دانشگاه های دارای پذیرش دکتری زمین شناسی اﻗﺘﺼﺎدی در دفترچه انتخاب رشته دکتری مشخص خواهند شد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم!