پارسه
گروه آموزشی وکیلی
موسسه آموزشی نگاره
عالم زاده
گروه آموزشی وکیلی
دوره نگاره
عالم زاده

فراخوان پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه زنجان ۱۴۰۳

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

شرایط و زمان ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه زنجان در سال ۱۴۰۳ اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه زنجان بر اساس آیین نامه دکتری استعداد درخشان اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری مطابق لیست‌ رشته‌های اعلامی می‌نماید.

شرایط ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه زنجان

الف) دارا بودن صلاحیت‌های عمومی داوطلبان

ب) دارا بودن شرایط اختصاصی داوطلبان پذیرش بدون آزمون (مطابق آیین نامه دکتری بدون آزمون)

ج) ارسال مدارک لازم جهت شرکت در فراخوان

مدارک ثبت نام دکتری استعداد درخشان دانشگاه زنجان ۱۴۰۳

۱- تصویر فرم اعلام وضعیت مقطع کارشناسی ارشد (فرم شماره ۱)

۲- تصویر فرم اعلام وضعیت مقطع کارشناسی (فرم شماره ۲)

۳- تصویر مشخصات مستندات پژوهشی (فرم شماره ۳)

۴- تائیدیه مقاله

۵- تصویر صفحه‌ی اول پایان نامه، مستندات پژوهشی (شامل چاپ یا پذیرش مقاله‌ها، و سایر مستندات مطابق جدول مستندات پژوهشی آیین‌نامه‌ی شماره ۳۰۷۸۶۲/۲، مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷).

نکته: کسب حداقل ۷ امتیاز از بند ۱ جدول امتیازات پژوهشی که در انتهای این اطلاعیه درج شده است الزامی است. (مدارک به صورت فایل فشرده بارگذاری شود)

۶- واریز مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال (یکصد و پنجاه هزار تومان) به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه زنجان از طریق سامانه (قابل ذکر است مبلغ واریزی به هیچ وجه قابل استرداد نیست)

دکتری بدون آزمون استعداد درخشان دانشگاه زنجان

نحوه و زمان ثبت نام دکتری بدون کنکور ۱۴۰۳ دانشگاه زنجان

تاریخ ثبت نام: ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

داوطلبان دارای شرایط پس از مطالعه دقیق آیین نامه یاد شده، بایستی فرم‌های مربوطه را به صورت اشاره شده تکمیل و صرفا در سامانه گلستان به آدرس http://golestan.znu.ac.ir مطابق راهنمای ثبت نام بارگذاری نموده و ثبت نام خود را تکمیل نمایند.

لازم به ذکر است هیچ مدرکی به صورت حضوری یا پستی پذیرفته نخواهد شد.

نکات قابل توجه

۱. دانشگاه در بررسی مدارک داوطلب دکتری استعداد درخشان، دانشگاه محل تحصیل مقطع قبلی را مد نظر قرار داده و ضریب همترازی دانشگاه را اعمال خواهد کرد.

۲. دانشجویان دانشگاه زنجان که بیش از دو نیمسال را در سایر دانشگاه‌ها به صورت مهمان گذرانده باشند مانند دانشجویان سایر دانشگاه‌ها خواهند بود.

۳. فرم‌های ارسالی بایستی به صورت تایپ شده، کامل و بدون خط خوردگی باشد و دانشجویان سایر دانشگاه‌ها باید فرم‌ها را در سربرگ دانشگاه مبدا تکمیل نمایند.

توجه شود فرم‌هایی که به صورت دستی و یا ناقص تکمیل شود مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.

توجه: زمان مصاحبه داوطلبان مقطع دکتری متعاقباً اعلام خواهد شد.

رشته‌های دکتری بدون آزمون ۱۴۰۳ دانشگاه زنجان

رشته‌های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه زنجان برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به شرح زیر هستند:

ردیفدانشکدهرشتهگرایش
۱علوم انسانیجغرافیا و برنامه‌ریزی شهری 
۲علوم انسانیآب‌و‌هواشناسی 
۳علوم انسانیفلسفه و کلام اسلامی 
۴علوم انسانیجغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی 
۵علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی 
۶علومنانوفیزیکنانو ساختارها
۷علومفیزیکنجوم و اخترفیزیک
۸علومریاضیآنالیز
۹علومشیمیشیمی فیزیک
۱۰علومشیمیشیمی آلی
۱۱علومفیزیکاپتیک و لیزر
۱۲علومفیزیکفیزیک ماده چگال
۱۳علومشیمیشیمی پلیمر
۱۴علومریاضیهندسه – توپولوژی
۱۵علومریاضیکاربردی
۱۶علومریاضیجبر
۱۷علومعلوم زمین‌فسیل‌شناسی‌ و چینه‌شناسی
۱۸مهندسیمهندسی برقالکترونیک
۱۹مهندسیمهندسی برققدرت
۲۰مهندسیمهندسی برقکنترل
۲۱مهندسیمهندسی کامپیوتر 
۲۲مهندسیمهندسی عمرانسازه
۲۳مهندسیمهندسی مکانیکطراحی کاربردی
۲۴مهندسیمهندسی مکانیکتبدیل انرژی
۲۵مهندسیمهندسی مکانیکساخت و تولید
۲۶مهندسیمهندسی عمرانراه و ترابری
۲۷مهندسیمهندسی عمرانمهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی
۲۸مهندسیمهندسی عمرانژئوتکنیک
۲۹کشاورزیبیماری‌شناسی گیاهی 
۳۰کشاورزیعلوم دامیتغذیه دام
۳۱کشاورزیبیوتکنولوژی کشاورزی 
۳۲کشاورزیتوسعه کشاورزی 
۳۳کشاورزیعلوم دامیژنتیک و اصلاح دام و طیور
۳۴کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانیفیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی
۳۵کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانیاصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی
۳۶کشاورزیژنتیک و به‌نژادی گیاهی 
۳۷کشاورزیترویج و آموزش کشاورزی پایدارترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی
۳۸کشاورزیترویج و آموزش کشاورزی پایدارآموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست
۳۹کشاورزیمدیریت حاصل‌خیزی و زیست‌‌فنّاوری خاکشیمی، حاصل‌خیزی خاک و تغذیه گیاه
۴۰کشاورزیمدیریت منابع خاکمنابع خاک و ارزیابی اراضی
۴۱کشاورزیمدیریت منابع خاکفیزیک و حفاظت خاک
۴۲کشاورزیآگروتکنولوژیفیزیولوژی گیاهان زراعی
۴۳کشاورزیآگروتکنولوژیاکولوژی گیاهان زراعی
۴۴کشاورزیعلوم دامیتغذیه طیور

جداول ارزشیابی داوطلبان بدون آزمون دکتری

جداول ارزشیابی داوطلبان بدون آزمون دکتری موضوع بند ۳-۳ ماده ۳ آیین نامه جدید دکتری استعداد درخشان به شرح زیر هستند:

جدول ۱- نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی

ردیفنوع فعالیت حداقل امتیاز حداکثر امتیازنحوه ارزیابی
۱

۱-۱- مقالات علمی-پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با پایان‌نامه

۱-۲- گواهی ثبت اختراع مورد تأیید  سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران 

۱-۳- برگزیدگی در جشنواره‌های علمی معتبر بین‌المللی (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا)

۷ امتیاز۴۰ امتیاز

– هر مقاله تا ۷ امتیاز

– گواهی ثبت اختراع بین‌المللی تا ۷ و داخلی تا ۵ امتیاز

– برگزیدگی داخلی تا ۳ و بین‌المللی تا ۷ امتیاز

۲مقالات علمی – ترویجی مرتبط با پایان‌نامه ۶ امتیازهر مقاله تا ۳ امتیاز
۳مقالات چاپ شده در کنفرانسهای معتبر (داخلی یا خارجی)۴ امتیاز

خارجی تا ۲

و داخلی ۱ امتیاز

۴تألیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی۴ امتیاز 
۵کیفیت پایان‌نامه کارشناسی ارشد۴ امتیاز

عالی تا ۴

و بسیار خوب تا ۲ امتیاز

حداقل و حداکثر امتیاز قابل محاسبه ۷۴۰
  • ابلاغیه معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تاریخ ۹۹/۴/۲ در خصوص جدول ۱ برای دریافت کنندگان ابلاغیه به قوت خود باقی است.

جدول ۲- نحوه محاسبه امتیازات آموزشی

ردیفنوع فعالیت حداکثر امتیازنحوه ارزیابی
۶معدل کل نمرات و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)۶ امتیازمطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
۷معدل کل نمرات و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته (بدون احتساب نمره پایان‌نامه)۵ امتیازمطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
۸طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی*۳ امتیازبیش از ۸ نیمسال کارشناسی طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته پیوسته و بیش از ۴ نیمسال کارشناسی ناپیوسته امتیازی ندارد. 
۹طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته *۳ امتیازبیش از ۴ نیمسال امتیازی ندارد.
۱۰برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی۵ امتیاز 

رتبه ۱ تا ۳، ۵ امتیاز،

رتبه ۴ تا ۶،  ۴ امتیاز،

رتبه ۷ تا ۹، ۳ امتیاز،

رتبه ۱۰ تا ۱۲، ۲ امتیاز 

و رتبه ۱۳ تا ۱۵، ۱ امتیاز

۱۱داشتن توانمندی زبان خارجی۸ امتیازمطابق شیوه نامه ارزیابی توانمندی زبان خارجی دانشگاه مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ** 
جمع ۳۰ 

* رشته‌هایی که برنامه درسی آن‌ها طبق مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی در دوره کارشناسی پیوسته بیش از ۸ نیمسال تحصیلی و در دوره کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته بیش از ۴ نیمسال تحصیلی و در دوره کارشناسی ارشد پیوسته بیش از ۱۲ نیمسال تحصیلی تصویب شده‌اند، با نظر کمیته مصاحبه‌کننده می‌توانند از امتیاز بندهای ۸ و ۹ بهره‌مند شوند.

** دانشگاه موظف است در فراخوان پذیرش خود بر اساس شیوه‌نامه ارزیابی توانمندی زبان خارجی دانشگاه (مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه) موارد مرتبط با ارزیابی توانمندی زبان خارجی و تعیین نمره را به متقاضیان اطلاع دهد.

جدول شماره ۳- امتیازات مصاحبه

ردیفشاخص ارزیابیحداکثر امتیاز 
۱۲تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سؤالات ۳ امتیاز
۱۳وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی۳ امتیاز
۱۴شخصیت، متانت و نحوه تعامل۳ امتیاز
۱۵نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی۳ امتیاز
۱۶توانایی فن بیان و انتقال مطالب۳ امتیاز
۱۷هم‌راستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویت‌های علمی اعضای گروه 
۱۵ امتیاز
جمع۳۰
ثبت‌نام
باخبرم کن!

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها