پارسه
گروه آموزشی وکیلی
موسسه آموزشی نگاره
عالم زاده
گروه آموزشی وکیلی
دوره نگاره
عالم زاده

اعلام نحوه پذیرش دانشجوی دکتری در موسسات پژوهشی ۱۴۰۳

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

جزئیات نحوه پذیرش دانشجوی دکتری در موسسات پژوهشی از سوی وزارت علوم منتشر شد.

آیین نامه پذیرش دانشجوی دکتری در مؤسسات پژوهشی وزارت علوم

به گزارش پی اچ دی تست، آیین نامه پذیرش دانشجو در مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب و ابلاغ شد. این آیین نامه به منظور تربیت پژوهشگران متخصص و بکارگیری توان دانشجویان در انجام پژوهش های مورد نیاز کشور بر مبنای آئین نامه یکپارچه آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی برای ایجاد تحول راهبردی در علم و فناوری و توجه بیشتر به پژوهش تربیت نیروهای متعهد متخصص و ماهر از طریق تنوع در شیوه پذیرش دانشجو در مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری مطابق تدوین شده است.

الزامات اخذ مجوز اجرای رشته تحصیلی در موسسه

شرایط پذیرش دانشجو توسط موسسه به سه روش صورت می گیرد:

 • پذیرش دانشجو به شیوه آموزشی پژوهشی توسط موسسه در مقطع دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد ناپیوسته.

 • پذیرش دانشجو به شیوه پژوهشی توسط موسسه صرفاً در مقطع دکتری تخصصی

 • پذیرش دانشجو به صورت مشترک با سایر دانشگاه ها در مقطع دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد ناپیوسته

حداقل های لازم برای بررسی امکان برگزاری هر رشته دکتری تخصصی در موسسه شامل موارد زیر است:

– عضو هیات علمی با مرتبه استادی یا دانشیاری و ۲ عضو هیات علمی با مرتبه استادیاری در موسسه در رشته مرتبط با رشته پیشنهادی

– امکانات زیر ساختی جهت برگزاری رشته تحصیلی با تائید دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی

– تطبیق رشته تحصیلی درخواستی با مأموریت مصوب موسسه مطابق با مصوبه جلسه ۹۶۴ شورا مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۰۵ با تائید دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی

– موسسه می تواند به جای ۱ عضو هیات علمی با مرتبه استادی یا دانشیاری، ۳ عضو هیات علمی موسسه با مرتبه استادیاری با حداقل سابقه ۲ سال هیات علمی را معرفی نماید.

– همچنین، موسسه می تواند به جای ۲ عضو هیات علمی با مرتبه استادیاری، ۱ عضو هیات علمی موسسه با مرتبه استادی یا دانشیاری را معرفی کند.

– تعداد اعضاء هیات علمی با مرتبه دانشیاری و استادیاری قابل ثبت برای اخذ مجوز اجرای رشته تحصیلی به ازای هر عضو هیات علمی یک رشته است. برای اعضاء هیات علمی با مرتبه استادی این میزان به دو رشته قابل افزایش است.

– در الگوی پذیرش مشترک با دانشگاه ها داشتن صرفاً یک عضو هیات علمی با مرتبه دانشیاری با استادی در موسسه کفایت می کند ولی بایستی مجموع توانمندیهای موسسه و دانشگاه شرایط بند ۲-۲ را مورد پوشش قرار دهد.

– درخواست موسسه جهت اجرای رشته تحصیلی پس از تائید کمیسیون بایستی به تصویب شورای گسترش آموزش عالی برسد.

الزامات پذیرش دانشجو در موسسه در مقطع دکتری

* حداکثر پذیرش دانشجو سالانه برای هر رشته تحصیلی مجموع دانشجویان در دوره های مختلف روزانه و شهریه پرداز، مشابه دانشگاه ها و مطابق با مصوبه شورای گسترش آموزش عالی است.

* در شیوه پذیرش مشترک با دانشگاه ها ظرفیت پذیرش دانشجو مازاد بر سقف بند ۳-۱ توسط کمیسیون تعیین می شود.

* موسسه موظف است پیش از ارائه درخواست پذیرش دانشجو به وزارت برنامه خود را مطابق با شیوه نامه برنامه محوری آموزشی، پژوهشی و فناوری مصوب جلسه ۹۶۸ مورخ ۱۴۰۲٫۰۹٫۱۹ شورا به تصویب کارگروه برنامه محوری وزارت رسانده باشد.

شرایط استاد راهنما برای پذیرش دانشجوی دکتری

* هر عضو هیات علمی با مرتبه استادی و دانشیاری سالانه حداکثر ۲ دانشجو و استادیار ۱ دانشجو در کلیه شیوه ها و دوره های پذیرش می تواند پذیرش نماید.

* مجموع تعداد دانشجویان در حال راهنمایی در یک زمان واحد در کلیه شیوه ها و دوره های پذیرش توسط عضو هیات علمی با مرتبه استادی ۶ نفر، دانشیاری ۵ نفر، و استادیاری ۳ نفر است.

* استاد راهنمای اول رساله دکتری تخصصی از موسسه بایستی برای پذیرش دانشجو حداقل راهنمایی یک رساله یا پایان نامه خاتمه یافته به عنوان استاد راهنما یا مشاوره حداقل ۳ رساله پایان یافته را بر عهده داشته باشد. ارتباط رشته تحصیلی استاد راهنما با رشته تحصیلی و موضوع رساله دکتری الزامی است. مسئولیت حسن اجرای این تبصره بر عهده موسسه است.

استادیاران با رعایت کلیه شرایط ذکر شده در این آیین نامه بایستی یکی از شروط زیر را جهت پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی به عنوان استاد راهنما داشته باشند.

– طرح پژوهشی تقاضا محور داشته باشد و موضوع رساله بر اساس طرح مذکور باشد. مبلغ قرارداد طرح پژوهشی با کارفرمای بیرونی بایستی به گونه ای باشد که امکان پرداخت پژوهانه ماهیانه به دانشجو (در صورت درخواست برای فعالیت به عنوان پژوهشگر تمام وقت در موسسه) به میزان حداقل حقوق پایه مصوب شورای عالی کار به مدت یکسال از محل پروژه امکان پذیر باشد و در صورت تائید هیات رئیسه موسسه، حق الزحمه دانشجو از محل پروژه پرداخت می شود.

بخشی از مبلغ قرارداد پیش از درخواست پذیرش دانشجو توسط عضو هیات علمی بایستی به موسسه واریز شده باشد.

– در سال منتهی به پذیرش دانشجو موفق به دریافت پذیرش یک مقاله در نشریات نمایه شده در JCR با SCOPUS در چارک اول (q۱) یا ۳ مقاله علمی پژوهشی در نشریات با رتبه الف مورد تایید وزارت شده باشد.

– در رشته های علوم انسانی و اجتماعی موفق به چاپ یک کتاب درسی منتشر شده در سازمان سمت با نظریه تائید شده در کرسی های نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال منتهی به پذیرش دانشجو شده باشد.

– در سه سال منتهی به پذیرش دانشجو حائز دریافت جوایز ملی در جشنواره خوارزمی، فارابی، این سینا ابوریحان با جشنواره های ملی و بین المللی مورد تائید کمیسیون شده باشد.

– جزء فهرست دانشمندان ۱ درصد و ۲ درصد بین المللی با یک درصد داخلی مورد تایید ISC باشد.

– در سال منتهی به پذیرش دانشجو پژوهشگر برگزیده فناور برگزیده دانشمندان برگزیده ارتباط با جامعه و صنعت در سطح ملی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده اند یا به عنوان سرآمد علمی توسط فدراسیون سرآمدان علمی مورد تائید بنیاد ملی نخبگان برگزیده شده اند.

– پذیرش دانشجو در موسسه به شیوه استاد محور است و استاد موظف است پیش از درخواست پذیرش دانشجو موضوع خود را از سامانه تان انتخاب نموده و در شورای تحصیلات تکمیلی موسسه به تصویب برساند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص پذیرش دکتری استاد محورو مشاهده آیین نامه پذیرش دکتری استاد محور کلیک کنید.

فرایند درخواست پذیرش دانشجو توسط موسسه به شرح زیر است:

درخواست اجرای رشته تحصیلی و شرایط موضوع ماده ۲ به همراه موضوع رساله، برنامه آموزشی، پژوهشی و فناوری مصوب موضوع بند (۲۰۲) و استاد راهنمای پیشنهادی به همراه صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی موضوع بند (۳-۴) توسط موسسه به دفتر گسترش آموزش عالی اعلام می شود.

دفتر گسترش آموزش عالی در صورت تائید الزامات اخذ مجوز اجرای رشته تحصیلی موضوع ماده ۲ اقدام به ارجاع درخواست به کمیسیون می نماید.

کمیسیون درخواست موسسه را با شرایط این آیین نامه، آمایش آموزش عالی و مأموریت مصوب موسسه (موضوع مصوبه جلسه ۹۶۸ مورخ ۱۲۰۲٫۰۹٫۱۹ شورا) بررسی نموده و در صورت تائید به شورای گسترش آموزش عالی جهت بررسی و تصویب ارائه می نماید. درخواست موسسه مطابق با تائیدیه کمیسیون در شورای گسترش آموزش عالی بررسی و تصویب می شود.

الزامات کیفی برگزاری دوره تحصیلی در مؤسسات

مقررات آموزشی دانشجویان مطابق با مقررات آموزشی یکپارچه دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مصوب جلسه ۹۶۲ مورخ ۱۴۰۲.۰۲.۲۵ شورا است.

 • برنامه درسی مطابق با برنامه های درسی مرجع مصوب شورا است.
 • در دکتری تخصصی پژوهش محور با نظر استاد راهنما امکان جانشینی دروس نظری با دروس نظری یا عملی دیگر مرتبط با موضوع رساله در صورت امکان برگزاری کلاس برای دانشجو و تائید آن توسط شورای تحصیلات تکمیلی موسسه وجود دارد.

 • دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی موظف است هر ساله گزارشی از کیفیت برگزاری رشته تحصیلی بر اساس سه سطح کیفی (الف، ب و ج) اعلام کند. پس از تصویب گزارش در شورای گسترش آموزش عالی گزارش توسط دبیرخانه شورای گسترش آموزش عالی به صورت عمومی منتشر می شود.

 • دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی دستور العمل نحوه سطح بندی کیفیت اجرای رشته های تحصیلی در مؤسسات را حداکثر ۲ ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به تصویب کمیسیون رسانده و به مؤسسات ابلاغ می نماید.

 • درصورت برگزاری رشته تحصیلی با سطح کیفی ج در موسسه، برای دو سال تحصیلی پذیرش دانشجو در موسسه متوقف می شود.

الزامات برگزاری دوره تحصیلی مشترک مؤسسات و دانشگاه ها

– پیشنهاد برگزاری دوره مشترک توسط موسسه پس از تائید رسمی موسسه و دانشگاه برای تائید کد رشته محل به دفتر گسترش آموزش عالی ارائه می شود.

– مدرک تحصیلی به صورت مشترک صادر می شود.

– دانشجوی پذیرفته شده به صورت مشترک با ارائه مدرک تحصیلی به صورت مشترک جزء ظرفیت پذیرفته شده دانشگاه محاسبه نمی شود.

در پذیرش مشترک دانشجو هزینه ها و اجرای امور دانشجویی رفاهی و آموزشی و تایید شرایط ورود به دوره پژوهشی دانشجو بر عهده دانشگاه است و بخش پژوهشی و هزینه های مترتب بر آن بر عهده موسسه است.

– معاونت آموزشی و معاونت پژوهشی موظف هستند چارچوب راهنمای توافقنامه مؤسسات و دانشگاه ها جهت برگزاری دوره مشترک را حداکثر ۲ ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه و به مؤسسات و دانشگاه ها ابلاغ نمایند.

– کمیسیون های موارد خاص و سایر الزامات قانونی در پذیرش مشترک بر عهده دانشگاه است. در رساله های دوره تحصیلی مشترک استاد راهنمای اول بایستی از موسسه باشد.

– در صورت هرگونه اختلاف میان موسسه و دانشگاه در برگزاری دوره مشترک کمیته حل اختلاف با حضور نماینده موسسه و دانشگاه نماینده دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی نماینده دفتر گسترش آموزش عالی و نماینده مرکز حقوقی و امور مجلس تشکیل می شود و رای کمیته برای موسسه و دانشگاه لازم الاجراست و عدم اجرای حکم کمیته تخلف محسوب می شود.

سایر شرایط پذیرش دانشجو در موسسات پژوهشی

 • موسسه موظف به تدوین شیوه نامه اجرایی پذیرش دانشجو در چارچوب ضوابط این آیین نامه حداکثر ۲ ماه پس از ابلاغ این آیین نامه در شورای موسسه است و در صورت عدم تصویب شیوه نامه موسسه امکان پذیرش دانشجو ندارد.

 • پذیرش دانشجو در دوره تحصیلی صرفاً از طریق آزمونهای سراسری سازمان سنجش آموزش کشور امکان پذیر است. پذیرش دانشجو از طریق پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان به شیوه استاد محور در راستای رفع نیازهای کشور در شیوه پذیرش مشترک با دانشگاه ها بلامانع است.

 • پذیرش دانشجویان در موسسه و در همه مقاطع تحصیلی به صورت روزانه تحصیل رایگان یا شهریه پرداز انجام می پذیرد. شهریه دوره های شهریه پرداز در هر مقطع تحصیلی توسط هیئت امنا موسسه تعیین می گردد.

 • موسسه موظف است برای ثبت پیشنهاد رساله پایان نامه و رساله پایان نامه در سامانه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (IRANDOC) به موقع اقدام نماید.

 • دانشجویان موسسه همانند دانشجویان دیگر دانشگاه ها از معافیت تحصیلی برخوردار هستند.

 • اتباع غیر ایرانی مقیم ایران در صورت داشتن شرایط می توانند از تسهیلات این آیین نامه بهره مند شوند.

 • در پذیرش مشترک با دانشگاه نحوه انتخاب هیات داوران در توافقنامه موسسه و دانشگاه تعیین می شود.

 • مؤسساتی که در ۵ سال گذشته نسبت به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد اقدام نموده اند. در صورت احراز و رعایت شرایط بند ۲-۲ و تبصره های آن در ماده ۲ این آئین نامه و به شرط انتخاب موضوع پایان نامه از سامانه نان با قرارداد با کارفرمای خارج از موسسه امکان پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در همان رشته تحصیلی را در سقف تعداد پذیرش تعیین شده در بند ۱-۳ این آیین نامه به صورت آموزشی پژوهشی با تائید کمیسیون و تصویب شورای گسترش آموزش عالی دارد.

تفسیر و نظارت بر اجرا

حسن اجرای این آیین نامه در موسسه بر عهده بالاترین مقام مسئول موسسه می باشد و مسئولیت نظارت و تفسیر آیین نامه بر عهده کمیسیون است.

دریافت آیین نامه پذیرش دانشجوی دکتری در مؤسسات پژوهشی وزارت علوم

این آیین نامه مشتمل بر مقدمه، ۸ ماده و ۱۳ تبصره در جلسه ۹۶۴ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی مورخ ۱۴۰۲٫۰۶٫۰۵ و جلسه ۱۷۲ شورای گسترش آموزش عالی مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۱۳ به تصویب رسید و برای دانشجویان ورودی مهرماه سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ و پس از آن لازم الاجرا می باشد. این آئین نامه جایگزین کلیه ضوابط پیشین در پذیرش دانشجو در مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری میشود و ضوابط پیشین از زمان ابلاغ این آیین نامه بلااثر هستند.

ثبت‌نام
باخبرم کن!

12 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
الهه
اردیبهشت ۳۰, ۱۴۰۳ ۲:۴۴ ب٫ظ

سلام . لطفا شرایط ثبت نام رو بگین و اینکه این دانشگاه تو کدوم شهر هست

اسیه
خرداد ۳, ۱۴۰۳ ۱:۵۱ ب٫ظ
پاسخ به  الهه

سلام این توضیحات کافی نیست ازکجااقدام کنیم؟

حمیدرضا .ت.ت
اردیبهشت ۳۰, ۱۴۰۳ ۸:۴۰ ق٫ظ

با سلام . موسسه غیرانتفاعی ( کوشیار ) هم می‌تونه دانشجوی دکتری بگیره ؟؟

شادی
اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۳ ۵:۰۴ ب٫ظ

چطور میشه ثبت نام کرد؟دانشگاهش کدوم شهر هست

نامژ
اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۳ ۴:۵۸ ب٫ظ

وقت مشاوره تلفنی را از. کجا بگیریم؟

راحیل
اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۳ ۱۱:۴۰ ق٫ظ

سلام وقت بخیر نحوه ثبت نام لطفا شرح دهید من فارغ التحصیل ارشد با رتبه ممتاز و معدل ۱۹.۵ هستم و ودر استعداد درخشان بدون آزمون در مقطع دکترا ثبت نام کردم و دو تا مقاله هم دادم که چاپ شده یکی در دانشگاه تربیت مدرس و دیگری هم اینترنشنال هست ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

ناتو
اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۳ ۱۲:۰۴ ب٫ظ
پاسخ به  راحیل

دیگه دیره

مم
اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۳ ۲:۵۶ ب٫ظ
پاسخ به  ناتو

دیر چیه هنور تصویب شده تازه .اجرا نشده

لامعی
اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۳ ۱۱:۳۴ ق٫ظ

با آرزوی موفقیت برای تمام داوطلبین گرامی.
امیدواریم که نتایج همان چیزی باشد که دنبالش هستید.

کریمی
اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۳ ۱۲:۴۰ ب٫ظ
پاسخ به  لامعی

ان شاءالله

جواد
اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۳ ۱۱:۰۳ ق٫ظ

با سلام، الان باید چطوری ثبت نام کنیم؟

حسین
اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۳ ۱۰:۱۱ ق٫ظ

با سلام لطفا شرایط را به صورت کامل تعریف کرده در صورت امکان وقت مشاوره تلفنی یا حضوری تعیین کنید