دانشگاه های دارای پذیرش دکتری ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻛﻼم اسلامی در دفترچه انتخاب رشته دکتری مشخص خواهند شد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

گرایش های دکتری ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻛﻼم اسلامی

بر اساس دفترچه ثبت نام دکتری 99، گرایش های دکتری ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻛﻼم اسلامی به شرح زیر است:

1) ﻣﺬاﻫﺐ ﻛﻼمی

2) ﺷﻴﻌﻪﺷﻨﺎسی

3) ﺣﻜﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﻴﻪ

4) ﻛﻼم اﻣﺎﻣﻴﻪ

5) ﻛﻼم ﺷﻴﻌﻪ (گرایش اﻣﺎﻣﺖ)

6) وﻫﺎﺑﻴﺖ ﺷﻨﺎسی

7) کلام

  1. ﻓﻠﺴﻔﻪ دﻳﻦ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻼمی
  2. ﻛﻼم تطبیقی
  3. ﻛﻼم اﺳﻼمی
  4. ﻳﻬﻮد و ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ
  5. ادﻳﺎن ﻏﻴﺮاﺑﺮاهیمی

8) ﻓﻠﺴﻔﻪ اسلامی 

9) ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻛﻼم اسلامی 

دانشگاه‌های دکتری ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻛﻼم اسلامی

برخی داوطلبان مایل هستند پیش از این که نسبت به ثبت نام آزمون دکتری اقدام کنند، از دانشگاه‌هایی که در رشته/گرایش مدنظر آن‌ها در مقطع دکتری دانشجو می‌پذیرد مطلع شوند. اما این اطلاعات به طور دقیق در دفترچه انتخاب رشته اعلام می‌شود.

با توجه به این که تغییرات دانشگاه‌های پذیرنده یک رشته در مقطع دکتری در سال‌های مختلف تغییرات زیادی ندارد، دانشگاه‌های جداول زیر که مربوط به آزمون دکتری سال گذشته است، می‌تواند به داوطلبان عزیز جهت اطلاع از گرایش‌های دکتری ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻛﻼم اسلامی و نیز دانشگاه‌هایی که در دوره‌های مختلف روزانه، شبانه، پردیس، غیرانتفاعی، پیام نور و دانشگاه آزاد اﺳﻼمی در رشته ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻛﻼم اسلامی پذیرش دارند، کمک کند.    

الف. دانشگاه‌های سراسری

ظرفیت دکتری ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻛﻼم اسلامی سراسری

ظرفیت پذیرش آزمون دکتری ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻛﻼم اسلامی  سراسری 98

ب. دانشگاه آزاد اﺳﻼمی

ظرفیت دکتری ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻛﻼم اسلامی دانشگاه آزاد

ظرفیت پذیرش آزمون دکتری ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻛﻼم اسلامی آزاد ۹۸

 

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 99 از سوی سازمان سنجش، دفترچه انتخاب رشته دکتری 99 که شامل اطلاعات دقیق گرایش‌ها و دانشگاه‌های دارای پذیرش است، در همین سایت در دسترس قرار خواهد گرفت.

اینستاگرام آزمون دکتری