پارسه
موسسه آموزشی نگاره
دوره نگاره

انتشار شیوه‌نامه انتخاب موضوع رساله دکتری استاد محور از سامانه نان

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

شیوه‌نامه اجرائی انتخاب موضوع رساله از سامانه نان جهت ساماندهی پذیرش دانشجوی دکتری به شیوه استادمحور منتشر شد.

به گزارش پی اچ دی تست، متن کامل شیوه نامه اجرائی انتخاب موضوعات پایان‌نامه و رساله از سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) به شرح زیر است:

در راستای اجرای آیین نامه دکتری استاد محور مبتنی بر رفع نیازهای کشور به شماره عتف-ش۲۲۱۲- مورخ ۱۴۰۱/۷/۳۰ و آیین نامه کارشناسی ارشد استاد محور مبتنی بر رفع نیازهای کشور به شماره عتف-ش۲۲۱۳- مورخ ۱۴۰۱/۷/۳۰ و با توجه به مصوبه جلسه ۹۷۰ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ جهت ساماندهی پذیرش استادمحور از طریق سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان)، شیوه نامه اجرائی انتخاب موضوعات پایان نامه و رساله از سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) و زمان‌بندی اجرایی آن برای پذیرش در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ (ویژه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی به شیوه استاد محور مبتنی بر رفع نیازهای کشور) به شرح زیر تدوین شد:

شیوه‌نامه انتخاب موضوعات پایان‌نامه و رساله از سامانه نان

ماده‌ی ۱: به منظور رعایت اختصار، واژه‌های زیر در این آیین نامه به کار می‌رود:

وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

شورای هدایت: شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

سازمان سنجش: سازمان سنجش آموزش کشور؛

دانشگاه: هریک از دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی کشور که طبق مقررات دو وزارتخانه‌ی علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می‌کنند.

موسسه ISC: منظور موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام می‌باشد.

سامانه نان: منظور سامانه نظام ایده‌ها و نیازها وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقر در موسسه ISC به آدرس https://nan.ac می‌باشد.

دبیرخانه: منظور دبیرخانه سامانه نان است.

آیین نامه کارشناسی ارشد: آیین نامه‌ی پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره‌ی تحصیلی کارشناسی ارشد به شیوه‌ی استادمحور مبتنی بر رفع نیازهای کشور به شماره عتف-ش۲۲۱۳- مورخ ۱۴۰۱/۷/۳۰ مصوب شورای هدایت (برای دریافت آیین نامه پذیرش کارشناسی ارشد استاد محور کلیک کنید).

آیین نامه دکتری تخصصی: آیین نامه‌ی پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره‌ی تحصیلی دکتری به شیوه‌ی استادمحور مبتنی بر رفع نیازهای کشور به شماره عتف-ش۲۲۱۲- مورخ ۱۴۰۱/۷/۳۰ مصوب شورای هدایت (برای دریافت آیین نامه پذیرش دکتری استاد محور کلیک کنید).

استاد میزبان: عضو هیأت علمی متقاضی پذیرش دانشجوی استعداد درخشان به شیوه استاد محور دارای شرایط پیش بینی شده در آیین نامه کارشناسی ارشد و آیین نامه دکتری تخصصی

نیاز پرداز: منظور کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، اشخاص حقوقی وابسته به دولت یا نهادهای عمومی، شرکت‌های دانش بنیان و فناور، دانشگاه‌ها یا اشخاص حقوقی دارای مجوز از نهادهای قانونی ذیربط و مورد تائید دبیرخانه است.

متقاضی: منظور استعدادهای درخشان مشمول شرایط پذیرش بدون آزمون مطابق ضوابط آیین نامه کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی می‌باشد.

پارسا: منظور پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد و رساله در مقطع دکتری تخصصی می‌باشد.

زمان‌بندی اجرای شیوه‌ نامه انتخاب موضوع پایان‌نامه از سامانه نان در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴

ماده ۲: فراخوان دانشگاه‌ها جهت دریافت مدارک، سوابق و ثبت اطلاعات متقاضیان بر روی موضوعات پارساهای تائید شده در سامانه نان و انجام فرایند پذیرش دانشجو مطابق ضوابط آیین نامه کارشناسی ارشد و آیین نامه دکتری از ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ تا ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ می‌باشد و دانشگاه‌ها موظف هستند نتایج پذیرش اولیه خود را جهت پذیرش نهایی حداکثر از ۱۱ مرداد تا ۳۱ مردادماه سال ۱۴۰۳ در سامانه‌ای که به این منظور توسط سازمان سنجش معرفی شده است بارگزاری نمایند. در خارج از زمان مذکور امکان اعلام پذیرش دانشجو میسر نمی‌باشید و در شرایط خاص کمیسیون موارد خاص سازمان سنجش آموزش کشور ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۱: دریافت مدارک و سوابق متقاضیان خارج از زمان پیش بینی شده در ماده ۲ توسط دانشگاه‌ها مجاز نمی‌باشد. در صورت نیاز به تمدید مدت زمان فراخوان یا اعلام بازه زمانی جدید برای فراخوان، موارد به طور رسمی از طرف معاونت آموزشی وزارت به دانشگاه‌ها اعلام می‌شود.

ماده ۳: زمان‌بندی ثبت نیازهای پارسا توسط نیازپردازها و ثبت اطلاعات اساتید میزبان توسط دانشگاه‌ها در سامانه نان به شرح زیر می‌باشد:

۱-۳- موسسه ISC موظف به بازگشایی سامانه نان جهت ثبت موضوعات پارساها توسط نیازپردازها از تاریخ ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۲ تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با رعایت شرایط زیر می‌باشد:

 موضوع پارسا به همراه شرح مختصری از نیاز مشخص شود. موضوع پارسا بایستی به گونه‌ای باشد که نیاز اعلامی برای دوره کارشناسی ارشد حداقل تا ۲ سال و برای دکتری تخصصی حداقل تا ۴ سال در مجموعه نیازپرداز معتبر باشد.

 منابع و امکانات قابل تخصیص به پارسا اعم از پژوهانه، ارائه داده، امکان مصاحبه با مدیران و کارشناسان مجموعه، امکان استقرار در مکان نیازپرداز، امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی یا سایر موارد در ثبت نیاز مشخص شود.

 در صورت الزام نیازپرداز به عقد قرارداد یا توافقنامه با دانشگاه یا استاد میزبان جهت اجرای پارسا، نیازپرداز بایستی نمونه قرارداد یا توافقنامه را در سامانه نان بارگزاری نماید. پذیرش دانشجو توسط دانشگاه و استاد میزبان منوط به عقد قرارداد یا توافقنامه مذکور میان طرفین می‌باشد و دانشگاه مجاز نمی‌باشد پیش از عقد قرارداد یا توافقنامه نسبت به اعلام فراخوان رسمی برای پذیرش دانشجو در موضوع پارسای تائید شده اقدام نماید.

پنج دانشگاه اولویت دار جهت اجرای پارسا در صورت تمایل توسط نیازپرداز معرفی شود.

 نامه تائید نیازهای پارسا بایستی توسط بالاترین مقام مجموعه نیازپرداز یا نماینده تام الاختیار معرفی شده به موسسه ISC در سامانه نان ثبت شود.

 سقف تعداد هر پارسا برای هر نیاز توسط نیازپرداز مشخص شود. حداکثر سقف پارسای قابل تعریف برای هر موضوع اعلامی توسط نیازپرداز، ۵ مورد می‌باشد.

تبصره ۲: موسسه ISC و معاونت آموزشی وزارت با همکاری روابط عمومی وزارت موظف به اطلاع‌رسانی مناسب فراخوان ثبت موضوعات و نیازهای نیازپردازها در سامانه نان می‌باشند.

تبصره ۳: موسسه ISC موظف است نیازهای درخواستی نیازپردازها را به مرور وارد سامانه نان نماید به گونه‌ای که اساتید از نیازهای اعلامی مطلع شده و در صورت تمایل نسبت به طی مراحل در دانشگاه جهت دریافت تائیدیه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه و معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اقدام نمایند.

۲-۳- دانشگاه‌ها موظف هستند از ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ تا ۳۱ تیر ۱۴۰۳ نسبت به ثبت اطلاعات اساتید میزبان خود در سامانه نان با رعایت شرایط زیر جهت دریافت تائیدیه نیازپرداز، دریافت مدارک و سوابق متقاضیان و انجام فرایند پذیرش دانشجو اقدام کنند:

 تمامی ضوابط آیین نامه کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی بایستی توسط دانشگاه در احراز شرایط اساتید میزبان و ثبت در سامانه نان رعایت شود و در صورت وجود هرگونه تخلف دانشگاه مسئول پاسخگویی می‌باشد.

تبصره ۳: در صورت تخلف در اعلام اساتید میزبان حائز شرایط توسط دانشگاه، پذیرش آن استاد کان لم یکن تلقی می‌شود.

تبصره ۴: موسسه ISC موظف به بررسی شرایط موردنیاز اساتید میزبان از جهت مرتبه علمی و تعداد پارسای مورد درخواست جهت اجرا از طریق سامانه نان مطابق ضوابط آیین نامه کارشناسی ارشد و آیین نامه دکتری تخصصی می‌باشد.

 مشخصات استاد میزبان، سوابق مرتبط با نیاز اعلامی استاد میزبان به همراه مصوبه موردنیاز شورای پژوهش و فناوری دانشگاه و تائیدیه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه توسط نماینده معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در سامانه نان ثبت می‌شود.

دانشگاه‌ها ترجیحاً همراه با بارگزاری تدریجی نیازهای پارساها در سامانه نان توسط نیازپردازها نسبت به انتخاب موضوعات پارسا جهت رفع نیازها توسط اساتید حائز شرایط خود و دریافت مصوبه‌های موردنیاز اقدام نمایند.

 موسسه ISC موظف است به محض تکمیل تعداد پارسای قابل تعریف بر روی نیاز اعلامی نیازپرداز، امکان ثبت پارسای جدید را برای موضوع مذکور مسدود نماید. در صورت انصراف دانشگاه یا عدم تائید نیازپرداز به هر دلیل، نیاز اعلامی جهت ثبت موضوع پارسای جدید در بازه زمانی پیش بینی شده باز می‌شود.

 نیازپرداز موظف است حداکثر تا ۲ هفته پس از اعلام موضوع پارسا نسبت به رد یا تائید درخواست دانشگاه اقدام نماید و در صورت‌ عدم ارائه نظر، درخواست دانشگاه تائید شده قلمداد می‌شود. لازم به ذکر است در دو هفته پایانی بازه ثبت موضوعات پارسا توسط دانشگاه‌ها (موضوع بند ۲-۳)، در صورت‌ عدم اظهارنظر نیازپرداز، درخواست اعلامی توسط دانشگاه رد شده قلمداد می‌شود.

 دانشگاه مجاز نیست تا پیش از تائید نیازپرداز نسبت به اعلام فراخوان رسمی برای پارسای اعلامی به متقاضیان اقدام نماید.

 هر دانشگاه روی هر نیاز اعلامی صرفاً می‌تواند تا ۲ موضوع پارسا را در سامانه نان ثبت کند. همچنین هر استاد میزبان روی هر موضوع حداکثر یک موضوع پارسا را می‌تواند در سامانه نان ثبت نماید.

تبصره ۵: موسسه ISC بایستی تعهدنامه‌ای را از نیازپرداز در صورت تائید موضوع پارسا (و عقد قرارداد و توافقنامه احتمالی موضوع ردیف ۳ بند ۱-۳) جهت انجام تعهدات مندرج در زمان اعلام نیاز اخذ نماید.

ماده ۴: فرایند نظارت و ارزیابی بر حل نیازهای ثبت شده در سامانه نان از طریق اجرای پارساهای استادمحور به شرح زیر است:

۱-۴- موسسه ISC بایستی در سامانه داشبورد ویژه‌ای برای نیازپرداز تعبیه نماید که در آن میزان پیشرفت نیاز در سه مرحله‌ی تصویب پیشنهاده نهایی در دانشگاه، ارزیابی میان دوره و ارزیابی پایان دوره بر اساس طیف پنج‌گانه (بسیار عالی، خوب، در حد انتظار، ضعیف و عدم پاسخگویی به نیاز) به همراه دلیل توسط نیازپرداز اعلام شود. میان دوره در مقطع کارشناسی ارشد پایان ۳ ماهه اول پس از تصویب پیشنهاده نهایی در دانشگاه و در دوره دکتری پایان شش ماهه دوم پس از تصویب پیشنهاده نهایی در دانشگاه می‌باشد.

تبصره ۶: در صورت میانگین ضعیف و عدم پاسخگویی در سمت دانشگاه، معاونت آموزشی وزارت نسبت به بررسی دلایل مشکل در سمت دانشگاه اقدام می‌نماید و در صورت احراز مشکل در دانشگاه می‌تواند با مصوبه کمیته کارشناسی شورای هدایت، دانشگاه را برای مدت مشخصی از پذیرش دانشجوی استادمحور استعداد درخشان محروم نماید.

۲-۴- موسسه ISC بایستی در سامانه داشبورد ویژه‌ای برای دانشگاه تعبیه نماید که در آن میزان رضایت از همکاری نیازپرداز در سه مرحله تصویب پیشنهاده نهایی در دانشگاه، ارزیابی میان دوره و ارزیابی پایان دوره بر اساس طیف پنجگانه (بسیار عالی، خوب، در حد انتظار، ضعیف و عدم پاسخگویی) به همراه دلیل توسط دانشگاه اعلام شود. میان دوره در مقطع کارشناسی ارشد پایان ۳ ماهه اول پس از تصویب پیشنهاده نهایی در دانشگاه و در دوره دکتری پایان شش ماهه دوم پس از تصویب پیشنهاده نهایی در دانشگاه می‌باشد.

تبصره ۷: در صورت میانگین ضعیف و عدم پاسخگویی در سمت نیازپرداز یا تخلفات احتمالی، موسسه ISC نسبت به بررسی دلایل مشکل در سمت نیازپرداز اقدام می‌نماید و در صورت احراز مشکل و تخلف در نیازپرداز می‌توانید نیازپرداز را برای مدت مشخصی از اعلام نیاز برای دریافت پارسا محروم نماید.

۳-۴- موسسه ISC موظف به تعبیه داشبورد گزارش گیری به روز از بخش استادمحور سامانه نان به معاونت آموزشی وزارت می‌باشد.

۴-۴- موسسه ISC موظف است کلیه داده‌های موردنیاز معاونت آموزشی وزارت را در اسرع وقت در اختیار قرار دهد.

۵-۴- پذیرش استاد محور دانشجوی استعداد درخشان به غیر از طی مراحل پیش بینی شده در این شیوه نامه برای کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی، غیرانتفاعی، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرمجاز می‌باشد.

ماده ۵: این شیوه نامه مشتمل بر یک مقدمه، ۵ ماده و ۷ تبصره در جلسه شماره ۹۷۰ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ و مطابق با مصوبه جلسه ۸۱ شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ به تصویب رسید و برای پذیرش دانشجو در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ اجرایی می‌شود.

دریافت متن کامل شیوه‌ نامه

دریافت شیوه نامه اجرائی انتخاب موضوعات پایان‌ نامه و رساله از سامانه نظام ایده‌ ها و نیازها (نان)

ثبت‌نام
باخبرم کن!

1 دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
لیلی
فروردین ۲۲, ۱۴۰۳ ۱۰:۳۸ ق٫ظ

سلام وقت بخیر
من تازه از پایانامم دفاع کردم ،میتونم توی این طرح شرکت کن ؟به چه شکلی باید شرکت کنم