مصاحبه‌های آزمون دکتری 98 دانشگاه‌های سراسری از روز سه‌شنبه هفتم خرداد ماه آغاز شد.

به گزارش