دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 98 در 31 رشته و گرایش از میان استعدادهای درخشان در دوره دکتری تخصصی دانشجو می پذیرد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال تحصیلی 98-99 از میان برگزیدگان علمی­ در هر یک از رشته­ های زیر با رعایت شرایط آیین نامه پذیرش دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشجو می ­پذیرد:

ردیفنام رشته امتحانینام رشته*گرایش
1علوم و مهندسی محیط زیست*علوم و مهندسی محیط زیست
2علوم و مهندسی باغبانیعلوم و مهندسی باغبانی*اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی
3علوم و مهندسی باغبانیعلوم و مهندسی باغبانی*فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی
4علوم و مهندسی صنایع غذاییعلوم و مهندسی صنایع غذایی*زیست فناوری موادغذایی
5علوم و مهندسی صنایع غذاییعلوم و مهندسی صنایع غذایی*شیمی موادغذایی
6علوم و مهندسی صنایع غذاییعلوم و مهندسی صنایع غذایی*صنایع غذایی
7علوم و مهندسی صنایع غذاییعلوم و مهندسی صنایع غذایی*فناوری موادغذایی
8مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزیمهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی*کامپوزیت‌های لیگنوسلولزی
9مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزیمهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی*صنایع سلولزی
10مدیریت حاصل­خیزی و زیست فناوری خاکمدیریت حاصل­خیزی و زیست فناوری خاک*بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
11مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری خاکمدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری خاک*شیمی، حاصل‌خیزی خاک و تغذیه گیاه
12مدیریت منابع خاکمدیریت منابع خاک*منابع خاک و ارزیابی اراضی
13مدیریت منابع خاکمدیریت منابع خاک*فیزیک و حفاظت خاک
14علوم دامیعلوم دامی*تغذیه دام
15علوم دامیعلوم دامی*تغذیه طیور
16علوم ومهندسی آبعلوم ومهندسی آب*آبیاری و زهکشی
17علوم ومهندسی آبعلوم ومهندسی آب*سازه­های آبی
18ژنتیک و به­ نژادی گیاهی*ژنتیک و به­ نژادی گیاهی
19آگروتکنولوژیآگروتکنولوژی*اکولوژی گیاهان زراعی
20آگروتکنولوژیآگروتکنولوژی*فیزیولوژی گیاهان زراعی
21بیماری­ شناسی گیاهی*بیماری­ شناسی گیاهی
22علوم و مهندسی جنگلعلوم و مهندسی جنگل*مدیریت جنگل
23علوم و مهندسی جنگلعلوم و مهندسی جنگل*علوم زیستی جنگل
24علوم و مهندسی شیلاتعلوم و مهندسی شیلات*بوم‌شناسی آبزیان
25علوم و مهندسی شیلاتعلوم و مهندسی شیلات*تکثیر و پرورش آبزیان
26علوم و مهندسی شیلاتعلوم و مهندسی شیلات*فراوری محصولات شیلاتی
27علوم و مهندسی شیلاتعلوم و مهندسی شیلات*صید و بهره‌برداری آبزیان
28علوم و مهندسی مرتع*علوم و مهندسی مرتع
29مدیریت و کنترل بیابان* مدیریت و کنترل بیابان
30علوم و مهندسی آبخیزعلوم و مهندسی آبخیز*مدیریت حوزه‌های آبخیز
31علوم و مهندسی آبخیزعلوم و مهندسی آبخیز*حفاظت آب و خاک

 

 

پیشنهادات:

اینستاگرام آزمون دکتری