دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 98 در 31 رشته و گرایش از میان استعدادهای درخشان در دوره دکتری تخصصی دانشجو می پذیرد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال تحصیلی 98-99 از میان برگزیدگان علمی­ در هر یک از رشته­ های زیر با رعایت شرایط آیین نامه پذیرش دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشجو می ­پذیرد:

ردیف نام رشته امتحانی نام رشته*گرایش
1 علوم و مهندسی محیط زیست *علوم و مهندسی محیط زیست
2 علوم و مهندسی باغبانی علوم و مهندسی باغبانی*اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی
3 علوم و مهندسی باغبانی علوم و مهندسی باغبانی*فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی
4 علوم و مهندسی صنایع غذایی علوم و مهندسی صنایع غذایی*زیست فناوری موادغذایی
5 علوم و مهندسی صنایع غذایی علوم و مهندسی صنایع غذایی*شیمی موادغذایی
6 علوم و مهندسی صنایع غذایی علوم و مهندسی صنایع غذایی*صنایع غذایی
7 علوم و مهندسی صنایع غذایی علوم و مهندسی صنایع غذایی*فناوری موادغذایی
8 مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی*کامپوزیت‌های لیگنوسلولزی
9 مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی*صنایع سلولزی
10 مدیریت حاصل­خیزی و زیست فناوری خاک مدیریت حاصل­خیزی و زیست فناوری خاک*بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
11 مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری خاک مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری خاک*شیمی، حاصل‌خیزی خاک و تغذیه گیاه
12 مدیریت منابع خاک مدیریت منابع خاک*منابع خاک و ارزیابی اراضی
13 مدیریت منابع خاک مدیریت منابع خاک*فیزیک و حفاظت خاک
14 علوم دامی علوم دامی*تغذیه دام
15 علوم دامی علوم دامی*تغذیه طیور
16 علوم ومهندسی آب علوم ومهندسی آب*آبیاری و زهکشی
17 علوم ومهندسی آب علوم ومهندسی آب*سازه­های آبی
18 ژنتیک و به­ نژادی گیاهی *ژنتیک و به­ نژادی گیاهی
19 آگروتکنولوژی آگروتکنولوژی*اکولوژی گیاهان زراعی
20 آگروتکنولوژی آگروتکنولوژی*فیزیولوژی گیاهان زراعی
21 بیماری­ شناسی گیاهی *بیماری­ شناسی گیاهی
22 علوم و مهندسی جنگل علوم و مهندسی جنگل*مدیریت جنگل
23 علوم و مهندسی جنگل علوم و مهندسی جنگل*علوم زیستی جنگل
24 علوم و مهندسی شیلات علوم و مهندسی شیلات*بوم‌شناسی آبزیان
25 علوم و مهندسی شیلات علوم و مهندسی شیلات*تکثیر و پرورش آبزیان
26 علوم و مهندسی شیلات علوم و مهندسی شیلات*فراوری محصولات شیلاتی
27 علوم و مهندسی شیلات علوم و مهندسی شیلات*صید و بهره‌برداری آبزیان
28 علوم و مهندسی مرتع *علوم و مهندسی مرتع
29 مدیریت و کنترل بیابان * مدیریت و کنترل بیابان
30 علوم و مهندسی آبخیز علوم و مهندسی آبخیز*مدیریت حوزه‌های آبخیز
31 علوم و مهندسی آبخیز علوم و مهندسی آبخیز*حفاظت آب و خاک

 

 

پیشنهادات:

اینستاگرام آزمون دکتری