کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری ﻣﻬﻨﺪسی ﻣﻌﺪن – اﺳﺘﺨﺮاج مواد معدنی سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی از دانشگاه محل قبولی داشته باشند.

</