مدرسان شریف

عالم زاده

تازه ترین دستورالعمل بورس دکتری تخصصی خارج کشور/ شرایط بورس و اعزام

۱۳۹۰/۷/۲۹ ۹:۴۱:۳۰۲۹ مهر, ۱۳۹۰|دکتری سراسری|

وزارت علوم دستورالعمل اعطای بورس تحصیلی این وزارتخانه و سایر وزارتخانه‌ها را ویژه دوره دکتری تخصصی خارج از کشور برای تامیـن هیئت علمـی و متخصصان [...]