دانشگاه های دارای پذیرش دکتری ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎختی در دفترچه انتخاب رشته دکتری مشخص خواهند شد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

گرایش های دکتری ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎختی

بر اساس دفترچه ثبت نام دکتری 99، گرایش های دکتری ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎختی به شرح زیر است:

1) ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎختی ـ ﻣﺪلﺳﺎزی ﺷﻨﺎختی (بدون گرایش)

2) ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎختی ـ زﺑﺎنﺷﻨﺎسی (بدون گرایش)

3) ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎختی ـ ﻋﻠﻮم اﻋﺼﺎبﺷﻨﺎختی (گرایش ﻣﻐﺰ و ﺷﻨﺎﺧﺖ)

4) ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎختی ـ ﻋﻠﻮم اﻋﺼﺎبﺷﻨﺎختی (گرایش راﻳﺎﻧﺶ و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮعی )

5) ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎختی ـ روانﺷﻨﺎسی (گرایش روانشناسی ﺷﻨﺎختی)

6) ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎختی ـ روانﺷﻨﺎسی (گرایش ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤﺎعی)

دانشگاه‌های دکتری ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎختی

برخی داوطلبان مایل هستند پیش از این که نسبت به ثبت نام آزمون دکتری اقدام کنند، از دانشگاه‌هایی که در رشته/گرایش مدنظر آن‌ها در مقطع دکتری دانشجو می‌پذیرد مطلع شوند. اما این اطلاعات به طور دقیق در دفترچه انتخاب رشته اعلام می‌شود.

با توجه به این که تغییرات دانشگاه‌های پذیرنده یک رشته در مقطع دکتری در سال‌های مختلف تغییرات زیادی ندارد، دانشگاه‌های جداول زیر که مربوط به آزمون دکتری سال گذشته است، می‌تواند به داوطلبان عزیز جهت اطلاع از گرایش‌های دکتری ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎختی و نیز دانشگاه‌هایی که در دوره‌های مختلف روزانه، شبانه، پردیس، غیرانتفاعی، پیام نور و دانشگاه آزاد اﺳﻼمی در رشته ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎختی پذیرش دارند، کمک کند.    

الف. دانشگاه‌های سراسری

ظرفیت دکتری ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎختی سراسری

 

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 99 از سوی سازمان سنجش، دفترچه انتخاب رشته دکتری 99 که شامل اطلاعات دقیق گرایش‌ها و دانشگاه‌های دارای پذیرش است، در همین سایت در دسترس قرار خواهد گرفت.

اینستاگرام آزمون دکتری