دانشگاه سیستان و بلوچستان، برای مهرماه سال 98 دانشجوی دکتری استعداد درخشان بدون شرکت در آزمون ورودی پذیرش می نماید.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

 

به گزارش پی اچ دی تست، شرایط و ضوابط پذیرش دانشجوی دکتری بدون شرکت در آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان به شرح زیر است:

 

ضوابط کلی دکتری بدون آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان

 • معدل کل یا معدل کل همتراز شده مقطع کارشناسی متقاضی، حداقل شانزده باشد. در مواردی که معدل کل مقطع کارشناسی متقاضی، کمتر از شانزده باشد، معیار محاسبه همترازی، آخرین اطلاعات موجود در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.

          چنانچه اطلاعات مربوط به رشته، گرایش یا دانشگاه محل تحصیل متقاضی در پرتال سازمان سنجش وجود نداشته باشد، نزدیک ترین ضرایب همترازی به رشته گرایش متقاضی یا دانشگاه محل تحصیل وی، ملاک عمل خواهد بود. شورای استعدادهای درخشان دانشگاه در این خصوص اقدام خواهد کرد.

 • معدل کل یا معدل کل همتراز شده مقطع کارشناسی ارشد متقاضی، بدون احتساب نمره پایان نامه، حداقل هفده باشد. در مواردی که معدل کل مقطع کارشناسی ارشد متقاضی بدون احتساب نمره پایان نامه، کمتر از هفده باشد، معیار محاسبه همترازی، آخرین اطلاعات موجود در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور می باشد. چنانچه اطلاعات مربوط به رشته گرایش یا دانشگاه محل تحصیل متقاضی در پرتال سازمان سنجش وجود نداشته باشد، نزدیک ترین ضرایب همترازی به رشته گرایش متقاضیی یا دانشگاه محل تحصیل وی، ملاک عمل خواهد بود. شورای استعدادهای درخشان دانشگاه در این خصوص اقدام خواهد کرد.

 • زمان و شرایط ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستانبیش از دوسال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد.
 • متقاضی، صرفا دانش آموخته یا دانشجوی نیمسال چهارم کارشناسی ارشد دوره های روزانه یا نوبت دوم دانشگاه های دولتی سراسر کشور باشد.
 • دانشجویان نیمسال چهارم، مشروط به اینکه: اولا؛ تمام واحدهای دوره (غیر از پایان نامه) را تا تاریخ مصاحبه گذرانده باشند و ثانیا؛ استاد راهنمای وی کتبا تائید کند که تا تاریخ 98/6/31 فارغ التحصیل می گردد و ثالثا؛ سایر شرایط علمی مندرج در قانون را داشته باشند، می تواننید متقاضی پذیرش بدون آزمون بوده و پرونده ارسال کنند.
 • کسب حد نصاب لازم از آزمون زبان انگلیسی، در جلسه مصاحبه الزامی نیست. ولی پذیرفته شده متعهد می گردد که قبل از آزمون جامع دوره دکتری، حد نصاب مصرح در قانون را اخذ و به دانشگاه اعلام کند.پ

 • به مستندات علمی تا روز مصاحبه دکتری، امتیاز تعلق می گیرد.

 • کسب حداقل 7امتیاز وتویی مربوط به ردیف 1 جدول 1 آیین نامه حداقل 40 امتیاز از کل ردیف های جداول 1 ،2و 3 آیین نامه، الزامی است.

 • مبلغ یک میلیون ریال، بابت بررسی مدارک دریافت می شود. این وجه، تحت هیچ شرایطی مسترد نمی گردد.

 • پذیرفته شده نهایی، به صورت مشروط ثبت نام شده و مشغول به تحصیل می گردد.

 • ثبت نام قطعی از پذیرفته شده نهایی، منوط به تایید صلاحیت علمی توسط سازمان سنجش آموزش کشور و شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم و صلاحیت عمومی توسط گزینش دانشجو است.

 • پذیرفته شدگان نهایی (به استثنای تبصره 1-3 آیین نامه وزارتی مبنی بر ارائه نمره زبان خارجه قبل از برگزاری امتحان جامع) تابع کلیه ضوابط و مقررات آموزشی و پژوهشی جاری دانشگاه سیستان و بلوچستان بوده و هیچ تفاوتی با سایر دانشجویان دوره دکتری دانشگاه ندارند.

 • دانشجوی دوره دکتری در دانشگاه سیستان و بلوچستان به صورت تمام وقت است و نمی تواند در یکسال اول تحصیل، درخواست مرخصی تحصیلی نماید.

 • تغییر رشته و گرایش و انتقال در مقطع دکتری ممنوع است.

 • پذیرفته شده نهایی، در صورت انصراف از ادامه تحصیل، از شرکت در کنکور سراسری دکتری سال بعد و همچنین پذیرش بدون آزمون در سایر دانشگاه های کشور، محروم می شود.

 • هر متقاضی فقط می تواند در یک رشته گرایش تقاضای پذیرش بدون آزمون داشته باشد.

 • امتیاز دهی صرفا بر اساس ردیف های جداول زیر صورت می گیرد و گروه مصاحبه کننده به هیچ وجه نمی توانند ردیف دیگری ایجاد نمایند.

 • به تشخیص گروه های آموزشی دانشگاه و پس از انجام مصاحبه، ممکن است هیچ متقاضی واجد شرایط تشخیص داده نشوند. بنابراین دعوت به مصاحبه، هیچ حقی برای دعوت شونده ایجاد نمی کند.

 • هر وقت و در هر شرایطی که خلاف یا پنهان کاری در مدارک ارائه شده متقاضی مشاهده شود، از دانشگاه اخراج شده و مطابق مقررات بایستی پاسخگوی مطالبات دانشگاه و سایر مراجع ذیصلاح نیز باشد.

 • مشکل نظام وظیفه متقاضیان مرد بر عهده خودشان است.

مدارک موردنیاز دکتری بدون آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان

 • مدرکی رسمی که بیانگر معدل کارشناسی شما باشد.

 • مدرکی رسمی که بیانگر، معدل کارشناسی ارشد (بدون احتساب پایان نامه) و تاریخ دانش آموختگی شما باشد.

 • ارسال کپی تمام صفحات شناسنامه و کپی پشت و رو از کارت ملی الزامی است.

 • تکمیل و امضای فرم درخواست پذیرش (فرم الف یا ب)

 • یک قطعه عکس جدید 3*4 پشت نویسی شده

  دارندگان معدل کارشناسی کمتر از 14 و کارشناسی ارشد کمتر از 15 به هیچ وجه مدرک نفرستند.

 • مهلت ارسال مدارک تا تاریخ 98/02/19 می باشد.

مدارک لازم جهت ارائه در جلسه مصاحبه

لطفا مدارک زیر و هر مستند علمی دیگری که در اختیار دارید را در جلسه مصاحبه به همراه داشته باشید و شخصا ارائه دهید، مدارکی که قبلا برایمان فرستاده اید در دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه باقی می ماند و به کمیته مصاحبه کننده ارجاع نمی شود.

 • اصل فیش واریزی به مبلغ (1/000/000 یک میلیون) ریال 2177362604004 و شناسه 00101602000000086 نزد بانک ملی بابت پذیرش دکتری بدون آزمون سال 98. این مبلغ تحت هیچ شرایطی برگشت داده نمی شود.

 • ریز نمرات کارشناسی (در صورتی که پرینت رسمی دانشگاه را در اختیار ندارید، کافی است از سیستم گلستان پرینت غیر رسمی گرفته و تمام صفحات آن را شخصا امضا کرده و ارسال کنید) و مدرکی رسمی که بیانگر طول سنوات تحصیل و معدل کارشناسی شما باشد.

 • ریز نمرات کارشناسی ارشد (در صورتی که پرینت رسمی دانشگاه را در اختیار ندارید، کافی است از سیستم گلستان پرینت غییر رسمی گرفته و شخصا تمام صفحات آن را امضا کرده و ارسال کنید) و مدرکی رسمی که بیانگر طول سنوات تحصیل، معدل کارشناسی ارشد (بدون احتساب پایان نامه) و تاریخ دانش آموختگی باشد.

 • کپی تمام صفحات مقالات چاپ شده یا پذیرفته شده برای چاپ

 • نامه رسمی مبنی بر پذیرش قطعی چاپ از مجله مورد نظر، صرفا برای مقالاتی که هنوز چاپ نشده اند.

 • کپی کامل سایر مدارک و مستندات پژوهشی انجام شده و خاتمه یافته (در صورت وجود)

 • کپی گواهی زبان آزمون های معتبر (در صورت وجود)

 • کپی سوابق تدریس (در صورت وجود)

 • توصیه نامه از استاد راهنمای کارشناسی ارشد (در فرمت فرم ج که در ادامه آمده است)

 • اصل پایان نامه کارشناسی ارشد برای دانش آموختگان

 • مستنداتی که بیانگر موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویان نیمسال چهارم کارشناسی ارشد باشد.

 • کپی صفحه اول (عنوان فارسی)، صورتجلسه دفاع (صفحه امضاء)، چکیده فارسی، چکیده انگلیسی و صفحه آخر (عنوان لاتین) پایان نامه کارشناسی ارشد

 • یک توصیه نامه از یکی از اساتید دوره کارشناسی ارشد (در فرمت فرم ج)

 • کپی کارنامه کنکور دکتری 98 ( ارسال این مدرک الزامی نیست ولی در پذیرش شما اثر مثبت دارد)

 • در صورتی که دانش آموخته کارشناسی یا کارشناسی ارشد رتبه اول تا سوم هستید، بهتر است گواهی رتبه ارائه کنید.

نحوه ارسال مدارک دکتری بدون کنکور دانشگاه سیستان و بلوچستان 

کلیه مدارک و مستندات بخش ب را در یک پاکت دربسته گذاشته و فقط از طریق پست پیشتاز به آدرس زاهدان- بلوار دانشگاه- بلوار بهارستان- دانشگاه سیستان و بلوچستان- حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- دفتر استعدادهای درخشان- کدپستی 9816745639 ارسال کنید.
لازم به توضیح است مدارکی که بعد از تاریخ 98/02/19 به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه سیستان و بلوچستان تحویل شود مورد بررسی قرار نمی گیرند.

 

مطالب مفید برای داوطلبان دکتری دانشگاه سیستان و بلوچستان

اینستاگرام آزمون دکتری