صفحه اصلی/جغرافیای سیاسی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری/کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری جغرافیای سیاسی