صفحه اصلی/سوالات دکتری 1401, طراحی کاربردی دینامیک و کنترل و ارتعاشات/دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری مهندسی مکانیک – دینامیک، کنترل و ارتعاشات ۱۴۰۱