان۳۰فسا۵۰محقق اردبیلی۷۰دانشگاه بیرجند  
۱۱بجنورد۳۱جهرم۵۱سمنان۷۱صنعتی اراک  
۱۲علامه طباطبایی۳۲فناوری نوین آمل۵۲میبد۷۲دانشگاه صنعتی ارومیه  
۱۳بزرگمهر قائنات۳۳جیرفت۵۳سیدجمال الدین اسدآبادی۷۳صنعتی بیرجند  
۱۴علم و صنعت ایران۳۴فنی و حرفه ای۵۴نوین سبزوار۷۴حکیم سبزوار  
۱۵علم و صنعت ایران۳۵حضرت معصومه(س)۵۵شمال۷۵صنعتی خاتم انبیاء بهبهان  
۱۶علم و هنر یزد۳۶کاشان۵۶نیشابور۷۶صنعتی خواجه نصیر  
۱۷بوعلی سینا همدان۳۷خلیج فارس۵۷شهداء هویزه۷۸صنعتی سهند  
۱۸علمی-کاربردی۳۸کردستان۵۸هرمزگان۷۹اراک  
۱۹بین المللی امام رضا(ع)۳۹خوارزمی۵۹شهرکرد۸۰صنعتی شاهرود  
۲۰علوم قضایی و خدمات اداری۴۰کوثر۶۰ولی عصر رفسنجان۸۰دریانوردی و علم دریایی چابهار  

در طرح رصد اشتغال فارغ التحصیلان به آمارهای مرکز آمار ایران اشاره شده است که براساس اعلام این مرکز، تعداد ۳ میلیون و ۷۹۴ هزار و ۴۲۰ دانشجو در دانشگاه های کشور مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد یک میلیون و ۷۲۳ هزار و ۲۶۹ نفر زن و ۲ میلیون و ۷۱ هزار و ۱۵۱ دانشجو مرد هستند.

براساس آمارهای مرکز آمار ایران بیشترین جذب فارغ التحصیلان در بخش خدمات شامل سازمان ها، دستگاه ها، ادرات دولتی، خصوصی و آموزش و پرورش، دانشگاه و… است.

ظرفیت اشتغال فارغ التحصیلان در حوزه های خدمات محدود است و در این حوزه تنها بخشی از فارغ التحصیلان جذب می شوند و جمعیت زیادی از فارغ التحصیلان به دلیل عدم آموزش های مهارتی و عدم نیازهای خدماتی، بیکار می مانند.

عدم هماهنگی میان فرصت های شغلی موجود در بخش های مختلف اقتصاد و به عبارتی کمبود تقاضا، بروز پدیده بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی را فراهم ساخته است.

سامانه طرح رصد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه ها با هدف مدیریت و دسترسی آسان به داده ها، تجزیه و تحلیل آمار، آنلاین بودن آن و نتیجه گیری در رشته های مختلف و مقاطع متفاوت راه اندازی شد که در سال جاری ۸۷ دانشگاه در این طرح شرکت و آمار و اطلاعات فارغ التحصیلان خود را در این سامانه بارگذاری کرده اند.

همزمان با دریافت اطلاعات مورد نیاز از وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی، وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان در سامانه های ثبت شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بررسی و نتایج حاصل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

آمار اشتغال فارغ التحصیلان در ۴ دانشگاه بزرگ کشور

براساس نتایج به دست آمده مشخص شد که ۵۶.۳ درصد دانش آموختگان دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان بزرگترین دانشگاه تخصصی در حوزه علوم انسانی شاغل هستند و به صورت جزئی ۸۴.۷ درصد فارغ التحصیلان دوره دکتری، ۴۹.۶ درصد فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد، ۳۴.۸ درصد دانشجویان مقطع کارشناسی این دانشگاه مشغول به کار هستند.

همچنین براساس آمارهای ارائه شده توسط دانشگاه علم و صنعت به سامانه رصد اشتغال فارغ التحصیلان، در مجموع ۷۴.۷ درصد فارغ التحصیلان این دانشگاه مشغول به کار هستند که ۹۳.۱ درصد فارغ التحصیلان دوره دکتری، ۵۲.۹ درصد فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد و ۷۸.۲ درصد فارغ التحصیلان دوره کارشناسی این دانشگاه شاغل هستند.

براساس آمارهای موجود در این سامانه ۷۱.۵ درصد فارغ التحصیلان دانشگاه تربیت مدرس شاغل هستند که در مقطع کارشناسی ارشد ۵۶ درصد و در مقطع دکتری ۸۷ درصد دانش آموختگان این دانشگاه شغل دارند.

همچنین بررسی وضعیت دانشگاه بوعلی سینا همدان نیز نشان می دهد، در مجموع ۶۷ درصد فارغ التحصیلان این دانشگاه شاغل هستند. در این دانشگاه ۹۳ درصد فارغ التحصیلان دوره دکتری، ۶۹.۷۸ درصد فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد و ۳۸ درصد فارغ التحصیلان دوره کارشناسی مشغول به کار هستند.

براساس اعلام وزارت علوم همانطور که در نمودارهای بالا مشاهده می شود به طور کلی با افزایش سطح تحصیلات، درصد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی افزایش می یابد.

میزان اشتغال رشته های مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی در ۱۸ دانشگاه

در طرح رصد اشتغال دانش آموختگان وزارت علوم براساس آمار دریافتی از دانشگاه ها، میانگین درصد اشتغال فارغ التحصیلان سال تحصیلی ۹۳-۹۴ در برخی از رشته ها در ۱۸ دانشگاه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

در این تحلیل پراکندگی دانشگاه ها و رشته های متنوع در نظر گرفته شد. رشته های مکانیک، کامپیوتر، عمران، برق و زبان انگلیسی جز رشته های با میانگین درصد اشتغال بین ۵۰ تا ۶۰ درصد بودند.

همچنین رشته های علوم پایه مانند ریاضی، فیزیک، ادبیات فارسی نیز جز رشته های با میانگین رصد اشتغال بین ۱۰ تا ۴۰ درصد قرار داشتند.

میانگین شاغلین برخی رشته ها در 18 دانشگاه کشور

براساس این طرح، درصد اشتغال دانشگاه ها در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تعیین شده است که از سوی وزارت علوم آمارهای برخی از دانشگاه ها منتشر شده است.

وزارت علوم میانگین درصد اشتغال فارغ التحصیلان دوره کارشناسی در ۲۰ دانشگاه کشور را اعلام کرده است که نام دانشگاه های بزرگی مانند شهید بهشتی، خواجه نصیر، علم و صنعت، بوعلی سینای همدان، رازی کرمانشاه، کاشان، خوارزمی و هرمزگان در آن به چشم می خورد.

براساس این نمودار دانشگاه صنعتی سهند تبریز با ۸۷ درصد اشتغال فارغ التحصیلان دوره کارشناسی در صدر نمودار قرار دارد و دانشگاه های شهید بهشتی و خواجه نصر الدین طوسی در رده های دوم و سوم هستند.

در میان ۲۰ دانشگاه مورد بررسی، ۱۰ دانشگاه اول به تربیت متشکل از دانشگاه های صنعتی سهند، شهید بهشتی، صنعتی خواجه نصیر، گلستان، علم و صنعت، بوعلی سینا همدان، صنعتی قم، علم و هنر یزد، رازی کرمانشاه و فسا هستند.

همچنین میانگین درصد اشتغال در ۳۰ دانشگاه برای مقطع کارشناسی ارشد نیز اعلام شده است که دانشگاه های صنعتی سهند تبریز، بوعلی سینا همدان،  علم و صنعت، علم و هنر یزد، علم و معارف قرآن کریم، سید جمال الدین اسدآبادی، محقق اردبیلی، سمنان، یاسوج و خوارزمی به ترتیب بیشترین میزان اشتغال را داشته اند.

میانگین درصد اشتغال دانشگاه ها در مقطع دکتری نیز در این طرح مورد بررسی قرار گرفت که از سوی وزارت علوم وضعیت ۱۹ دانشگاه در این شاخص با یکدیگر مقایسه شده است.

در این میان اشتغال در دوره دکتری دانشگاه های ولی عصر رفسنجان، صنعتی سهند تبریز، میبد و  شهید بهشتی به صورت ۱۰۰درصد اعلام شده است.

براساس اعلام وزارت علوم درصد اشتغال دوره های دکتری در دانشگاه های محقق اردبیلی، بوعلی سینا همدان، سمنان، علم و صنعت ایران سیستان و بلوچستان و رازی کرمانشاه از ۹۰ تا ۹۷ درصد اعلام شده است.

آمار اشتغال فارغ التحصیلان دکتری در صدر شاغلین فارغ التحصیل دانشگاهی
1 (20%)
۱۳۹۷-۱۱-۱۵ ۱۹:۳۸:۰۴ +۰۳:۳۰۱۱ بهمن, ۱۳۹۷|تک, دکتری سراسری|۷۰ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
از# به علیرضا و الی
از# به علیرضا و الی

آیا ما سه نفر یک نفر هسیم؟
دوستمون “دپ (دانای کل، فارغ التحصیل دانشگاه های سطح ۱)” اینطور فکر میکنن
اگه این کامنت رو میخونید پاسخ دوستمون رو بدین

علیرضا
علیرضا

سلام من نمی دونم شما منظورتون چیه از این حرف
ولی قطعا ما سه نفر یکی نیستیم

#
#

سلام
دوستمون “دپ” فکر میکنن من یک نفر با سه نام کاربری مختلف با اسامی# و الی و علیرضا هستم در یکی از کامنتاشون گفتن
ممنون از پاسختون دوست عزیز

دپ
دپ

من خودم مقطع ارشد رو علم و صنعت بودم . این آمار ساختگیه به این جهت که توی علم و صنعت اصلا اجازه نمیدن دانشجوی دکتری همزمان هم شاغل باشه و هم درس هم بخونه . چون شما تو دکتری معدلت نباید زیر ۱۶ باشه و این شاغل بودن به درس لطمه میزنه خصوصا در دانشگاه سطح بالایی مثل علم و صنعت . برای همین توی جلسه ی مصاحبه افراد شاغل رو رد می کنند .

#
#

تعدادی از دوستانم در علم و صنعت هستن و در مقطع دکتری شاغل هستن
اینکه بگین بیکارم یک ترفند برای قبولیه در مصاحبه است

دپ
دپ

سوابق شما بررسی میشه . به همین راحتی نیست که شما بگی بیکارم اونا هم باور کنند !!!
دانشگاه علم و صنعت فوق العاده در امر پذیرش سخت گیرانه عمل می کنه و مو رو از ماست میکشه بیرون .

#
#

دوست عزیز بیکاری تا کی میتونه ادامه داشته باشه اگه موقع مصاحبه بیکار باشی بعد پذیرش بعد دو ترم اول برای خودت یه شغل پیدا میکنی خصوصا در رشته های مهندسی
من ارشد علم و صنعت درس خوندم و در رشته ما برخی از دانشجویان دکتری شاغل بودن

دپ
دپ

اینی که شما میگی در دانشگاه آزاد شاید شدنی باشه چون هم کسب نمره راحت تره و هم برای تز دکتری از شما مقاله ی ISI با ایمپکت فکتور بالا نمیخواند . ولی در دانشگاه علم و صنعت که جزء دانشگاه های سخت گیر و سطح ۱ کشور هست ، اشتغال همراه با تحصیل در مقطع دکتری به دلیل سخت گیری در امر ارزیابی و پژوهش امکان پذیر نیست . این نشون میده شما اصلا در این دانشگاه نبودید و به سخت گیری هایی که در این دانشگاه میشه چه در امر آموزش و چه در امر پژوهش واقف نیستید… ادامه نظر»

#
#

اگه ساکن تهران هستین تشریف ببرید دانشکده فیزیک و صنایع یا حتی از دوستان خوابگاهی بپرسین تا کاملا مطمئن بشین در بین دانشجویان دکتری افراد شاغل هم هستن که سه نفر از این افراد از دوستان بنده هستن
انقدر شعار ندین لطفا

#
#

برید پایین همینه صفحه و کامنت امروز جناب علیرضا رو بخونید
فرمودن معلم هستن و در یک دانشگاه سطح ۱ درس میخونن

دپ
دپ

> # : در مورد کامنت اولتون : همونطور که در اولین کامنتم عرض کردم بنده خودم مقطع ارشد رو در دانشگاه علم و صنعت بودم نه تنها در علم و صنعت ، بلکه در دانشگاه های خواجه نصیر در مقطع کارشناسی و دانشگاه تربیت مدرس در مقطع دکتری هم بودم . و کاملا میدونم که در این دانشگاه ها چه اتفاقاتی میفته چون سیستم کاریشون رو از نزدیک دیدم . بنابراین مطالبی که راجع به اشتغال گفتم کاملا بر اساس واقعیات و مشاهدات خودم هست . لذا از این جهت می گم که امکان اشتغال در مقطع دکتری چه… ادامه نظر»

#
#

رده بندی دانشگاه ها رو خوب میدونم شاید اسما برخی سطح یک باشن ولی عملا نیستن در برخی رشته ها شما فکر کنید دانشجویان دکتری شاغل نیستن شاید با این تفکر اشتباهتون به جایی برسید در ضمن هر کسی هم که شاغله نیازی نیست به همه اعلام کنه این موضوع رو برخی اساتید با دانشجویان راه میان بنده هم ۴ ساله که با دانشجویان دکتری علم و صنعت در رشته تحصیلی ام همکاری علمی دارم و برخی از اونها شاغل هستن،ببخشید که نمیتونم اسامی این افراد رو برای درک بیشتر شما اعلام کنم تا از نزدیک اوضاع رو متوجه بشین… ادامه نظر»

دپ
دپ

> # : (راجع به کامنت اولتون ) در مورد این جمله اتون : ” رده بندی دانشگاه ها رو خوب میدونم ” > خب این نشون میده که نام کاربری ” علیرضا ” هم خود شما هستید ، چون بنده راجع به ایشون اظهار نظر کردم نه شما !!! در صورتی که شما پاسخ دادید . چه بسا نام کاربری ” الی ” و سایر نام های کاربری هم خود شما باشید .!!!! در مورد این جمله اتون : ” شاید اسما برخی سطح یک باشن ولی عملا نیستن در برخی رشته ها ” > تمام دانشگاه هایی که… ادامه نظر»

#
#

امیدوارم جناب علیرضا و خانم الی بیاین و پاسخ شما رو بدن برای من اهمیتی نداره که فردی چون شما در موردم چه اظهار نظری میکنه باورهای غلط شما در مورد اینکه من ارشد علم و صنعت درس نخوندم یک دروغ روشن و آشکار است احتمالا خودتون در هیچ مقطعی در دانشگاه سطح یک تحصیل نکردین من هر جا که لازم بدونم با نام کاربری# خودم اظهار نظر میکنم و نیازی به تغییر اون نمیبینم من خیلی بهتر از شما با سیستم دانشگاههای به اصطلاح سطح ۱ آشنا هستم نیازی به راهنمایی شما در این زمینه نیست در ضمن ادعاتون… ادامه نظر»

#
#

در ضمن کامنت بالاتره خودتون به بنده رو بخونید ببینید در مورد سطح دانشگاها برای چه کسی کامنت گذاشتین؟ تا افراد مختلف رو یک نفر یا به جای هم تصور نکنید

الی
الی

محض اطلاعتون کسب نمره شدیدا سخته در دانشگاه ازاد ما، و مقاله یisi هم میخوان و اجباریه.

#
#

برید یک سری به دانشگاه های دولتی بزنید آمار واقعی دستتون میاد از شاغل بودن برخی دانشجویان دکتری دانشگاه های سراسری
مقاومتتون بیفایده است وقتی چندتا از نزدیکترین دوستان من در مقطع دکتری شاغل هستن دلیلی بر تحمیل حرفهای شما وجود نداره
جناب علیرضا هم که گفتن شاغل هستن حداقل به این یک مورد توجه کنید

دپ
دپ

> الی : بنده به مدت ۶ ترم در دانشگاه های علوم و تحقیقات و تهران مرکز تدریس داشتم ( دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد ) و در کنار این مشاوره ۱۷ پایان نامه در مقطع ارشد و دکتری رو به عهده گرفتم . چیزی که من در این دانشگاه ها که مثلا جزء بهترین واحد های دانشگاه آزاد هستند!! مشاهده کردم ، این بود که هیچگونه سخت گیری بابت چاپ مقاله از تز ارشد و دکتری در ژورنال های ISI با ایمپکت فکتور بالا وجود نداشت و نهایتا به دادن مقالات کنفرانسی داخلی که هیچگونه ریوایزی نمیخوره و به… ادامه نظر»

#
#

کسی برای دفاع در مقطع ارشد در دانشگاه سراسری نیازی نیست حتما مقاله بده من سال ۹۶ دفاع کردم و مقاله ندادم
برخی دوستان در مقطع ارشد ایمپکت مقالاتشون زیر ۰.۵ هم بود تا ۲ خورده ای
منظورتون از ایمپکت بالا چنده آی اف۱۰ یا ۲۰ یا ۳۰ به بالا؟؟؟؟ که باید عرض کنم این ایمپکت در هیج جای ایران مشاهده نشده
انقدر جلوی دوستان دانشگاه آزادی کلاس نابجا نذارید
شاید زمان شما سالها قبل مثلا ۱۵ سال پیش اینطور بود که بعید میدونم اینطور بوده باشه

الی
الی

دوست عزیز قرار نیس چوت شما یه دانشگاهو اینجوری دیدین بقیه رو با یک چشم نگاه کنین. اصلا من هیچ نظری راجب بقیه دانشگاه ها نمیدم. فقط راجب دانشگاه خودم صحبت میکنم دانشگاه ازاد قم رشته میکروبیولوژی، برین و آمار و اطلاع دقیق بگیرین تا دیگه همه رو با یک چشم نبینید. دانشگاه ما فوق العاده سختگیر هست و کساییکه تو رشته من هستن میدونن که این دانشگاه جز سختگیر ترین دانشگاه ها تو گرایش من هست و بالاترین ترازو توی کل کشور دربین دانشگاه های ازاد داره تو گرایش خودم. و اساتید شرط دفاع رو حداقل یک مقاله isi… ادامه نظر»

مملی
مملی

با سلام …….ای اس ای سخت نیست بلکه مقاله ای اس ای در ژورنالهای با کیفیت و با موضوع روز سهت می باشد….

جامعه شناسی گیلان به مهدی مهندسی مکانیک
جامعه شناسی گیلان به مهدی مهندسی مکانیک

جناب مهدی بنده یادگیری نرم افزار را رد نکردم.شما هم بهتره پیام هارا درست مطالعه نماید. بنده نوشتم برای حل مسائل کشور فقط دانستن نرم افزار کفایت نمیکنه.نه اینکه نرم افزار را کنار بگذاریم.بهتره عجولانه ننویسید.بنده متن های شما را مطالعه کردم. همانجور نوشتم نظربنده به شما نزدیک است.

مهدی مهندسی مکانیک
مهدی مهندسی مکانیک

در کامنتی که نوشتم پاسخ این مطلبتان را هم دادم.به مطلب پایین مراجعه کنید.
موفق باشید.

جامعه شناسی گیلان به مهدی مهندسی مکانیک
جامعه شناسی گیلان به مهدی مهندسی مکانیک

اولا نظراتم در جهت خلاف شمانیست دوما بنده قبل شما نگارش کردم مهارت زندگی بااهمیت است.سوما در کشورهای توسعه یافته بهترین ها معلم می شوند(منظورم ازنظرمدرک نیست. بلکه تلاش اراده و هوش است).چهارما فرارشته ای می نویسم ما باید مشکلات صنعتی اقتصادی اجتماعی مون را بشناسیم و سپس در جهت رفع اش اقدام کنیم. پنجما ما مهندس اداره ای تربیت کردیم نه مهندس عملیاتی و اجرایی

مهدی مهندسی مکانیک
مهدی مهندسی مکانیک

سلام مجدد نمی دانم چرا پست جداگانه می گذارید.چون برای پیگیری مطلب بنده رجوع به پست شما ضروریست و با این کار پیوستگی مطالب از دست می رود و چه من متوجه نمیشوم این پاسخ ها را در جواب کدام قسمت صحبت من نوشتید چه مخاطب .اگر هم اینطور راحت ترید داخل گیومه صحبت بنده را قرار دهید.تا مشخص شود دقیقا من به چیزی انتقاد کردم که در سخن شما بود و به بنده ارجاع نادرست ندهید.ولی ممنون از پاسختان تلاش و اراده و هوش … ارتباط این سه فاکتور با مدرک ارتباط لازم و ملزوم است؟ این نکاتی که… ادامه نظر»

جامعه شناسی گیلان به مهدی مهندسی مکانیک
جامعه شناسی گیلان به مهدی مهندسی مکانیک

ازنظر شما علم یعنی مدرک ؟اما از نظر بنده علم فراتر از مدرک است. از سبک زندگی, نحوه اندیشیدن گرفته تا مهارت زندگی مهارت شغلی. شما مباحث گوناگون را بهم ربط می دهید. چون مطلب را دقیق توجه نکردید.

مهدی مهندسی مکانیک
مهدی مهندسی مکانیک

اصلا صحبت های بنده را نمی خوانید.دقیقا خلاف چیزهایی که من گفتم به من منتسب می کنید و این همه نکته و سوال مطرح کردم یک مسیر دیگری می روید.من‌کی گفتم علم معادل مدرک است اتفاقا خلاف این را گفتم؟پضمن ابنکه نمی دانم چرا در چند پست مطالب خود را می فرمایید؟من در مورد واقعیت ها صحبت می کنم و گزارش می دهم شما نکات دیکری که ارتباطی به بحث ما ندارد می فرمایید.من تحلیل هایم را از جامعه آماری داوطلبان دکترا عرض می کنم شما می گویید کودکانه است. بحث دیگر که می فرمایید نگاه ابزاری به علم و… ادامه نظر»

جامعه شناسی گیلان به مهدی مهندسی مکانیک
جامعه شناسی گیلان به مهدی مهندسی مکانیک

شماکه اینقدر ابزاری به علم می پردازید. هزینه و فایده می کنید. حتما باید دسته کم پست بالایی داشته باشید تا انگیزه ادامه تحصیل داشته باشید. چون با این هزینه وفایده ای که شما نگارش کردید.برای اکثر افرادی که ادامه تحصیل می دهند. فایده ادامه تحصیل اونقدر نیست. تو جامعه ما در کامنت پایین نوشتم پست ومقام و بعد ثروت است که تعیین کننده موقعیت اجتماعی فرد است. اگر سود و زیان کنیم.یک وزیر یا نماینده مجلس هم می تواند بدون مدرک دکتری کارایی داشته باشد

جامعه شناسی گیلان به مهدی مهندسی مکانیک
جامعه شناسی گیلان به مهدی مهندسی مکانیک

دراین وضعیت جامعه ما بخاطر نامزد ادامه تحصیل دادن یا برای شغل یافتن شغل ادامه تحصیل دادن. ارزیابی اشتباه و بسیارکودکانه است. چون مسیر گرفتن مدرک دکتری طولانی است و زمانبر. میسر علم برای علم مفهومش اینکه ابزاری به علم نگاه نکنیم. اون چیزی که شما نوشتید علم برای موقعیت اجتماعی یا علم برای دگرپنداره مثبت کاملا ابزاری است. همانجور نوشتم اگر بخاطر خاطرشخصی مدرک گرفتن یعنی فریب دادن خود. یا فخرفروشی بخاطر مدرک یعنی فریب خود.

علیرضا
علیرضا

به نظرم این اقای جامعه شناسی تکلیفشون با خوشون معلوم نیست یا به صرف اینکه چون جامعه شناسی خوندن اینطور جواب میدن یا چیزی دیگر. به نظر من انسان باید با خودش رو راست باشد باید هدفش رو از ادامه تحصیل در مقطع دکتری مشخص کند بعد وارد این مقطع بشه. یکی از عوامل مهم به افتضاح کشیده شدن مقطع دکتری همین بی هدفی افرادی که میخواهند وارد شوند( برنامه ای ندارند همین جوری میگن بریم یک مدرکی بگیریم)

مملی
مملی

در ان کشورها بهترین تحصیلکرده ها در بهترین دانشگاه ضمن عبور از فیلترهای تعیین شده معلم میشوند……ضمنا استاد دانشکاه هم معلم دانشگاه بحساب می اید….اما در ایران افراد ضعیف علمی انهم با سهمیه یا پارتی بازی و غیره معلم مدرسه می شوند!!!!!…..اگر دانشگاهها اصولی فعالیت نمایند مدرک بیانگر سطح تخصص و علم خواهد بود…..

جامعه شناسی گیلان
جامعه شناسی گیلان

امروزه هرفردی پست ومقام داشته باشد حتی با مدرک کارشناسی بخاطرپست و مقامش دکتر قلمداد می شود توسط زیر دستانش(این موارد را از نزدیک مشاهده کردم).

جامعه شناسی گیلان به مملی
جامعه شناسی گیلان به مملی

سلام جناب اشتباه فرمایش شما اینکه تصور می کنید هرکسی مدرک دکتری دانشگاه دولتی گرفته سطح سوادش بالاست . در خود دانشگاه دولتی انواع سهمیه وجود دارد(در بهترین دانشگاه های کشور مدرک گرفتند دوره روزانه). اگر به این افراد سهمیه پذیرش ندهند شاید دانشگاه آزاد هم نتوانند پذیرش بگیرند. نمی خواهم وارد جزییات امر بشوم. همین افراد موقع جذب هئیت علمی هم در اولویت هستند. جناب مملی مناسب است لایه های مختلف اجتماعی را که مدرک می گیرند را هم بررسی کنید. صحبت شما در مقایسه کلی با دانشگاه های شهریه پرداز تا حدودی قابل تامل است.اما دانشگاه های دولتی… ادامه نظر»

زهرا
زهرا

دو تا از دوستان من چون کارشناسی در یکی از دانشگاه های تهران بودن مقطع ارشد رو با سهمیه استعداد درخشان اونم با چه معدل افتضاحی ۱۴ خورده ای و ۱۵ خورده ای اومدن ارشد با ما همکلاس شدن و یک نفرشون که کنکور داده بود شهرستان دانشگاه سطح ۳ قبول شد ولی از سهمیه استفاده کرد اومد تهران واقعا به این افراد با این معدل میگن نخبه؟ حقشون استفاده از سهمیه است؟ اگه به چنین افرادی سهمیه استعداد درخشان بدن در حق دیگران گناه بزرگی مرتکب شدن به خاطر بی عدالتی ای که بوجود آوردن انقدر هم سر کلاس… ادامه نظر»

...
...

کلا شما استثنا ها رو ذکر کردین و این موضوع رو به یه حالت کلی بسط دادین. با این تجربیات شما فقط در مورد رشته خودتون میتونید نتیجه گیری کنید که مثلا تو رشته من دانشگاه های دولتی اینجوری هستن و با دانشگاه های دیگه تفاوتی ندارن. همکلاسی من با زبان خیلی ضعیف الان ایتالیا درس میخونه (البته خیلی باهوش بود). دلیل نمیشه بگیم چون یه درسی رو ضعیف بوده نمیتونه بره خارج. یه مدت کلاس خصوصی زبان گرفت زبان شو درست کرد. (اینکه یکی ۴ بار یه درسی رو بیافته و بعد بتونه اپلای کنه فک کنم اغراق باشه).… ادامه نظر»

زهرا
زهرا

نه دوست عزیز در رشته فیزیک در کنکور۹۵ با رتبه ۵۰۰ خورده ای روزانه یکی از دانشگاه های تهران قبول شد و بعد دوترم اپلای کرد و رفت سوئد و استادش بخاطر اینکه طرف هر دو مقطع قبل رو در همون دانشگاه درس خونده بود و مقاله و مدرک زبان داشت انتخابش کرد کلی اساتید دیگه اعتراض کردن ولی فایده ای نداشت اینکه گفتم با ۴ بار مردودی طرف اپلای کرد هم اغراق نیست این مطلب رو در مورد فرد دیگری هم در دانشگاه صنعتی اصفهان با سه بار مردودی از یک درس که همکلاس خواهرم بود میدونم به هرحال… ادامه نظر»

...
...

زمانی که کنکور ارشد میدادم به این فک میکردم که چرا از اول دنبال سهمیه استعداد درخشان نرفتم. هم میتونستم تو کنکور استفاده کنم هم جدا از کنکور.
دیدم واقعا ارزش نداره ۸ ترم خودت عذاب بدی و همش دنبال معدل ۱۸ و ۱۹ باشی که نهایتش یه سهمیه گیرت بیاد!
پس اون بنده خدا هم زحمت کشیده که این سهمیه رو بدست آورده.
ولی من کلا با سهمیه ها مخالفم، به نظر من عدالت رو به صورت دیگه هم میشه در حق این افراد رعایت کرد…

مملی
مملی

با سلام. …..با عدالت در تمام زمینه ها خصوصا در موارد مطروحه شما کاملا موافقم….اما اصرار بنده در مورد دانشگاه ازاد بخاطر ظرفیت جذب سرسام اور و بی قید و بند در مقطع ارشد و خصوصا دکتراست که در چند سال اخیر بوجود امده است و باید به وضغیت قبل برگردد تا ضمن جذب مناسب مثلا سه هزار تا دکترا بجای ۴۵ هزار تا دکترا، کیفیت تخصیل در سطح دکترا شود نه اینکه مثل حالا کیفیت تحصیل دکترا در دانشگاه ازاد درسطح کاردانیست……

عباس
عباس

این آمار و اطلاعات حداقل در مورد دانشگاهی که من و دوستانم از آن دانش آموخته شده ایم درست نیست. چون الان من و دوستانم نزدیک یک سال است که دانش آموخته دکتری مدیریت از دانشگاه سمنان هستیم ولی متأسفانه هیچ کدام از ما جای مشغول به کار نیستیم و این جمله هم که می گوید با افزایش تحصیلات، درصد اشتغال دانش آموخته ها بیشتر است اصلا با چیزی که در واقعیت است صدق نمی کند. اتفاقا وقتی می فهمند دکتری هستی می فرمایند که ما دنبال لیسانس و ارشد هستیم و با دکتری کسی را استخدام نمی کنند.

مهدی مهندسی مکانیک
مهدی مهندسی مکانیک

سلام عباس آقا سلامت باشی خدا خیرت بده…کاش بقیه دوستان هم مثل شما بیان از تجربیاتشون بعد از فارغ التحصیلی بگن تا بعضی دوستان با آگاهی بیشتر انتخاب مسیر زندگی رو انجام بدن.بعضی واکنشها رو اینحا می بینم خودم خجالت میکشم.من دوساله اینجا مطلب می نویسم.بعضی دوستان می بینم واکنشهای احساسی به نظرمن عجیبی نشون میدن.بخشی از گفته های دوستان:” شما همتون حسادت میکنین همتون دکترا قبول شدین رد کردین این مرحله رو نوبت به ما که رسبد میگین ظرفیت ها زیاد نشه.چه بهتر که دکترای بیکار داشته باشیم تا ارشد بیکار،من به خاطر علاقه میخوام بخونم اصلا مگه همه… ادامه نظر»

مملی
مملی

سلام ظرفیت دانشگاههای پولی به حالت سابق (قبل لز سال ۹۲) برگردد….کسانیکه هم در بین این سالها جز ورودی در دانشگاه ازاد در مقطع دکترا بوده اند ازمون دکترا مجددا شرکت کنند و وقتی حد نصاب را اورده اند مدرکشان تایید شود تا بدین صورت عدالت هم رعایت شود…..ولی ظرفیت روزانه دانشگاهها مناسب است و زیاد نمی باشد…..پس لطفا مغلطه نکنید و کسی نگفته تمام دانشگاهها ظرفیتشان را کم نمایند…..کسی با دکترا گرفتن مخالف نیست بلکه با مدرک فروشی خصوصا در مقطع دکترا مخالف است…..

مهدی مهندسی مکانیک
مهدی مهندسی مکانیک

سلام جناب مملی شما حتی از دقیق خواندن یک متن ساده و به دور از شتاب زدگی اجتناب می کنید.شاید فرصتش را ندارید.یا به شما آموزش نداده اند.بخوانید چه نوشتم.مغلطه! شما اصلا نمی دانید مغلطه چیست اول بدانید بعد استفاده کنید. من نظرم کنترل ظرفیت دکترا بود.که احتمالا نظر شما هم همین است.ولی شما شمشیر را برای دانشگاه آزاد از رو بستید که به نظر من اشتباه است.اینکه هر فارغ التحصیل روزانه قطعا باسوادتر از فارغ التحصیل غیر روزانه اعم از پیام‌نور و آزاد و…است که اشتباه است.اینکه هر واحد دانشگاه آزاد پایین تر از دانشگاه های دولتی هستند هم… ادامه نظر»

مملی
مملی

بنده اولا کلی بحث کردم و استثنا های در دانشگاها ازاد مدنظرم نیست……ثانیا بنده به دانشکاه ازاد که هر شرکت کننده ای را جذب می کند انتقاد شدید دارم…..ثالثا بنده عذر خواهی می کنم مطلب رو شتابزده خوندم و متوجه گیومه نشدم….

علیرضا
علیرضا

سلام دوست عزیز. با چشم و هم چشمی موافقم. امروزه مدرک دکترا برای برخی اقاها و خانم ها در ادارات شده ادعا، پز، هرچی دوست دارید اسمشو بذارید. نمونه اش را در اموزش و پرورش منطقه خودم زیاد دیده ام که میگم. طرف بلد نیست حرفی در مورد رشته اش بزند، نرم افزاری بلد نیست اصن ساختار علمی یک پایان نامه را نمی داند امده دکترا میخواند و راه به را در دفتر مدرسه کلمه دکتری از دهنش نمی افتد. اصن اگر این فرد به دنبال علم باشد در اموزش و پرورش چه می کند؟ اقا ، خانمی که کارمند… ادامه نظر»

جامعه شناسی گیلان به علیرضا
جامعه شناسی گیلان به علیرضا

باورکنید دیگه نمی شود پز داد. پز دادن گول و فریب دادن خوداست(حالا یک عده برای فخر فروشی مدرک می گیرند حساب شان جداست). اما نوشته شما چالشی می باشد. قاعدتا آموزش وپرورش می باید علمی باشد تا نسل آینده را بهتر تربیت کند.اگر فرد علمی وارد آموزش وپرورش شود ایرادی کجاست؟ بسیاری از افرادی که در گذشته جذب هئیت علمی شدند معلم بودند. الان سخت است تغیر شغل. امیدوارم سطح علمی ، دانش و مهارت زندگی در فضاهای آموزشی و پرسنل آن بیشتر شود تا نسل بهتری برای جامعه تربیت شود.

جامعه شناسی گیلان به علیرضا
جامعه شناسی گیلان به علیرضا

یک نکته ای جناب علیرضا. آیا اقدام به خودکشی دو جوان در هفته ای قبل درکنار مترو یا خودمحوری که در خانواده ها منجر به اختلاف می شود یا خشونت در بین دانش اموزان با چه نرم افزاری قابل تحلیل وبررسی می باشد؟(cma، maxqda،spss، Amos،Expert Choice، LISRELو…..) ببنید دانستن نرم افزار به معنی تحلیل درست و ارائه راه کار برای مسائل اجتماعی نیست. نرم افزار یک ابزار برای کمک به تحلیل مناسب است. بنده فراگیری نرم افزار را رد نمی کنم اما صرفا با دانستن نرم افزار نمی توانید وقایع را تحلیل کنید بلکه به بینش نیاز است.

مهدی مهندسی مکانیک
مهدی مهندسی مکانیک

سلام. شما در رشته خود مثال می زنید.منظور نداشتن حداقل سواد و دانش تخصصی و مهارت های شغلی و ارتباطی و…است.ایشان در ساختار نظام آموزش و پرورش مثال زدند.نرم افزار ابزار کمکی است.دانش نرم افزاری در همه رشته ها نیاز است. نظرم در مورد جامعه شناسی قطعا غیر تخصصی و غیر کارشناسی ست.ولی فکر میکنم بخش مهمی از جامعه شناسی بحث تحلیل آماری داده ها و مدلسازیست. اما فرض بر این بگذاریم که سخن شما درست باشد و هیچ نرم افزاری کمی به بالا بردن کیفیت و سرعت تحلیل های ما و ارائه راه حل نکند و به بینش نیاز… ادامه نظر»

زهرا
زهرا

کشورهایی که تعداد افراد تحصیل کرده در اون ها کمه به نظرتون دلیلش چیه؟ خیلی ها امکان ادامه تحصیل به دلایل مختلف مالی و عدم امید به زندگی و نداشتن هوش و استعداد کافی در رشته های علوم پایه و مهندسی و پزشکی و کار کردن از دوران کودکی به علت استقلال مالی و .‌… را از دست میدهن اگه اوضاع دانشجویان کشورهای خارجی خوب بود از نظر کمی و کیفی اون کشورها هیچ وقت در رشته های خاص و حساس از کشورهای دیگر دانشجو نمیگرفتن و علمشون رو در انحصار خودشون نگه میداشتن چرا افرادی که نقش های مهمی… ادامه نظر»

مهدی مهندسی مکانیک
مهدی مهندسی مکانیک

سلام مجموعه ای از باورهای غلط و شایعات و اخبار سایت های زرد و دوستم و فامیلم اینطور گفت و جعلیات شبکه های اجتماعی و… را جمع آوری کردید و نتایج عجیبی از آن گرفتید! شما می دانید پذیرش گرفتن در رشته های علوم انسانی چه میزان سخت تر از رشته های مهندسی است؟ به نظرتان چرا؟ چرا در اقتصاد و جامعه شناسی و روانشناسی و ارتباطات و فلسفه و …پذیرش نمی دهند ولی در رشته های مهندسی این اتفاق راحت تر می افتد؟ چرا تعداد دانشجو در کشورهای پیشرفته کمه؟ به این خاطر که با یک سال کالج اونها… ادامه نظر»

زهرا
زهرا

سلام. برادر بزرگوار این صحبت ها از سایت ها و مجلات و باورهای غلط کسی گفته نشده واقعیتهایی که وجود داره و صرفا برداشتم رو از روی حقایق و افرادی که با اون ها در ارتباط هستم گفتم. اینکه گفتم یکی از دوستان با وجود اینکه در آی پی ام که یک مرکز مهم در زمینه فیزیک و ریاضی ایران است و با سرن قرارداد داره به کشورش خیانت کرده این است که این فرد با وجود اینکه دکتری را در این مرکز گذرانده بود و به دلیل انجام پروژه هایی که در این مرکز انجام میدن دانشجویان از ماهی… ادامه نظر»

مهدی مهندسی مکانیک
مهدی مهندسی مکانیک

سلام مجدد
هر جمله ای از کامنت شما را بخواهم نقد کنم فکر میکنم چند صفحه باید بنویسم ولی این کامنت به اندازه کافی گویاست که نویسنده آن در چه فضایی سیر می کند.واقعا هر چه انگیزه بحث بود با مواردی که ذکر کردبد در من کشته شد. فردی که در روز روشن خورشید را انکار می کند چه می شود گفت ؟ابتدا شروع کردم به پاسخ دادن ولی دیدم بحث کردن با شما به جایی نمی رسد.
حتما شما درست می گویید.
واقعیت های خیابان محل زندگی شما شاید جور دیگریست!
موفق باشید

زهرا
زهرا

سلام
متاسفانه شما نمیخواهید واقعیت های موجود رو درک کنید و در برابر حقایق چاره ای جز انکار و گم کردن موضوع بحث ندارید ولی اگه اشکالی وارده خوشحال میشم نظر واقعی تون بدونم
لطفا بی دلیل قضاوت نکنید در مورد مسائلی که اطلاع ندارید
محل سکونت بنده هم در یکی از خیابان های منتهی به یکی از دانشگاه های تهرانه و محیطی سالم و کاملا علمی
سعی بر تحمیل افکار خود بر دیگران نداشته باشین و فکر نکنین همه باید شما رو تایید کنن

علیرضا
علیرضا

سلام دوست عزیز، من خودم معلم هستم. و در مقطع دکتری دارم در دانشگاه سطح یک کشور ادامه تحصیل میکنم .من مثالی زدم منظورم این نیست که باید حتما یک نرم افزار بلد باشد. مثال زدم که یعنی بعضی از افراد هستند که با این طرز فکر میان برا ادامه تحصیل در مقطع دکتری.

زهرا
زهرا

من که در یکی از دانشگاه های سطح یک تهران درس میخونم از دانشجویان دکتری۹۰ تا ۹۷ در رشته فیزیک تنها ۴ نفر شغل دارن که یکی استاد دانشگاه در شهرستان و یکی هم استاد دانشگاه آزاد و دیگری در انرژی اتمی و یکی هم معلم و اکثرا خصوصا خانم ها بیکارن یا کلاس حل تمرین و آزمایشگاه دارن اونم با حقوق ناچیز
بقیه هم به شدت درگیر پایان نامه و مقاله هستن
این آمار ۷ ساله از دانشکده ما بود

برنامه نویس
برنامه نویس

احتمالا مسئولین کارهای پیش پا افتاده ای در کارخانجات مثل کارگری، اپراتوری دستگاه، انبارداری ، منشی گری و امور دفتری ، رانندگی ، بازاریابی و فروش ، تعمیرکاری و مواردی از این دست شغل ها رو کار به حساب میارند که این آمار رو منتشر کردند!

شايد/بايد/نبايد شركت كنم!
شايد/بايد/نبايد شركت كنم!

هدف این است که ظرفیت دانشگاه های دولتی را تا جایی که میشود کاهش دهند، بلکه به صفر برسد، این آمارها را ارائه می دهند! این چه استدلالی است که چون برای رشته های دانشگاهی نمی توانید شغل ایجاد کنید، پس رشته ها را حذف کنید؟! نکنه برای خواندن ادبیات فارسی باید رفت تاجیکستان؟! یا مولانا را باید در ترکیه شناخت؟! یا مثل قدیمها برای پزشکی باید رفت هند؟! یا فلسفه ابن سینا را باید در عربستان خواند؟! در حالی که ادبیات فارسی و مولانا و پزشکی و فلسفه اسلامی برای تاجیکستان و ترکیه و هند و عربستان درآمدزا است،… ادامه نظر»

مملی
مملی

ظرفیت دولتی روزانه که نباید کاهش انچنانی یابد بلکه باید ظرفیت جذب پولی خصوصا دانشگاه ازاد کاهش شدید داشته باشد….چون اگر مدارک دانشگاهی خصوصا دکترا اگر قرار این باشد که مبتنی بر پول باشد علم نابود و دکترا بیسواد در حد کاردانی و دیپلم تحویل جامعه می شود و کلا جامعه علمی به سخره گرفته میشود….

مهدی مهندسی مکانیک
مهدی مهندسی مکانیک

سلام دوست عزیز در مورد سیاست های آموزشی انتقادی زیادی شده .برنامه ریزی های اقتصادی اجتماعی پر از ایراده و…در مورد هدف کاهش ظرفیت روزانه و افزودن ظرفیت دانشگاه های شهریه پرداز هم صحبت نمیکنم. صحبت من در مورد مثالها و صحبت شماست که هیچ ارتباطی به هم ندارند.اولا که تعداد فارغ التحصیلان و دانشجویان دکترا در حال تحصیل دانشگاه ها در اکثر رشته ها به جز زیرشاخه علوم پزشکی ،بسیار بیشتر از نیازهای جامعه در بخش آکادمیک است.فردا پست دکترا هم اگر به عنوان مقطع شناخته شود که بعید نیست! به سمت پست دکترا هجوم می آورند.تعارف که نداریم.جامعه… ادامه نظر»

علیرضا
علیرضا

نمی دونم این امار از کجا در میاد؟ من دیگه نمی تونم چیزی رو باور کنم

محسنی
محسنی

این فارغ التحصیل ها احتمالا اونایی هستند که اول رفتن سرکار بعد رفتن دکتری خوندن!!۶آزمون دستگاه اجرایی داره. برگزار میشه ولی اسمی از رشته من نیست(برنامه ریزی محیط زیست)!!چه ارشد و چه دکتری!

زهرا
زهرا

اون درصد از دانشجویان بیکار هم احتمالا از اتباع خارجی هستن
وگرنه که همه ما شاغلیم و خودمون خبر نداریم!!

احمد
احمد

نیاز نبود اینو بگه که اشتغال در فارغ تحصیلان دکتری کمتره! مشخصه اونی که تخصص گرفته بالاخره یه کاری واسه خودش دست وپا میکنه. دانشگاه علمی کاربردی رو راه اندازی کردین که مثلا ارتباط با صنعت بیشتر بشه و علم جنبه کاربردی به خودش بگیره ولی ببین چه مشکلاتی رو بوجود آورده… الان آمار دادین که اوضاع خوبه! ۴ تا دانشگاه ولی عصر رفسنجان، سهند، میبد و شهید بهشتی در مقطع (دکتری) هرچی دانشجوی در (تمام رشته ها) گرفته ۱۰۰ درصدشون الان مشغول به کارند؟!! فک کنم یا معنی ۱۰۰ درصد رو متوجه نشدن یا اشتغال رو! به قول اون… ادامه نظر»

مملی
مملی

با سلام….این امار احتمالا مربوط به فارغ التحصیلان دکترا است نه دانشجویان…..چون فارغ التحصیلان ورودی قبل از ۹۳ است و در این ورودیها در حد معقول یودند و اما سال ۹۳ و بعد ان جذب دکترا در دانشگاههای پولی سرسام اور شده است و وقتی ظرفیت چند ده برابر شد بیکار هم امد …درواقع در این چند سال به اندازه صد سال دانشجوی به اصطلاح دکترا جذب کرده اند و فاجعه علمی و البته معیشتی برای این سطح از مدرک دانشگاهی را رقم زده اند…..خلاصه بیکاری به فارغ التحصیلان حاضر و اینده بسیار شدید می باشد…..

جامعه شناسی گیلان
جامعه شناسی گیلان

باسلام این آمار مربوط به فارغ تحصیل های دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی قبل سال ۹۳ می باشد. تقربیا افرادی که تا سال ۸۹ پذیرش دکتری گرفتن مشکل شغل نداشتن(صرفا در مقطع دکتری مشکل شغل وجود نداشت در مابقی مقاطع مشکل شغل وجود داشت. دانشجو دکتری در آن زمان بورس می شد). مشکل شغل دانشجو دکتری از سال ۹۱ آغاز شد. یکی از دوستانم دکتری مهندسی مکانیک سال ۹۱ پذیرش گرفته در دانشگاه درجه دو دولتی وسال ۹۵ فارغ تحصیل شده حتی مدرک پست دکتری رشته مکانیک را هم در حال اخذ است(همه مقاطع را دولتی خوانده و بدون اینکه… ادامه نظر»

الی
الی

من متوجه نمیشم چرا میگین الان زیاد پذیرش میکنن؟!! من ورودی امسالم و ما سه نفر هستیم تو کلاس، یعنی میگین از سه نفرم کمتر پذیرش کنن؟!!! نمیشه که. تعداد شرکت کننده ها خیلی زیاده. دیگه از سه تا کمتر واقعا بی انصافیه.

محمد
محمد

شما فقط از کلاس خودتون خبر دارین یا آمار دانشگاههای دیگه رو هم دارین؟

الی
الی

آمار دانشگاه های دیگه تو رشته ی خودمو دارم … همه تقریبا با اختلاف شاید یک نفر ، همین تعداد امسال پذیرفته شدن. اما بقیه رشته ها رو خبر ندارم

الی
الی

البته دانشگاه ازاد رو عرض کردم تو رشته خودم همه واحدها همین تعداد پذیرش شده حدودا… ۳یا۴نفر. رشته میکروبیولوژی.
یعنی سایر رشته ها تعداد پذیرش مگه چند نفر بوده؟؟؟؟

الف س.
الف س.

سلام. من دانشگاه ازاد علوم تحقیقاتم .رشته ام عرفان . کلا ۵نفریم در کلاس

الی
الی

بله ماهم سه نفریم. ولی من نمیدونم چرا دوستان اصرار دارن که تعداد زیاده و باید کم بشه! درصورتیکه تعداد کم و مناسبه